סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וּמְשַׁלֵּם לֵיהּ דְּמֵי כִּיסֵי
מַתְנִי' הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל שׁוּלְחָנִי אִם צְרוּרִין לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם אָבְדוּ אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן מוּתָּרִין יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם אָבְדוּ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת בֵּין צְרוּרִין וּבֵין מוּתָּרִין לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם אָבְדוּ אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן חֶנְוָנִי כְּבַעַל הַבַּיִת דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר חֶנְוָנִי כַּשּׁוּלְחָנִי
גְּמָ' מִשּׁוּם דִּצְרוּרִין לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַב יְהוּדָה בִּצְרוּרִין וַחֲתוּמִין שָׁנוּ רַב מָרִי אָמַר בְּקֶשֶׁר מְשׁוּנֶּה אִיכָּא דְאָמְרִי בָּעֵי רַב מָרִי קֶשֶׁר מְשׁוּנֶּה מַאי תֵּיקוּ
מוּתָּרִין יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן כּוּ' אָמַר רַב הוּנָא וַאֲפִילּוּ נֶאֶנְסוּ וְהָא אָבְדוּ קָתָנֵי כִּדְרַבָּה דְּאָמַר רַבָּה נִגְנְבוּ בְּלִסְטֵיס מְזוּיָּין אָבְדוּ שֶׁטָּבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם
וְרַב נַחְמָן אָמַר נֶאֶנְסוּ לָא אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ נֶאֶנְסוּ לָא אַלְמָא לָא הָוֵי שׁוֹאֵל עֲלַיְיהוּ אִי שׁוֹאֵל לָא הָוֵי שׁוֹמֵר שָׂכָר נָמֵי לָא הָוֵי אֲמַר לֵיהּ בְּהָא מוֹדֵינָא לָךְ דְּהוֹאִיל וְנֶהֱנָה מַהֲנֶה בְּהָהוּא הֲנָאָה דְּאִי מִיתְרְמֵי לֵיהּ זְבִינָא דְּאִית בֵּהּ רַוְוחָא זָבֵן בְּהוּ הָוֵי עֲלַיְיהוּ שׁוֹמֵר שָׂכָר
אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל שׁוּלְחָנִי אִם צְרוּרִין לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם הוֹצִיא לֹא מָעַל הַגִּזְבָּר וְאִם מוּתָּרִין יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן לְפִיכָךְ אִם הוֹצִיא מָעַל הַגִּזְבָּר
וְאִי אָמְרַתְּ אֲפִילּוּ נֶאֶנְסוּ מַאי אִירְיָא הוֹצִיא אֲפִילּוּ לֹא הוֹצִיא נָמֵי
אֲמַר לֵיהּ הוּא הַדִּין אַף עַל גַּב דְּלֹא הוֹצִיא וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא הוֹצִיא תְּנָא סֵיפָא נָמֵי הוֹצִיא
מַתְנִי' הַשּׁוֹלֵחַ יָד בְּפִקָּדוֹן בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יִלְקֶה בְּחָסֵר וּבְיָתֵר וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כִּשְׁעַת הוֹצָאָה רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כִּשְׁעַת הַתְּבִיעָה
גְּמָ' אָמַר רַבָּה הַאי מַאן דִּגְזַל חָבִיתָא דְחַמְרָא מֵחַבְרֵיהּ מֵעִיקָּרָא שָׁוְיָא זוּזָא הַשְׁתָּא שָׁוְיָא אַרְבְּעָה תַּבְרַהּ אוֹ שַׁתְיַיהּ מְשַׁלֵּם אַרְבְּעָה אִיתְּבַר מִמֵּילָא מְשַׁלֵּם זוּזָא
מַאי טַעְמָא כֵּיוָן דְּאִי אִיתַהּ הָדְרָא לְמָרַהּ בְּעֵינָא הָהִיא שַׁעְתָּא דְּקָא שָׁתֵי לַיהּ אוֹ דְּקָא תָּבַר לַהּ קָא גָזֵל מִינֵּיהּ וּתְנַן כׇּל הַגַּזְלָנִין מְשַׁלְּמִין כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה אִיתְּבַר מִמֵּילָא מְשַׁלֵּם זוּזָא מַאי טַעְמָא הַשְׁתָּא לָא עָבֵיד לַהּ וְלָא מִידֵּי אַמַּאי קָא מְחַיְּיבַתְּ לֵיהּ אַהָהִיא שַׁעְתָּא דְּגַזְלַהּ הָהִיא שַׁעְתָּא זוּזָא הוּא דְּשָׁוְיָא
תְּנַן בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים כִּשְׁעַת הוֹצָאָה מַאי כִּשְׁעַת הוֹצָאָה אִילֵימָא כִּשְׁעַת הוֹצָאָה מִן הָעוֹלָם
וּבְמַאי אִי בְּחָסֵר מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר וְהָא תְּנַן כׇּל הַגַּזְלָנִין מְשַׁלְּמִין כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה וְאִי בְּיָתֵר הַיְינוּ בֵּית שַׁמַּאי

רש"י

ומשלם לו דמי כיסי. דמי כשות של קוצים לפי מה שהשביח: גמ' משום דצרורין לא ישתמש בהן. בתמיה ומה גילוי דעת יש כאן שאין חפץ שישתמש בהם מאחר שאם הן מותרין קאמרת ישתמש בהן דהמפקיד אצלו יודע שהוא צריך תדיר למעות צרורין נמי ישתמש דדרך כל אדם לצור מעותיו: ואפילו נאנסו. קאמר מתניתין דחייב באחריותן ואפילו לא נשתמש בהן דמהשתא הוי שואל עלייהו: נאנסו לא. כל זמן שלא נשתמש לא הוי שואל אלא אבדו דוקא חייב כשומר שכר: ואי שואל לא הוי שומר שכר נמי לא הוי. מה שכר נטל על שמירתם אלא על שסמך עליהם להחליפן ולהשתכר אם יבא לידו אתה מחייבו ושאלה היא זו שהרי כל הנאה שלו: בההיא מודינא. אע''ג דאמינא לא הוי שואל מהשתא עד שישתמש מודינא דשומר שכר הוי: דהואיל ונהנה מהנה. לבעלים: המפקיד מעות. גזבר שהפקיד מעות הקדש כסבור שהן שלו: לא מעל גזבר. שהרי לא ברשות הוציאן ואינו שלוחו: מותרין. דהוה ליה כנותן רשות והוה ליה שלוחו: לפיכך אם הוציא. שולחני מעל גזבר: ואי אמרת אפילו נאנסו. תנא מתני' דחייב שולחני באחריותן נמצא משעה שהפקידו אצלו יצאו מרשות הקדש ובאו לרשות שולחני ונעשה כמו שלוה לו ואין הוצאה גדולה מזו מאי איריא הוציא: איידי דתנא רישא הוציא. לאשמועינן רבותא דאפילו הוציא לא מעל תנא סיפא הוציא: מתני' ילקה בחסר וביתר. אם חסרו דמיה שהוזלה בשוק ישלם דמיה כמו שהיתה שוה בשעה ששלח בה יד שהיא שעת הגזילה וכן כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה וכגון שהוציאה שאינה בעין אבל אם ישנה בעין כמות שגזלה אומר לו הרי שלך לפניך כדאמרינן גבי מטבע ונפסל תרומה ונטמאת בפרק הגוזל [קמא] (ב''ק דף צו:): וביתר. אם שהתה בידו מששלח בה יד ונתייקרה ואח''כ הוציאה לוקה ביתר דמיה לשלם כשעת הוצאה: ובית הלל אומרים כו'. בגמרא מפרש מאי קאמר: כשעת התביעה. כשעת שיתבעו לדין ובגמרא מפרש טעמא: גמ' מעיקרא. כשגזלה: ולבסוף. כשיצתה מן העולם: תברה. בידים: או שתייה. אחר שהוקרה: דאי איתה. כאן בשעת התביעה הוה מהדרנא בעינא דכי אמרינן משלם כשעת הגזילה היכא דליתה בעין אבל ישנה בעין בין שהוקרה בין שהוזלה חוזרת כמות שהיא הלכך הואיל ואם תבעה בעודה קיימת לאחר שהוקרה היתה חוזרת בעין אשתכח דההיא שעתא דקא שתי לה הוא דגזיל לה: ובמאי. אהייא פליגי בית הלל: אי בחסר. כשהוזלה דקאמרי ב''ש ילקה לשלם כדמים שהיתה בשעת הגזילה וקאמרי בית הלל כשעת הוצאה: ומי איכא למאן דאמר. היכא דליתיה בעין דכל הגזלנין לאו כשעת הגזילה משלמין:

תוספות

מאי איריא הוציא כי לא הוציא נמי. כיון דהיתר תשמיש מחייב באונסין וא''ת הא דתנן לקמן בהזהב (דף מד. מז: מח.) נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות יכול לחזור בו לרב הונא דאית ליה דהיתר תשמיש מחייב באונסין וכן לרב יוסף בפרק אלו מציאות (לעיל דף כט.) המוכר אסור להשתמש במעות שקבל שאם היה מותר להשתמש תקשה להו הך ברייתא דמייתי אפלוגתא דרבי יוחנן ור''ל נתן לבלן מעל דוקא בלן דלא מחסרא משיכה כדקתני סיפא הרי מרחץ לפניך הכנס ורחוץ אבל ספר לא מעל עד דמשיך ולדידהו כי נתנה לספר נמי למעול אע''ג דלא משיך כיון דספר מותר להשתמש בהן בין מיירי בספר נכרי כר' יוחנן בין בספר ישראל כר''ל וכמו שאסור להשתמש בהם לרב הונא ולרב יוסף ה''נ לר''ל ולר' יוחנן דבהא לא פליגי ולא הוה המוכר על אותם מעות כי אם שומר חנם לכ''ע וא''כ לרבי יוחנן מה הועילו במה שתקנו דאין מעות קונות דאי מעות קונות יאמר מוכר נשרפו חטיך בעליה השתא דלא קני יאמר נשרפו מעותיך בעליה ועוד דרב הונא גופיה סבר בפ' הזהב (לקמן דף מו:) דבר תורה מעות קונות כרבי יוחנן דאמר רב הונא מכור לי באלו קנה וי''ל דאע''ג דלא הוי על המעות כי אם שומר חנם לא מצי א''ל נשרפו מעותיך בעליה דכספים אין להם שמירה אלא בקרקע וא''ת כיון דהיכא שלא משך אסור להשתמש במעות א''כ הא דאמר פוסק עמו על הגדיש או על שער שבשוק מה מרויח בהקדמת מעות וי''ל כגון שפירש ע''מ להשתמש בהם א''נ אפילו בסתמ' כיון שהוא פוסק ומקדים לו מעות חצי שנה מן הגדיש עד ימות הקיץ אדעתא דהכי נותן שישתמש בהן ועוד י''ל דלרבי יוחנן ולרב הונא דאית להו דבר תורה מעות קונות לא הפקיעו כח שיש לו למוכר במעות שיכול להשתמש בהם כיון דקונות מן התורה והוי שואל עלייהו ולא מצי א''ל נשרפו מעותיך בעליה ולא תקנו משיכה אלא כדי שלא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה אבל לר''ל ודאי כיון דמעות אינם קונות אסור להשתמש במעות ולא הוי שואל עלייהו ולכך נתנה לספר לא מעל עד שימשוך וכן לרבי יוחנן ולרב הונא בספר נכרי לא מעל עד שימשוך דמעות בנכרי אינם קונות: והתנן כל הגזלנים משלמין כשעת הגזלה. ואע''ג דבפ' הגוזל [קמא] (ב''ק דף צו:) אמרי' זה הכלל כל הגזלנים משלמין כשעת הגזלה לאתויי דרבי אלעאי דאמר גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו וקנאה משמע דלא מיירי ביוקרא וזולא אלא בשינוי כדמיירי ברישא דמתני' הגוזל עצים ועשה כלים צמר ועשה בגדים היינו דוקא יתורא דזה הכלל אבל פשטא דמתניתין דמשלמין כשעת הגזלה מיירי ביוקרא וזולא והתם בהגוזל (דף קג.) נמי מייתי לענין יוקרא וזולא גבי אייקר כתנא דרב כהנא ובפרק כל שעה (פסחים דף לב.) גבי לפי דמים משלם וא''ת רב דאמר במרובה (ב''ק דף סה. ושם ד''ה גופא) קרן כעין שגנב [כפל וכו'] ואוקמה כגון דמעיקרא שויא ד' ולבסוף שויא זוזא מאי קמ''ל מתני' היא ועוד מאי בעי התם מאי טעמא דרב ליבעי מאי טעמא דמתניתין וי''ל דרב קמ''ל דאע''ג דקרן כעין שגנב כפל לא הוי כמו קרן אלא כשעת העמדה בדין ובעינן מאי טעמא דרב דמחלק כפל מדין קרן ומשני גנבה וחיים אחייה לקרן כעין שגנב דוקא קרן ולא כפל:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר