סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

בִּיאָה וּמוֹשָׁב כְּתִיב בְּהוּ הָכִי קָאָמַר לְלַמֵּד שֶׁכׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בִּיאָה וּמוֹשָׁב אֵינוֹ אֶלָּא לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אִי הָכִי אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא הֲרֵי שַׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ מוֹשָׁבוֹת וְאָמַר לוֹ שַׁבָּת קַל וָחוֹמֶר הִיא נֵימָא לֵיהּ אֲנָא בִּיאָה וּמוֹשָׁב קָאָמֵינָא חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר לֵיהּ חֲדָא דַּאֲנָא בִּיאָה וּמוֹשָׁב קָאָמֵינָא וְעוֹד דְּקָא אָמְרַתְּ הֲרֵי שַׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ מוֹשָׁבוֹת שַׁבָּת קַל וָחוֹמֶר הִיא בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי בְּקֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר קָא מִיפַּלְגִי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר לָא קֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר קֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר אָמַר אַבָּיֵי הַאי תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַפֵּיק מֵאִידַּךְ תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הוֹאִיל וְנֶאֶמְרוּ בִּיאוֹת בַּתּוֹרָה סְתָם וּפָרַט לְךָ הַכָּתוּב בְּאֶחָד מֵהֶן לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה אַף כֹּל לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה וְאִידַּךְ מִשּׁוּם דְּהָוֵה מֶלֶךְ וּבִיכּוּרִים שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין וְאִידַּךְ צְרִיכִי דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא מֶלֶךְ וְלָא כְּתַב בִּיכּוּרִים הֲוָה אָמֵינָא בִּיכּוּרִים דְּקָא מִיתְהֲנֵי לְאַלְתַּר וְאִי כְּתַב בִּיכּוּרִים וְלָא כְּתַב מֶלֶךְ הֲוָה אָמֵינָא מֶלֶךְ דְּדַרְכּוֹ לְכַבֵּשׁ לְאַלְתַּר וְאִידַּךְ נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא מֶלֶךְ וְלָא בָּעֵי בִּיכּוּרִים וַאֲנָא אָמֵינָא וּמָה מֶלֶךְ דִּלְכַבֵּשׁ לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה בִּיכּוּרִים לֹא כׇּל שֶׁכֵּן וְאִידַּךְ אִי כְּתַב הָכִי הֲוָה אָמֵינָא מִידֵּי דְּהָוֵה אַחַלָּה קָא מַשְׁמַע לַן וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ חוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ מוֹשָׁב דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי שַׁבָּת לְמָה לִי אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּבְעִנְיָנָא דְמוֹעֲדוֹת כְּתִיבָא תִּיבְּעֵי קִידּוּשׁ כִּי מוֹעֲדוֹת קָא מַשְׁמַע לַן מוֹשָׁב דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי חֵלֶב וָדָם לְמָה לִי אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּבְעִנְיָנָא דְקׇרְבָּנוֹת כְּתִיבִי בִּזְמַן דְּאִיכָּא קׇרְבָּן נִיתְּסַר חֵלֶב וָדָם בִּזְמַן דְּלֵיכָּא קׇרְבָּן לָא קָא מַשְׁמַע לַן מוֹשָׁב דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי מַצָּה וּמָרוֹר לְמָה לִי אִיצְטְרִיךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּכְתִיב עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ בִּזְמַן דְּאִיכָּא פֶּסַח אִין בִּזְמַן דְּלֵיכָּא פֶּסַח לָא קָא מַשְׁמַע לַן בִּיאָה דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי תְּפִילִּין וּפֶטֶר חֲמוֹר לְמָה לִי הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל עֲשֵׂה מִצְוָה זוֹ שֶׁבִּשְׁבִילָהּ תִּיכָּנֵס לָאָרֶץ בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר מוֹשָׁב כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתֶּם יוֹשְׁבִים מַשְׁמַע הַיְינוּ דִּכְתִיב וַיֹּאכְלוּ מֵעֲבוּר הָאָרֶץ מִמׇּחֳרַת הַפֶּסַח מִמָּחֳרַת הַפֶּסַח אֲכוּל מֵעִיקָּרָא לָא אֲכוּל אַלְמָא


רש"י

ביאה ומושב כתיב בהו. והיכי יליף מיניה מושב בלא ביאה דלמא האי דמפרש ביה ביאת הארץ הוא דלא בעי למימר כל מקום שאתם יושבים אבל מושב בלא ביאה אימא לך אפילו ח''ל: ה''ק. רבי ישמעאל שכל מקום שנאמר ביאה ומושב וחדש אתא ר' ישמעאל לאשמועינן דכתיב ביה נמי ביאת הארץ ומושבות: במאי קמיפלגי. מה ראה ר''ע שלא למד כר' ישמעאל דכיון דכתיב ביאה ומושב בארץ קאמר לאחר ירושה וישיבה: ר' ישמעאל סבר לא קירבו נסכים במדבר. ואע''ג דכתיב במילואים (שמות כט) וזה אשר תעשה על המזבח וכתיב ביה נסכים בעולת התמיד בקרבן ציבור הוא דהוו אבל היחידים לא נתחייבו בנסכים אלא מביאת הארץ ואילך לאחר ירושה וישיבה: ור''ע סבר קירבו נסכים. ליחיד במדבר משקרבו לרבים הלכך על כרחך אי להטעינה נסכים לבמה גדולה לא אצטריך קרא שכבר טעונה ועומדת וביאה האמורה כאן לא הוזכרה אלא מפני במת יחיד שהותרה בביאתן לגלגל כל י''ד שנה ובא הכתוב להטעינם נסכים: האי תנא דבי ר' ישמעאל. דלעיל דלית ליה ירושה וישיבה אלא היכא דכתיב מושב עם ביאה מפיק מאידך תנא מוצא מדעתו של תנא אחר דאפילו לא כתיב אלא ביאה לחודה אינו אלא לאחר ירושה וישיבה: ופרט לך באחת מהן. גבי מלך כתיב (דברים יז) כי תבא אל הארץ וגו' וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך: וביכורים. והיה כי תבוא אל הארץ (שם כו) דפריש בה נמי ירושה וישיבה: מלך דדרכו לכבוש. ישימו עליהם לאלתר ויצא לפניהם: מידי דהוה אחלה. דהכל מודים שנתחייבו בה מיד דכתיב בה (במדבר טו) בבואכם ותניא (בספרי פ' שלח לך) משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה שנאמר בהן כי יביאך כי תבאו וכאן נאמר בבואכם מכיון שבאו נתחייבו: למה לי. כיון דחובת הגוף היא פשיטא דנוהגת בכל מושבות: תבעי קידוש. ב''ד ולא נהיג קידוש אלא ביהודה כדאמר בסנהדרין (דף יא:) כל דרישות שאתה דורש יהיו בשכנו של מקום. גבי חלב ודם חקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו (ויקרא ג): גבי מצה. בכל מושבותיכם תאכלו מצות (שמות יב): יאכלוהו. לפסח: בשלמא למ''ד כו'. ומושב דכתיב גבי חדש לאו לירושה וישיבה אתא היינו כו':

תוספות

במאי קמיפלגי. פי' בקונטרס מה ראה ר''ע לחלוק על ר' ישמעאל אבל לא בעי מה ראה רבי ישמעאל לחלוק על ר''ע משום דדריש לכם במה הנוהגת בכולכם כדפי' בקונטרס לעיל: לא קירבו נסכים במדבר. פי' עד שנתיישבו בא''י משום דכתיב בכל מושבותיכם ואע''ג דכתיב גבי מילואים וזה אשר תעשה על המזבח וכתיב בהו נסכים בעולת תמיד בקרבן ציבור הוא דהואי אבל קרבן יחיד לא נתחייב בנסכים אלא מביאת הארץ ואילך ולאחר ירושה וישיבה ועל כן לא נתחייבו בנסכים במדבר דאי נתחייבו שוב לא הפסיקו אפילו בגלגל ור''ע סבר קירבו נסכים במדבר פי' ונסכים דכתיב בפ' שלח לך היינו נסכי יחיד אף בבמת יחיד דאי להטעין נסכים לקרבן יחיד בבמה גדולה לא איצטריך קרא שכבר טעונה ועומדת מזמן שהיו במדבר וא''כ מושב דקאמר לא לאחר ירושה וישיבה קאמר שהרי במדבר הקריבום שהיה קודם ולא בא אלא להתיר קרבן יחיד בבמת יחיד בביאתן לגלגל כל י''ד שנה ובא הכתוב להטעינם נסכים: הואיל ונאמרה ביאה בתורה סתם. בפ' בהעלותך על בחדש הראשון פי' רש''י דפרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה ולמה לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד וא''ת ולמה לא הקריבו וי''ל דסבירא להו כתנא דהכא דאמר שכ''מ שנאמר ביאה אינו אלא אחר ירושה וישיבה ובפסח נאמר ביאה וא''ת א''כ היאך הקריבו גם פסח זה וגם אותו פסח שעשו בימי יהושע קודם שנכבשה ונחלקה הארץ וי''ל שעשו ע''פ הדיבור וא''ת כיון שמן הדין לא היה להם לעשות מה גנות היה להם וי''ל דהיינו גנותם שנשתהו ליכנס לארץ עד מ' שנה מפני עון מרגלים ולפיכך לא נצטוו ואם היו זוכים ליכנס לארץ מיד היו מצווים מיד עוד י''ל דס''ל כי האי תנא דאמר דביאה הכתוב גבי תפילין משמע עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ וכן משמע ביאה דכתיב גבי פסח וא''ת א''כ למה לא עשו כי אם פסח אחד וי''ל לפי שהיו רובם ערלים וכתיב (שמות יב) כל ערל לא יאכל בו והיינו גנותם ומ''מ אינם חוטאים במה שלא עשו אותו דהא ערל אסור באכילת פסח וא''ת למה לא מלו לפי שלא נשבה להם רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו במדבר לפי שהיו נזופים בעון מרגלים וכן משמע במסכת חגיגה. (דף ו.): [בכורים לא כ''ש כו'. לית ליה השתא הך סברא דלעיל בכורים דמתהניא לאלתר] ת''י: מושב דכתב רחמנא גבי מצה למה לי. תימה דבסוף ערבי פסחים (פסחים דף קכ:) מפיק מיניה לקובעו חובה בזמן הזה וי''ל דשמא תנאי הוא דהאי תנא מפיק ליה מבערב תאכלו מצות: בזמן דאיכא פסח אין בזמן דליכא פסח לא קמ''ל מושבותיכם. וא''ת ביאה דכתיב גבי פסח למה לי וי''ל דאתא לומר עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ וא''ת מבערב תאכלו מצות (שמות יב) נפקא דהכתוב קבעו חובה ועל כרחך שלא בזמן פסח מיירי דאי בזמן פסח מעל מצות ומרורים נפקא (פסחים דף קכ.) וי''ל דתרי קראי מושבותיכם ובערב תאכלו מצות צריכי חד לח''ל בזמן שבית המקדש קיים וחד לחוצה לארץ בזמן שאין בית המקדש קיים: ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול: הקשה ה''ר אברהם אבן עזרא היכי אמרינן ממחרת הפסח דהכא הוי ששה עשר בניסן שנקרב העומר דלמא ממחרת הפסח ממחרת שחיטת הפסח קאמר דהיינו ט''ו בניסן שעדיין לא נקרב העומר דהכי נמי אשכחן בפרשת מסעי דכתיב ממחרת הפסח יצאו בני ישראל והם יצאו בט''ו ואומר ר''ת דהאי ממחרת הפסח דהכא היינו ט''ו בניסן נמי קאמר וה''פ דקרא ויאכלו מעבור הארץ כלומר מן הישן ממחרת הפסח שהרי הוצרכו לאכול מצות וקלוי דהיינו חדש לא אכלו עד עצם היום הזה דהיינו ט''ז בניסן לאחר שקרב העומר וה''נ אשכחן ט''ז דאיקרי בעצם היום הזה דכתיב ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה ור''י מפרש נהי דבעלמא ממחרת הפסח הוי ט''ו הכא ר''ל ט''ז ולשון התורה לחוד ולשון נביאים לחוד ולשון חכמים לחוד ועל כרחך צ''ל כן דאם לא כן אמאי איצטריך למימר מעיקרא לא אכול הא אין לחלק בין ט''ו לקודם ט''ו כיון דאכתי לא איקרב עומר אלא פשיטא דר''ל ט''ז דהיינו ממחרת אכילת הפסח וההיא דפ' מסעי ר''ל ממחרת שחיטת הפסח כדפירשתי. [וע''ע תוס' ר''ה יג. ד''ה דאקריבו]:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר