סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וְחַיָּיב לְהַכְרִיעַ לוֹ טֶפַח הָיָה שׁוֹקֵל לוֹ עַיִן בְּעַיִן נוֹתֵן לוֹ גֵּירוּמִין אֶחָד לַעֲשָׂרָה בַּלַּח וְאֶחָד לְעֶשְׂרִים בַּיָּבֵשׁ
מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָמוֹד בְּדַקָּה לֹא יָמוֹד בְּגַסָּה בְּגַסָּה לֹא יָמוֹד בְּדַקָּה לִמְחוֹק לֹא יִגְדּוֹשׁ לִגְדּוֹשׁ לֹא יִמְחוֹק
גְּמָ' מְנָהָנֵי מִילֵּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר קְרָא אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק צַדֵּק מִשֶּׁלְּךָ וְתֵן לוֹ אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא הָיָה שׁוֹקֵל לוֹ עַיִן בְּעַיִן נוֹתֵן לוֹ גֵּירוּמִין וְאִי הַכְרָעָה דְּאוֹרָיְיתָא הֵיכִי יָהֵיב לֵיהּ עַיִן בְּעַיִן
אֶלָּא רֵישָׁא בְּמָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ וְאִי אִיתְּמַר דְּרֵישׁ לָקִישׁ אַסֵּיפָא אִיתְּמַר הָיָה שׁוֹקֵל לוֹ עַיִן בְּעַיִן נוֹתֵן לוֹ גֵּירוּמִין מְנָהָנֵי מִילֵּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר קְרָא וָצֶדֶק צַדֵּק מִשֶּׁלְּךָ וְתֵן לוֹ וְכַמָּה גֵּירוּמִין אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל אָמַר רַב אֶחָד מֵעֲשָׂרָה בַּלִּיטְרָא בַּלַּח לַעֲשָׂרָה לִיטְרִין
אֶחָד לַעֲשָׂרָה בַּלַּח וְאֶחָד לְעֶשְׂרִים בְּיָבֵשׁ וְכוּ' אִיבַּעְיָא לְהוּ הֵיכִי קָאָמַר אֶחָד מֵעֲשָׂרָה בַּלַּח לַעֲשָׂרָה דְלַח וְאֶחָד מֵעֶשְׂרִים בַּיָּבֵשׁ לְעֶשְׂרִים דְּיָבֵשׁ אוֹ דִלְמָא אֶחָד מֵעֲשָׂרָה לַעֲשָׂרָה דְּלַח וּלְעֶשְׂרִים דְּיָבֵשׁ תֵּיקוּ
אָמַר רַבִּי לֵוִי קָשֶׁה עוֹנְשָׁן שֶׁל מִדּוֹת יוֹתֵר מֵעוֹנְשָׁן שֶׁל עֲרָיוֹת שֶׁזֶּה נֶאֱמַר בָּהֶן אֵל וְזֶה נֶאֱמַר בָּהֶן אֵלֶּה וּמַאי מַשְׁמַע דְּהַאי אֵל קָשֶׁה הוּא דִּכְתִיב וְאֶת אֵילֵי הָאָרֶץ לָקָח
גַּבֵּי עֲרָיוֹת נָמֵי הָכְתִיב אֵלֶּה הָהוּא לְמַעוֹטֵי מִדּוֹת מִכָּרֵת
וְאֶלָּא מַאי עוּדְפַּיְיהוּ דְּהָתָם אֶפְשָׁר בִּתְשׁוּבָה וְהָכָא לָא אֶפְשָׁר בִּתְשׁוּבָה
וְאָמַר רַבִּי לֵוִי קָשֶׁה גֶּזֶל הֶדְיוֹט יוֹתֵר מִגֶּזֶל גָּבוֹהַּ שֶׁזֶּה הִקְדִּים חֵטְא לַמְּעִילָה וְזֶה הִקְדִּים מְעִילָה לַחֵטְא
וְאָמַר רַבִּי לֵוִי בּוֹא וּרְאֵה שֶׁלֹּא כְּמִדַּת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִדַּת בָּשָׂר וָדָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בֵּרַךְ יִשְׂרָאֵל בְּעֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם וְקִלְּלָן בִּשְׁמֹנֶה בֵּרְכָן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם מֵאִם בְּחֻקֹּתַי עַד קוֹמְמִיּוּת
וְקִלְּלָן בִּשְׁמוֹנָה מִוְּאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמְאָסוּ עַד וְאֶת חֻקֹּתַי גָּעֲלָה נַפְשָׁם
וְאִילּוּ מֹשֶׁה רַבֵּינוּ בֵּרְכָן בִּשְׁמוֹנֶה וְקִלְּלָן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם בֵּרְכָן בִּשְׁמוֹנֶה

רשב"ם

וחייב להכריע. המאזנים מצד הבשר טפח שיהא הבשר שוקל יותר מן הליטרא ובגמ' מוקי לה במקום שנהגו להכריע וה''ה לעשרה ליטרות ביחד להכריע טפח כדאמרי' בברייתא בגמרא ונותן הכרע אחד לכולן ונראה בעיני דלפחות מליטרא לא בעי' הכרע טפח דנפיש יותר מדאי הכרע טפח בדבר קל: היה שוקל לו עין בעין. בצמצום כגון במקום שאין מכריעין נותן לו לבד המשקל את גרומיו הכרעו כדקתני אחד מעשרה בלח כו' ובגמ' מפרש לה ובגמרא נפקא לן מקראי דחייב ליתן לו מוכר משלו לבד המשקל וגירומיו לשון הכרעה הוא וכן הגרמה דשחיטה נמי לשון הכרעה והטייה הוא שמכריע ומטה את הסכין חוץ למקום שחיטה: בדקה. קב: לא ימוד בגסה. בסאה דהוי הפסד דלוקח דאין לו מששה קבין כי אם הכרע אחד ואובד ה' הכרעות ואפילו במקום שמוחקין נמי אי אפשר למחוק כל כך בצמצום [א''נ משום שמודד לו בריוח ובדקה מודד יותר וכשמודד בגסה מפסיד הקונה]: לא ימוד בדקה. דמפסיד מוכר משום שאינו יכול למחוק כל כך: למחוק. את המדה: לא יגדוש. קונבליי''ר בלע''ז אע''פ שמוסיף לו שליש בשביל גודשא כדמפרש בגמרא וכן לא ימחוק אע''פ שפוחת מן הדמים: גמ' מנהני מילי. קא סלקא דעתך דבעי אהא דצריך להכריע טפח: וצדק. מיותר הוא למדרש אע''פ שאיפה שלימה מדדת צדק משלך ותן לו והיינו הכרעה ובמדה נמי למדוד בריוח כדי שיהא יתר על מדתו: היכי יהיב ליה עין בעין. האמרת דגזירת הכתוב הוא שיכריע בשעת המשקל: אלא [רישא] במקום שנהגו. כלומר אין גזירת הכתוב להכריע בשעת המשקל אלא במנהגא תליא מילתא דאם רוצין להכריע בשעת המשקל תחת גירומיו דאחר מדידה הרשות בידו ואותו הכרע צריך טפח דאין הכתוב מקפיד אלא שיוסיף על המשקל או בשעת המשקל או לאחרי כן: מנהני מילי. דצריך להוסיף על המשקל: אחד מעשרה בליטרא. כששוקלין י' ליטרין דהיינו אחד ממאה (ס''א. ומדמצריך הכרעת טפח במקום שמכריעין דייק הכי דשיעור אחד ממאה במשקל מכריע טפח והגירומין במקום הכרעה קיימי. ע''כ) ומלישנא דמתניתין דקתני אחד לעשרה בלח ולא קתני אחד מעשרה בלח דייקינן ליה הלכך חסורי מחסרא והכי קתני אחד מעשרה לעשרה בלח כן נראה בעיני וטורח היה לתנא להזכיר ב' פעמים עשרה וחיסר האחד: מתני' דקתני אחד לי' בלח ואחד לכ' ביבש איבעיא להו היכי קתני כו' ולפרושי סיפא קאתי היכי קאמר מתני' אחד מי' בלח לי' דלח והוא הדין אחד מכ' ביבש לכ' דיבש דהיינו חלק אחד מד' מאות: או דלמא אחד מי' בלח לי' דלח וכן אחד מי' ביבש לכ' דיבש. דהיינו חלק אחד ממאתים ואחד מי' אתרוייהו קאי ונראה משום שהלח נדבק בכלי ואינו מטיף לו הכל צריך להוסיף לו יותר מביבש: עונשן של מדות. אם עושה בהן עול: מעונשן של עריות. אם נכשל בהן: שזה נאמר בהן אל. עריות דכתיב את התועבות האל ובמדות כתיב אלה דכתיב כל עושה אלה כל עושה עול: ואלה קשה מאל. דמש''ה הוסיף הכתוב בהן ה' לרבות ולהגדיל הקישוי: בעריות נמי כתיב. כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו: למעוטי מדות מכרת. דס''ד אמינא כיון דעול מדות נקראו תועבות ה''א הרי הן בכלל כל אשר יעשה מכל התועבות אי לא כתב אלה דמשמע מיעוט ולא משום ג''ש דאפי' לא כתב אלה לא דיינינן דאין אדם דן גזירה שוה מעצמו אא''כ למדו מרבותיו ולא מק''ו דהאי אפשר בתשובה והאי לא אפשר בתשובה דאין עונשין מן הדין אלא ממשמעותו כדפרישית: ואלא מאי עודפייהו. דמדות כיון דבעריות איכא כרת ובדידהו ליכא כרת: אפשר ליה בתשובה. עריות מועלת תשובה אי עביד ליה תשובה מעלייתא כדכתיב (הושע יד) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם ואמרי' נמי (מכות דף כג.) כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן אבל מדות שגוזל את הרבים א''א לו בתשובה שהרי תשובתו תלויה בהשבת גזילה דכתיב והשיב את הגזלה (ויקרא ה) והוא אינו יודע למי יחזיר ואע''ג דאמרינן יעשה בהן צרכי רבים אין זו תשובה מעליא מאחר שאינו משיב לבעלים אלא שביררו לו המוטב: גזל הדיוט. הקדים בו חטא למעילה דכתיב (שם) נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו וגו' מיד התחלת הגזל קרי ליה חוטא משעת כפירה וגבי הקדש כתיב כי תמעול מעל וחטאה בשגגה דאינו נקרא חוטא עד שנהנה: שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם. שהקב''ה רחמן וברכתו מרובה מקללתו אבל אדם קללתו מרובה מברכתו: בעשרים ושתים. מאם בחקותי עד קוממיות מאל''ף שבאם עד תי''ו שבקוממיות והיינו בעשרים ושתים אותיות שבאל''ף בי''ת לבד הכפולות ומוי''ו עד מ''ם שמנה אותיות:

תוספות

אחד מעשרה בליטרא לי' ליטרא. מלישנא דמתני' דייק דקתני אחד לעשרה ולא קתני אחד מעשרה וא''ת אמאי לא תני במתני' אחד ממאה ונראה לרשב''א לפרש דלא מיחייב גירומיו כלל מדאורייתא אלא כששוקל עשר ליטרין אבל בפחות מכאן אינו חייב מדאורייתא והא דתניא לקמן היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא לא יאמר שקול לי ג' רבעי ליטרא כו' לפי שהיה חייב הכרע על כל משקל ומשקל הני מילי גבי הכרעה דלאו דאורייתא ובמקום שנהגו: התם אפשר בתשובה. ודוקא בעריות שאין בהן ממזרות אבל הבא על אשת איש והוליד ממנה בן או שאר עריות שיש בהן ממזרות זהו מעוות לא יוכל לתקן כדאמר (ביבמות (דף כא)) וא''א בתשובה וה''ר חיים אומר אע''ג שהוא מעוות לא יוכל לתקן מ''מ אפשר בתשובה שצוה לו הקב''ה דלא צוה אלא לעשות לו תשובה אבל גזלן שתשובתו הוא שיחזיר הגזילה כדכתיב והשיב את הגזלה וגו' והיכא דגזל לרבים אינו יודע למי ישיב דאע''ג דאמרי' (ב''ק דף צד:) יעשה בהן צרכי רבים מ''מ לאו תשובה מעלייתא היא: וקללם בעשרים ושתים. מוהיה . אם לא תשמעו וגו' מכאן אין נראה לר''י פירוש רב נסים גאון דפירש דהאי דמחלקים וילך מאתם נצבים כשיש שתי שבתות בין ר''ה לסוכות בלא יו''ט אע''פ שהיא פרשה קטנה ומחברין מטות ומסעי שגדולות יותר היינו משום דבעינן שיתמו שנה וקללותיה שיש קללות באתם נצבים ואין אנו רוצים שיכנסו תוכחות של שנה שעברה בשנה הבאה דהא הכא משמע דלא קרי קללות אלא באם בחקותי ובוהיה כי תבוא דקאמר מואם לא תשמעו עד ואין קונה אבל משם ואילך לא חשיבי קללות אבל נראה לר''י דלהכי אנו קורין לעולם אתם נצבים לפני ר''ה כדי להפסיק בפרשה בין קללות דשנה שעברה דוהיה כי תבוא לשנה הבאה ולכך נמי לעולם אנו קורים במדבר לפני עצרת כדי להפסיק בה בין קללות דאם בחקותי לעצרת שהוא ר''ה לפירות האילן שנדונין על הפירות והכי איתא במס' מגילה (דף לא: ושם) דקורין קללות שבתורת כהנים לפני עצרת:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר