סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מַתְנִי' הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפָּרָה לַחֲרוֹשׁ בָּהָר וְחָרַשׁ בַּבִּקְעָה אִם נִשְׁבַּר הַקַּנְקַן פָּטוּר בַּבִּקְעָה וְחָרַשׁ בָּהָר אִם נִשְׁבַּר הַקַּנְקַן חַיָּיב לָדוּשׁ בְּקִטְנִית וְדָשׁ בִּתְבוּאָה פָּטוּר לָדוּשׁ בִּתְבוּאָה וְדָשׁ בְּקִטְנִית חַיָּיב מִפְּנֵי שֶׁהַקִּטְנִית מַחְלֶקֶת
גְּמָ' הֵיכָא דְּלָא שַׁנִּי בָּהּ מַאן מְשַׁלֵּם אָמַר רַב פָּפָּא דְּנָקֵיט פְּרָשָׁא מְשַׁלֵּם רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר דְּנָקֵיט מָנָא מְשַׁלֵּם וְהִלְכְתָא דְּנָקֵיט מָנָא מְשַׁלֵּם וְאִי דּוּכְתָּא דְּמַחְזְקִי (גּוּנְדְּרֵי) [גְּרוּנְדֵּי] תַּרְוַיְיהוּ מְשַׁלְּמִין
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הַמּוֹכֵר פָּרָה לַחֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ פָּרָה זוֹ נַגְחָנִית הִיא נַשְׁכָנִית הִיא בַּעֲטָנִית הִיא רַבְצָנִית הִיא וְהָיָה בָּהּ מוּם אֶחָד וּסְנָפוֹ בֵּין הַמּוּמִין הֲרֵי זֶה מִקַּח טָעוּת מוּם זֶה וּמוּם אַחֵר אֵין זֶה מִקַּח טָעוּת
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי הַמּוֹכֵר שִׁפְחָה לַחֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ שִׁפְחָה זוֹ שׁוֹטָה הִיא נִיכְפֵּית הִיא מְשׁוּעְמֶמֶת הִיא וְהָיָה בָּהּ מוּם אֶחָד וּסְנָפוֹ בֵּין הַמּוּמִין הֲרֵי זֶה מִקַּח טָעוּת מוּם זֶה וּמוּם אַחֵר אֵין זֶה מִקַּח טָעוּת
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי הָיוּ בָּהּ כׇּל הַמּוּמִין הַלָּלוּ מַהוּ אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא הָיוּ בָּהּ כׇּל הַמּוּמִין הַלָּלוּ אֵין זֶה מִקַּח טָעוּת
מַתְנִי' הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ חִטִּין וְהֵבִיא עָלֶיהָ שְׂעוֹרִין חַיָּיב תְּבוּאָה וְהֵבִיא עָלֶיהָ תֶּבֶן חַיָּיב מִפְּנֵי שֶׁהַנֶּפַח קָשֶׁה כְּמַשּׂאוֹי לְהָבִיא לֶתֶךְ חִטִּין וְהֵבִיא לֶתֶךְ שְׂעוֹרִין פָּטוּר וְאִם מוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ חַיָּיב וְכַמָּה יוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ וִיהֵא חַיָּיב סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר סְאָה לְגָמָל שְׁלֹשָׁה קַבִּין לַחֲמוֹר
גְּמָ' אִיתְּמַר אַבָּיֵי אָמַר קָשֶׁה כְּמַשּׂאוֹי תְּנַן רָבָא אָמַר קָשֶׁה לְמַשּׂאוֹי תְּנַן אַבָּיֵי אָמַר קָשֶׁה כְּמַשּׂאוֹי תְּנַן נִפְחָא כִּי תִקְלָא וְאִי מוֹסִיף שְׁלֹשָׁה קַבִּין חַיָּיב רָבָא אָמַר קָשֶׁה לְמַשּׂאוֹי תְּנַן תִּקְלָא כִּי תִקְלָא וְנִפְחָא הָוֵי תּוֹסֶפֶת
תְּנַן לְהָבִיא לֶתֶךְ חִטִּין וְהֵבִיא לֶתֶךְ שְׂעוֹרִין פָּטוּר וְאִם הוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ חַיָּיב מַאי לָאו שְׁלֹשֶׁת קַבִּין לֹא סְאָה וְהָא עֲלַהּ קָתָנֵי וְכַמָּה יוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ וִיהֵא חַיָּיב סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר סְאָה לְגָמָל שְׁלֹשָׁה קַבִּין לַחֲמוֹר
הָכִי קָאָמַר הֵיכָא דְּלָא שַׁנִּי חִטִּין וְהֵבִיא חִטִּין שְׂעוֹרִין וְהֵבִיא שְׂעוֹרִין כַּמָּה יוֹסִיף עַל מַשָּׂאוֹ וִיהֵא חַיָּיב סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר סְאָה לְגָמָל שְׁלֹשָׁה קַבִּין לַחֲמוֹר
תָּא שְׁמַע לְהָבִיא לֶתֶךְ חִטִּין וְהֵבִיא

רש"י

מתני' השוכר את הפרה לחרוש וכו'. וכל כלי המחרישה לבעל הבקר ונעריו הולכין עם בהמתו וזה אוחז הדרבן לכוין הפרה לתלמיה וזה הולך אחר המחרישה ומכביד היתד בקרקע שבו הברזל שקורין קולטר''א בלע''ז והוא קנקן דמתני': חייב. שהרים קשים לחרוש שהסלעים שם: ודש בתבואה פטור. אם החליקה: גמ' והיכא דלא שני. ואין לבעל הפרה לתבוע לו כלום ואלו שהיו בפעולתו המנהיג והאוחז יחד שכירים היו איזה מהן פושע בשבירת הקנקן: דנקיט פרשא. מרדע הוא משלם שלא כוון את הפרה יפה ועל ידי שעיוות את השורה של מענה נשבר הקנקן: דנקיט מנא. קנקן: משלם. שהעמיק יותר מדאי בארץ: והלכתא דנקיט מנא משלם. שאילו לא העמיקו יותר מדאי לא היה נשבר בעיוות השורה: ואי דמחזקא בגונדרי. שהיה ידוע להם בהר שמעלה אבנים וצונמא וטרשין: תרוייהו משלמים. שהיה להם להזהר מאד ובדבר מועט שעיוות אף המנהיג הוא נשבר והוי דבר המוטל בספק: היה בה מום אחד. אחד מן המומין הללו היה בה: וסנפו בין מומין אחרים. שלא היו בה: הרי זה מקח טעות. לפי שהכיר הלוקח בשאר מומין שאינן וכסבור הוא בכולן משקר אלא להשליך מעליו תרעומת הוא אומר הילכך מקח טעות הוא דאדעתא דהכי לא זבן: מום זה ומום אחר. שפירש לו שם אותו מום לבדו ואמר לו מום זה בה ועוד מומין אחרים: אין זה מקח טעות. דכיון דאותו המום הזכיר לו לבדו בו היה לו לבדוק: וסנפו. חברו כמו סניפין עשאום דתענית (דף כה.): נכפית. נופלת מחולי: משועממת. משוגעת: היה בה מום אחד. מאלו המומין והשאר אין בה: היו בה כל המומין הללו. ואינו מקפיד אלא על האחד ובא וטוענו כסבור הייתי שאתה כולל בה מה שאין בה ומה שיש בה ואילו ידעתי שזה בה לא הייתי לוקחה מאי: אפילו לא גרסינן והכי גרסינן הכי אמרינן משמיה דרבא היו בה כל המומין האלו אין זה מקח טעות: מתני' והביא עליה שעורין. שהם קלים מחטין: חייב. בקילקולה אם הוסיף ג' קבין ולא אמרינן הואיל והשעורין קלים יש לו להוסיף עד כדי כובד לתך חטין שמשא החמור לתך חטין חצי כור: מפני שהנפח קשה לבהמה כמשאוי. וכיון דנפח לתך שעורים כנפח לתך חטין קשה לה תוספת: והביא לתך שעורים. שלא הוסיף: פטור. אם מתה: גמ' קשה כמשאוי. כדפרישית אף על פי שאין משאן כבד כמשא החטין. הרי נפחן כנפח חטין והנפח כמשאוי: ניפחא כתקלא. נפח קשה כמשקל הואיל וניפחן שוה הרי הוא כמשקל שוה: ואם הוסיף שלשה קבין. דהוא שיעור תוספת לחמור לקלקל חייב: קשה למשאוי. אם השוה כובד השעורין לכובד החטין כגון שהוסיף סאה שלמה על הלתך הרי הרבה הנפח ורוב הנפח קשה למשאוי והוי נפח זה תוספת לקלקול החמור: תיקלא כתקלא. אינו חייב עד שישוה כובד השעורים לכובד החטין דליהוי נפח זה תוספת אבל נפח שוה ומשקל חסר לא אמרינן נפח השוה הרי היא כמשקל וליחייב בתוספת של שלשת קבין דקשה למשאוי תנן ולא קשה כמשאוי: מאי לאו שלשת קבין. כאביי: לא סאה. והכי קאמר להביא לתך חטין והביא לתך שעורין פטור ואע''פ ששינה שהרי שינה להקל ואם הוסיף עד כדי משקל החטין חייב משום תוספת הנפח: הכי קאמר וכו'. ומילי מילי קתני והאי וכמה יוסיף לאו אלהביא חטין והביא שעורין קאי:

תוספות

היכא דלא שני מאן משלם. וא''ת היכא דשני נמי אמאי לא משלם אחד מן הפועלים שפשע בשבירת הקנקן ותיבעי נמי מאן משלם וי''ל דהיכא דשני לא משלם דמיירי שהמשכיר את הפרה הוא שוכר את הפועלים לילך עם פרתו ולעשות מלאכת השוכר ולהכי לא משלם דא''ל למשכיר אנו לא התנינו עמך אלא לחרוש בבקעה ולא קבלנו שמירת הקנקן בהר אלא בבקעה ואם היינו חורשים בבקעה לא היינו שוברים ומ''מ שכירות שלנו לא נפסיד כי דעתך היה שנעשה כמו שירצה בעל השדה כי. הייתי סבור שלא יחרוש אלא בבקעה: ואי דוכתא דמחזקינן בגונדרי תרוייהו משלמי. פי' בקונטרס משום דהוי ספק מי עשה ואין נראה דלא קי''ל (ב''ק ד' לה:) כסומכוס אלא כרבנן והמוציא מחבירו עליו הראיה ואי הוה ספק הוי שניהם פטורים אלא נ''ל דהכא שניהם פשעו כיון דמחזקא בגונדרי הוא נשבר מאד בקל והיה לכל אחד ליתן לב על חבירו כמו על עצמו ולהזהירו ואחרי שלא הזהירו גם הוא פשע: שפחה זו שוטה היא כו' הרי זה מקח טעות. מכאן קשה לפ''ה שפי' אהא דאמר בכתובות (ד' נח. ושם ד''ה הנהו) סימפון בעבדים ליכא אי מומין שבגלוי כו' מאי אמרת ליסטין מזויין או מוכתב למלכות הנהו קלא אית להו ופירש בקונטרס וסבר וקביל וקשה לר''ת דהא הכא אמרינן דהוי מקח טעות באלו המומין וא''כ משכחת סימפון בעבדים ואיך אוכלין בתרומה ונראה לר''ת לפרש הנהו קלא אית להו ואם איתא דהוי מוכתב למלכות או ליסטים אז היה קול וכיון דליכא קלא ליכא למיחש להכי ובהנהו דהכא נמי קלא אית להו וכן משמע לישנא דמאי אמרת כלומר באיזה סימפון משכחת דלא הגיעו בליסטין מזויין או במוכתב למלכות ובריש המוכר פירות (ב''ב ד' צב: ושם ד''ה ליסטים) תניא בהדיא נמצא ליסטין מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך: היו בה כל המומין הללו מהו. ברייתא דקתני הרי זה מקח טעות דלמא מיירי כגון שכל המומין היו בה והוי מקח טעות אע''פ שלא בדק הלוקח אפילו באחד משום דאמר לוקח מסתמא כל הני דקאמר ליתנהו לכולהו ומדהא ליתא הא נמי ליתא ומום זה ומום אחר אין זה מקח טעות כיון שאין מזכיר אלא אחד ולא שייך למימר מדהא ליתא הא נמי ליתא או דלמא הא דקתני הרי זה מקח טעות היינו היכא דליתנהו לכולהו ובדק לוקח בחד מינייהו ואישתכח דליתא ואמר מדמשקר בהך באידך נמי משקר אבל אם כולם אמת לא הוי מקח טעות והא דקתני מום זה ומום אחר ה''ה הזכיר לו כמה מומין כיון שכולם בה אין זה מקח טעות בתוספתא דכתובות משמע דאם הזכיר שני מומין אחת יש בה ואחת אין בה דלא הוי מקח טעות אלא דוקא כי סנפו בין הרבה מומין שאין בה דהכי תניא עד שלשים יום יעמיד פרנס א''ל קדש לי בתך על מנת שאין בה מומין א''ל שוטה היא שעמומית היא נכפית היא אם א''ל אותו המום ומום אחר עמו אין זה מקח טעות היה בה מום אחד וסנפו עם הרבה מומין הרי זה מקח טעות: קשה כמשאוי תנן. לאביי סיפא דקתני כמה יוסיף קאי לפרש רישא [ולרבא רישא] דקתני להביא עליה חטין והביא עליה שעורין היינו בכובד החטין שהוא סאה כדמוכח בשמעתין חייב דניפחא הוי תוספת להביא לתך חטין והביא לתך שעורים פטור אפילו הוסיף ג' קבין לחמור דליכא תקלא כי תקלא והיכא דלא שני אלא שהביא מין שהתנה כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סאה לגמל כו':

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר