סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

פורום פורטל הדף היומי

ברכותי ע"אכד אב תשע"ב16:49הערות לברכות דף י / ‏המכריע
א. יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות. לכאורה התינוק אינו רואה מיד והוי ליה להקדים ינק. אמנם כ' רש"י שלא מיד אמר אלא לאחר זמן אמר כנגד כל עולם, ויש להחשיב שדר בזה העולם שיש בו כוכבים מיד כשיצא ממעי אמו.
ועוד צ"ב מדוע מחשיב ליניקה עולם בפני עצמו. והרי לא אמר שירה על כל טובה שאירעה לו. וצ"ל כיון דזה הודאה על אופן הבריאה שנבראו במקום בינה הוי כעולם בפני עצמו לומר עליו ברכי נפשי. ויתכן שזה גופא הכרח הגמ' לפרש כן, דהרי אפשר היה לפרש שאמר שירה על שהכין לו מזון. אלא דאז אי"ז עולם בפ"ע. ודוק.
ומפלתן של רשעים נמי צ"ב מדוע זה עולם בפ"ע. וכנראה מהלשון יתמו מן הארץ, משמע דיש משמעות לכך שהארץ נקיה מהם והוי עולם בפ"ע ללא רשעים.
נסתכם ביום המיתה. לכאורה זו שירה על עולם הבא. ושם רואים יותר איך ה'אלוקי גדלת מאד וגו'.

ב. בהדי כבשי דרחמנא למה לי. יש כאן להתעורר דבר נורא. דהרי זה רק ביטול עשה, ואין על זה עונש ובודאי אינו מכלל מאבדי חלקם לעוה"ב. ובפרט אם נתבונן שמדובר כאן על חזקיהו שבימיו לא היו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, והוא זה שנעץ חרב בפתח ביהמ"ד וכו', והוא זה אשר הביא את העם לפסגות של חיי אמונה וביטחון, כל ישראל בין החומות ללא צבא, והוא יכול רק לשכב במיטתו וה' ילחם לו וכפי שאכן קרה. ובעוד מעט התבוננות ניתן להבין איזה מסירות נפש יש כאן מצידו. הוא מוכן לוותר על חיי משפחה ועל המשך השושלת שלו הן הפרטית והן המלכותית, כדי שלא יגרום להולדת רשעים המכעיסים לפניו ית'. ואכן כלשון הגמ' "מאי כולי האי".
התשובה מפורשת "בהדי כבשי דרחמנא למה לך". העונש הנורא הוא על עשיית החשבונות ששייכים אך רק למלכו של עולם. הא' ב' של היהדות, אתה עשה את שלך ואל תעשה חשבונות. ודוקא חשבונות שמקורם ברצון להרבות כבוד שמים לא באופן שנצטוינו עוד יותר גרועות בהרבה מחשבונות בעלמא, של תאוות וחולשות למיניהן. זה האחרון סתם נכנע לחולשתו, אבל הראשון שם עצמו כחבר הנהלה נגד רצון הבוס. והבן היטב.

ג. אפשר דגרמה זכות ונפקי בנין מעלי. יש להתבונן שאה"נ לגבי הבנים זה לא עזר, ראה קטע גמ' החסר לפנינו והושלם בהגהות הב"ח (יתכן שכדאי לקרוא את זה כדי שסיום מס' ברכות וסיום הש"ס יהא שלם), אבל בהמשך השושלת היו צדיקים גדולים וגם מלך המשיח עתיד לצאת מזרע זה, וכל גדולי עולם המתהדרים בייחוסם לדוד המלך עוברים דרך מנשה. ויתכן שזו התשובה לבהדי כבשי דרחמנא, זו הסיבה מדוע אין לחשוב חשבונו של בורא עולם, כי הוא כביכול רואה תמיד הרבה מהלכים מעבר למקום שבן אנוש מסוגל לראות. (ידוע המשל של רבי ישראל סלנטר על ההתערבות של שני המלכים ואכ"מ, והסיפור עם המכות של החסיד של הנוע"א והחוזה ואכ"מ).

ד. (י:) מקירות ליבו. לימוד יש כאן. אכן אפילו חרב חדה אל יתייאש, אבל התפילה במצב זה צריכה להיות מקירות הלב כדי לשנות גזר דין. כמאמר הפתגם אם זה לא הצליח או שלא התפללו או שלא התפללו מספיק. אמנם לפעמים הקב"ה כביכול שומר לעצמו את הזכות לא לקבל את התפילות, ולרוב כך באמת יותר טוב אף שההבנה נבצרת מעמנו, אבל אם יש פתח הוא יגיע רק אחרי מאמץ בתפילה. (ידוע הסיפור על הרב פינקוס זצ"ל עם האברך שלא נולדו לו ילדים, ועל ר' שמאי גינזבורג שאמו חלתה ושלחוהו כנער בו 14 לאמרי אמת, ואמר לו האמרי אמת אני לא יכול לעזור, תתפלל אתה על אמא שלך עד שהתפילה תתקבל. לשאלתו איך אדע, ענהו תתפלל כל כך חזק הרבה זמן ומעומק הלב עד שתחוש שהתפילה התקבלה, והיא אכן הבריאה. ועוד סיפורים הרבה).

ה. שגנז ספר רפואות. איזו עוצמה! חזקיהו ידע שבמשך השנים מליארדי יהודים ימותו בעטיו של חסרון הספר הזה, ואין סוף תורה ומצוות יתבטלו, והוא לקח על עצמו את האחריות שחיזוק האמונה שווה יותר והודו לו משמיא. (מזכיר את האחריות של רחל למסור הסימנים ללאה, ללא רשות מיעקב, ואכמ"ל). גם כיתות הנחש אינו פשוט. חפץ שנעשה בידי משה רבינו עצמו שהיה שמור ביד עם ישראל שנים כה רבות.

ו. סתם מי גיחון. ידוע המעשה מה שהאר"י אמר לר' חיים ויטאל כשהשתמש בקבלה מעשית הקשור לענין זה אבל כאן לא יכירנו מקומו. והנה סתימת מי גיחון וקיצוץ דלתי היכל הם חסרון בביטחון, וזה פגם אצל חזקיהו למרות או בגלל רום ערכו בזה וכנ"ל.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר