סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

בבא בתראקסז ע"איט שבט תש"ע15:07"ההוא שטרא דהוה חתים עליה רבא ורב אחא.." / ‏דוד כוכב
"ההוא שטרא דהוה חתים עליה רבא ורב אחא בר אדא,
אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: דין חתימות ידא דידי היא, מיהו קמיה דרב אחא בר אדא לא חתימי לי מעולם! כפתיה ואודי.
א"ל: בשלמא דידי זייפת, אלא דרב אחא בר אדא דרתית ידיה, היכי עבדת?
אמר: אנחי ידאי אמצרא, ואמרי לה: קם אזרנוקא וכתב".

מסופר על חתן של גביר אחד בדורו של הגאון מוילנא, שנטש ביום אחד את אשתו, עזב את וילנא ועקבותיו לא נודעו כך שאשתו נשארה עגונה בבית אביה.
כעבור שנים הגיע לוילנא יהודי שזקנו מגודל... ועל פי סימניו ותנועותיו זיהה הגביר את חתנו.
החתן התנצל בפני הגביר על התנהגותו הנלוזה, הלה סלח לו, קיבלו בסבר פנים יפות והזמינו אל ביתו. גם שאר בני הבית, לרבות האישה , בתו של הגביר זיהו אותו כבעל נעוריה ותרב השמחה במעונם.
ברם אחרי ככלות הכל, לאחר שהאישה נכנסה עימו בדברים אחדים החלה לפקפק בסתר ליבה אם האיש הניצב למולה אכן הוא בעלה האמיתי. אמנם הוא הזכיר לה כמה דברים שבינו לבינה אך בכל זאת הרי היה ליבה נוקפה שמא אין האיש הזה אלא רמאי ונוכל, אשר שמע מן הסתם את הדברים מפי בעלה האמיתי, ולא ידעה מה להחליט וכיצד לנהוג. ועל כן פנתה לאביה והציעה לפניו את ספקותיה כלפי יחוסו האמיתי של ההלך. בצר לו פנה אביה אל מעונו של הגאון מוילנא ושטח בפניו את המבוכה בה הם שרויים.
הגאון מוילנא ביקש שיביאו לפניו את ההלך, ולאחר שעמד על טיבו פטרו לשלום, ואמר לאבי האישה כי יאמר לבתו כי תתנהג עם האיש בכבוד ובידידות אך תמתין עד שבת. ביום השבת כשילך עימו לבית הכנסת יעסיק את עצמו בשיחה עם שמש בית הכנסת ואז באמצע השיחה יפנה אל ההלך ויאמר לו: אל תמתין לי, לך ושב בסמוך למקומי הקבוע בבית הכנסת כאשר היתה באמנה איתנו! ונראה איך יפול דבר. אבי האישה עשה כעצתו של הגאון מוילנא כשהגיעו לבית הכנסת, אמר לו: אל תמתין לי, שב נא במקומי הקבוע, הלה התבלבל מאוד ולא ידע לאן לפנות... ואבי האשה שחק בליבו והבין כי צדקה בתו בחששותיה ובפקפוקיה. מיד לאחר שבת הובא ההלך שנית לביתו של הגאון מוילנא, ולאחר שיחה קצרה הודה כי שיקר וכל מה שהכיר נבע מכך שנפגש עם החתן מעיר פלונית ומפיו נודעו לו כל הפרטים...
כששאלוהו תלמידיו של הגאון, מדוע עלה בדעתו לנסות את האורח דוקא בנושא המקום שבבית הכנסת?
ענה הגאון ואמר: כשנתתי את עיני באיש הבחנתי מיד כי עומד לפני רמאי מיוחד במינו, וכששמעתי מפי הגביר כי האורח יודע לספר דברים שבינו לבינה, הבינותי כי בודאי נפגש הוא עם הבעל האמיתי ובדרך עורמה הצליח להוציא ממנו את הידיעות הללו. מכל מקום כדי לברר את האמת, החלטתי לנסותו אם יכיר את מקום התפילה בבית הכנסת, וזאת כי היה ברור לי שעל דבר בקדושה כגון מקומו בבית הכנסת, לא עלה על דעתו של הנוכל לחקור ולדרוש את הבעל, כי במוחו של אדם לא תעלה מחשבה לחקור על מקום קדוש כבית כנסת בשעה שהוא מנסה לשקר ולהכשיל בת מישראל!

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר