סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פירוש שטיינזלץ

למאה סאים תבואה של חולין טהורין, ר' אליעזר אומר: תירום, יוציא משם סאה אחת, איזו שתהיה, ותרקב, כדין טומאה טמאה שאסורה באכילה, ודי בכך, שאני אומר: היא (אותה) סאה שנפלה היא סאה שעלתה.

וחכמים אומרים: תעלה, תיבטל אותה סאה במאה סאה חולין, ויש לכל התערובת דין חולין. ומכל מקום מקפידים שלא להרטיב את התערובת במים כדי שלא לגרום טומאה לתערובת. ולכן אין ללוש אותה במים, מפני שהם מכשירים את החולין לקבל טומאה מן התרומה הטמאה, אלא תיאכל כל התערובת ניקודים כשהיא יבשה, או שתיאכל בתור קליות, שיקלו את גרגרי התבואה באש, או שתילוש במי פירות, שאינם מכשירים לקבלת טומאה. או אם רוצה ללוש במים — תתחלק לעיסות קטנות, ובלבד שיהא זה באופן שלא יהא במקום אחד שיעור תרומה כביצה, שהוא השיעור בו אוכל טמא מטמא אוכלים אחרים.

ותני עלה [ושנויה ברייתא עליה] על משנה זו: אותן חולין שנותרו לאחר שהרים מהם סאה

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר