סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

ערכיןכט ע"איז שבט תשע"ב09:48למה מקשים מרשב"י ולא מסייעים מת"ק? / ‏שאינו יודע לשאול
ההוא גברא דאחרמינהו לנכסיה בפומבדיתא
אתא לקמיה דרב יהודה אמר ליה שקול ארבעה זוזי ואחיל עלייהו ושדינהו בנהרא ולישתרו לך אלמא קסבר סתם חרמים לבדק הבית כמאן כשמואל דאמר הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל אימר דאמר שמואל שחיללו לכתחלה מי אמר הני מילי בזמן שבית המקדש קיים דאיכא פסידא אבל בזמן הזה אפי' לכתחלה אי הכי אפי' פרוטה נמי פרסומי מלתא
אמר עולא אי הואי התם הוה יהיבנא כולהו לכהנים אלמא קסבר עולא סתם חרמים לכהנים
מיתיבי אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר {ויקרא כה-מ} עד שנת היובל יעבוד עמך ואין שדה החרם נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר {ויקרא כה-כח} ויצא ביובל ושב לאחוזתו אין בתי ערי חומה נוהגין אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר {ויקרא כה-ל} לא יצא ביובל ר''ש בן יוחי אומר אין שדה חרמין נוהגין אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר {ויקרא כז-כא} והיה השדה בצאתו ביובל קודש לה' כשדה החרם ר''ש בן אלעזר אומר אין גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג אמר רב ביבי מ''ט אתיא טוב טוב כתיב הכא {דברים טו-טז} כי טוב לו עמך וכתיב התם {דברים כג-יז} בטוב לו לא תוננו לא קשיא הא במקרקעי הא במטלטלי והא מעשה דפומבדיתא במקרקעי נמי הוה מקרקעי דחוצה לארץ כמטלטלי דארץ ישראל דמי:


רש"י:
מכל מקום לתרוייהו קשיא דקתני אין שדה חרמים נוהג אלא בזמן יובל.

הקושיה היא מדברי ר"ש בן יוחי, אבל ת"ק חולק עליו (לכאורה) - אז אם כך מדוע מקשים על רב יהודה ועולא מרשב"י ולא מסייעים להם מת"ק?

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר