סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

נִרְאִין דִּבְרֵי תַלְמִיד אָמַר רָבָא מַאי טַעְמָא דְּרַב הוּנָא הוֹאִיל וְנַעֲשָׂה בָּהּ מַעֲשֵׂה יְתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב
אִיתְּמַר קְטַנָּה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ אָמַר רַב בֵּין הִיא וּבֵין אָבִיהָ יְכוֹלִין לְעַכֵּב וְרַב אַסִּי אָמַר אָבִיהָ וְלֹא הִיא אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אַסִּי וְאָמְרִי לַהּ חִיָּיא בַּר רַב לְרַב אַסִּי אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ אֵין לִי אֶלָּא אָבִיהָ הִיא עַצְמָהּ מִנַּיִן תַּלְמוּד לוֹמַר אִם מָאֵן יְמָאֵן מִכׇּל מָקוֹם
אֲמַר לְהוּ רַב לָא תֵּיזְלוּ בָּתַר אִיפְּכָא יָכֵול לְשַׁנּוֹיֵי לְכוּ כְּגוֹן שֶׁפִּיתָּהּ שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִישׁוּת פִּיתָּהּ שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִישׁוּת קְרָא בָּעֵי אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לוֹמַר שֶׁמְּשַׁלֵּם קְנָס כִּמְפוּתָּה
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף אִי הָכִי הַיְינוּ דִּתְנֵינָא מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ לְאִשָּׁה שֶׁצְּרִיכָה הֵימֶנּוּ קִידּוּשִׁין וְאִם פִּיתָּהּ לְשׁוּם אִישׁוּת קִידּוּשִׁין לְמָה לִי אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי צְרִיכָה קִידּוּשִׁין לְדַעַת אָבִיהָ
מַתְנִי' הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּתְמָרָה זוֹ הִתְקַדְּשִׁי לִי בָּזוֹ אִם יֵשׁ בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה מְקוּדֶּשֶׁת וְאִם לָאו אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת בָּזוֹ וּבָזוֹ וּבָזוֹ אִם יֵשׁ שָׁוֶה פְּרוּטָה בְּכוּלָּן מְקוּדֶּשֶׁת וְאִם לָאו אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת הָיְתָה אוֹכֶלֶת רִאשׁוֹנָה רִאשׁוֹנָה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת עַד שֶׁיְּהֵא בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה
גְּמָ' מַאן תְּנָא הִתְקַדְּשִׁי הִתְקַדְּשִׁי אָמַר רַבָּה רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא דְּאָמַר עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד
בָּזוֹ וּבָזוֹ וּבָזוֹ אִם יֵשׁ בְּכוּלָּן שָׁוֶה פְּרוּטָה כּוּ' אַהֵיָיא אִילֵּימָא אַרֵישָׁא מַאי אִירְיָא אוֹכֶלֶת אֲפִילּוּ מִנְחַת נָמֵי דְּהָא הִתְקַדְּשִׁי לִי בָּזוֹ קָאָמַר אֶלָּא אַסֵּיפָא
וַאֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא וְהָא מִלְוָה הִיא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲרֵי שֻׁלְחָן וַהֲרֵי בָּשָׂר וַהֲרֵי סַכִּין וְאֵין לָנוּ [פֶּה] לֶאֱכוֹל
רַב וּשְׁמוּאֵל אָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ לְעוֹלָם אַרֵישָׁא וְלָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר לָא מִיבַּעְיָא מַנַּחַת דְּאִי אִיכָּא שָׁוֶה פְּרוּטָה אִין אִי לָא לָא אֲבָל אוֹכֶלֶת הוֹאִיל וּמִיקָּרְבָא הֲנָיָיתַהּ אֵימָא גָּמְרָה וּמַקְנְיָא נַפְשַׁהּ קָא מַשְׁמַע לַן
רַבִּי אַמֵּי אָמַר לְעוֹלָם אַסֵּיפָא וּמַאי עַד שֶׁיְּהֵא בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה עַד שֶׁיְּהֵא בָּאַחֲרוֹנָה שָׁוֶה פְּרוּטָה
אָמַר רָבָא שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי אַמֵּי תְּלָת שְׁמַע מִינַּהּ הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת וּשְׁמַע מִינַּהּ הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה וּפְרוּטָה דַּעְתַּהּ אַפְּרוּטָה

רש"י

נראין דברי תלמיד. עולא קמסיים למילתיה ואזיל וקאמר נראין דברי ר' ירמיה שהוא תלמידו של רב הונא: הואיל ונעשה בה מעשה יתומה בחיי האב. בחייו קידשה והשיאה עצמה שלא לדעתו כאילו היא יתומה והוא ראה ושתק או הפקיר זכות שיש לו בה או שתיקתו הודאה דבשלמא נתקדשה לדעתו וניסת שלא לדעתו איכא למימר בחדא שתיקה מרתח רתח אבל כולי האי לא שתיק: יכולין לעכב. הואיל ובשעת קבלה לא נתרצה האב אם באתה לחזור קודם שיתרצה האב חוזרת ולא מהניא תו ריצוי האב: אין לי. דיכול למאן אלא אביה: היא כו'. וקס''ד בפיתה לשם קידושין אשמועינן קרא ולמימר דמצי הדרה בה: לא תיזלו בתר איפכא. דבר שאינו: יכול לשנויי לכו. קרא בפיתוי שלא לשם קידושין משתעי: קרא בעי. למימר דאביה יכול לעכב וכן היא ומהיכא תיתי לן לאוסרה בההיא בעילה למימר קידושין הן: אמר ר''נ לומר שמשלם קנס כמפותה. קרא לאו לאשמועינן היתרא איצטריך אלא לאשמועינן דכי מעכבא איהי נמי משלם קנס כדין מפותה שתלה הכתוב קנסא במיאון האב הכי נמי תלי במיאון דידה: אי הכי. סייעתא היא: היינו. ודאי דתנינא מהר ימהרנה לו כו': אמר ליה. מהא לא תסייען דאיכא למימר דמצריך לה בקידושי אחריני לדעת אביה: מתני' ואם לאו אינה מקודשת. דכיון דאמר התקדשי התקדשי כל חדא וחדא הוו קידושין באנפי נפשייהו: היתה אוכלת ראשונה ראשונה. בגמרא מפרש לה אהייא קאי וטעמא מאי: גמ' מאן תנא התקדשי התקדשי. הוא דהוי פרטא אבל בזו ובזו לאו פרטא הוא: אמר רבה ר''ש היא. בשבועות (דף לו:) גבי חמשה תובעין אותו: אהייא. קאי היתה אוכלת: אילימא ארישא. כי אמר התקדשי התקדשי: אלא אסיפא. דחשיבא ליה כללא קאמר דאם היתה אוכלת ראשונה ראשונה כו' וכי איכא בחדא שוה פרוטה מיהא מיקדשא: ואפילו בקמייתא. ואפילו הראשונה או השניה שוה פרוטה אע''פ שאין באחרונה שוה פרוטה מקודשת: והא מלוה היא. כיון דקידושין לא נגמרו עד שתקבלם כולם והיא כבר אכלה את הראשונה קודם שתקנה אותה בקידושיה הויא זו הראשונה מלוה גבה: הרי שלחן כו'. כלומר הרי לנו משנה שנויה ואין אנו יודעים לפרשה: ומיקרבא הנייתה. מוכנת היתה הנייתה וגלתה את לבה שהיתה חפיצה בהן: ש''מ מדר' אמי. דשני הא מילתא תלתא: ש''מ המקדש במלוה אינה מקודשת. מדקביל הך אתקפתא דפרכינן לעיל והא מלוה היא ואיזדקיק לשנויי עלה מאי באחת באחרונה קאמר אלמא ס''ל שאינה מקודשת: ושמע מינה פרוטה ומלוה דעתה אפרוטה. מדשנייה למתני' הכי דכי יש באחרונה ש''פ מקודשת ואע''ג דקמייתא מלוה הויא בהדה ובכולהו קדשה דהא כללא חשיב ליה גבי מנחת וקאמר דאם יש בכולן שוה פרוטה מקודשת אלמא קידושי אכולהו קיימי אפ''ה גבי אוכלת דהוו להו מלוה ופרוטה מקודשת באחרונה:

תוספות

נראין דברי תלמיד. משמע הכא דרב ירמיה תלמידיה דרב הונא הוה וקשה דבפרק תפלת השחר (ברכות דף כז:). משמע דתלמיד חבר דרב הוה דקאמר התם רב צלי של שבת בע''ש א''ל רב ירמיה בר אבא מי בדלת א''ל אין בדילנא ומדלא קאמר ליה רב ירמיה מי בדיל מר שמע מינה שהיה לו תלמיד חבר ונראה דתרי רב ירמיה הוו: בין היא בין אביה יכולין לעכב. ואע''ג דאמר רב לעיל (דף מד:) חיישינן שמא נתרצה האב היינו בסתמא ששמע ושתק אבל היכא דמיחה גילה בדעתו ולא מיבעיא אם לא נתרצה האב שיכולה היא לעכב אלא אפי' נתרצה האב יכולה לעכב וא''ת מה יועיל שתעכב אחרי שיתרצה האב הא בידו לקדשה בעל כרחה וי''ל היינו דוקא בתחילת הקידוש אבל היכא דנתקדשה שלא לדעת אביה ואח''כ נתרצה האב ואתה רוצה לומר דמקודשת מטעם דזכות הוא לו אמרינן כיון דבתו מעכבת דחוב הוא לו ולא היה מתרצה אם היה יודע דמעכבה ומיהו לפירוש הקונטרס לא קשיא מידי דפי' הואיל ובשעת קבלת הקידושין לא נתרצה האב אם באתה לחזור קודם שיתרצה האב חוזרת ולא מהני תו רצוי האב: קרא בעיא. פי' שלא תהא אשתו באותה ביאה פשיטא דהא אפילו לא ימאנו אינה אשתו בהך ביאה כיון שפיתה שלא לשם אישות בשלמא אם פיתה לשם אישות אשמועינן חידוש דבין היא ובין אביה יכולין לעכב אבל השתא מאי חידוש אשמועינן וליכא למימר דקרא ה''ק שאם יבא אביה לקדשה לאותו מפתה שתוכל בתו למאן דפשיטא שיכול לקדשה בע''כ ומשני לומר שמשלם קנס כמפותה פי' לעולם מיירי שפיתה שלא לשם אישות ואפ''ה אשמועינן רבותא דכי מעכבא איהי שמשלם קנס דכמו דתלה הכתוב קנס דמפותה במיאון האב כך תלאו במיאון דידה והאי מיאון דידה ודאי אינו מועיל לענין שלא תינשא לו דכיון דאביה רוצה שתהא אשתו אינה יכולה לעכב אלא מהני שמשלם קנס כאילו האב ממאן א''נ נפקא מינה היכא דבא עליה ואח''כ נתייתמה דהשתא מהני מיאון דידה לעכב שלא תהא אשתו: אמר רב יוסף אי הכי. בניחותא וסייעתא היא וכן היה רב יוסף רגיל לומר כדאמרינן בפרק במה מדליקין (שבת דף כח.) א''ה היינו דמתרגמינן ססגונא א''ל אביי צריכה קידושין כו' ולא תסייעיה מהא וי''מ דר''נ בא ליישב לעולם אימא לך שפיתה לשם אישות וגרסי' אלא אמר ר''נ ולא תימא דתיקשי לרב אסי דאמר אביה ולא היא דהא דקאמר הכא דיכולה למאן אינו ר''ל דלא תהא אשתו כיון דרוצה אביה אינה יכולה לעכב אלא ר''ל שמשלם קנס כמפותה כלומר כדין שאר מפותות שהאב ממאן כדפי' בקונטרס ופריך רב יוסף בתמיה אי הכי כו': ואפילו בקמייתא. פי' בקונטרס אפילו הראשונה או השניה שוה פרוטה אע''ג דאין באחרונה שוה פרוטה מקודשת והא מלוה היא כיון דהקידושין לא נגמרו עד שתקבלם כולם והיא אכלה הראשונה כבר קודם שתקנה אותה בקידושין הויין מלוה גבה וא''ת כיון דבתורת קידושין אתו לידה היכי הוה מלוה הא אמרינן לקמן בפרק האומר (דף נט.) האומר לאשה התקדשי לי לאחר ל' יום אפי' נתאכלו המעות מקודשת אלמא לאו מלוה נינהו היכא דבתורת קידושין אתו לידה וי''ל דיש לחלק דהתם הרי הדיבור נגמר קודם שנתאכלו אבל הכא דלא נגמרו הקידושין עד אחר מסירה אחרונה ובתוך כך אכלה הראשונה והשניה איכא למימר דמלוה הן אצלה: [אימא גמרה ומקניא כו'. אע''ג דלא תלו בדידה להתקדש בפחות משוה פרוטה כדאמרינן בפ''ק מיהו בקל עושה צריכותא] ת''י:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר