סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

ברכותטו ע"בכט אב תשע"ב08:19האם חרש השומע במכשיר שמיעה כשר לקרות / ‏יהודי_קדום
את המגילה?

האם השומע מגילה על ידי רמקול או טלפון יצא ידי חובתו?

האם יכול להוציא אחרים ידי קריאת מגילה ?

הביאה הגמרא: "...הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחש''ו..." מה הדין בימינו לחרש השומע במכשיר שמיעה לשאלות הנ"ל?


דעת הגרש"ז זצוק"ל (עד כמה שהגעתי זו דעת יחיד)

הגרש"ז אוירבך (שו"ת מנחת-שלמה ח"א סי' ט) כותב שהשומע קול שופר או מקרא מגילה על ידי רמקול או טלפון או מכשיר שמיעה לא יצא ידי חובתו כיון שהקול המגיע לשומע אינו מפה אנושי.

ולהלן דעות הפוסקים להכשיר:

הרב צבי פסח פרנק זצוק"ל
הרב צבי פסח פרנק זצוק"ל כותב בעניין חרש השומע בעזרת מכשיר שמיעה (מכתב המובא בשו"ת מנחת-יצחק ח"ב סי' קיג; ובדומה נכתב גם במקראי-קודש, פורים, סי' יא):
"... קול הברה פסול לעניין תקיעת שופר, אך אין בו כל בעיה בקריאת התורה או בקריאת מגילה. וכן פסק גם בשו"ת מנחת-אלעזר ח"ב סי' עב, לגבי אדם המקשיב לקריאה בטלפון..."
מסקנת הרב צבי פסח פרנק זצוק"ל היא שגם קול היוצא ממכשיר השמיעה נחשב כקולו של האדם הדובר, והבעיה היא רק בכך שמדובר בקול הברה. ובמקום שאין חוששים לקול הברה, יש להכשיר שמיעה על ידי מכשיר.

הרב ווזנר שליט"א
הרב ווזנר פסק שחרש השומע על ידי מכשיר שמיעה דינו כשומע (שו"ת שבט-הלוי ח"ח סי' רעח).

הרב משה פיינשטיין זצוק"ל - האגרות משה.
פוסק במפורש בשו"ת אגרות-משה (שו"ת אגרות-משה או"ח ח"ב סי' קח) שקול הנשמע על ידי מיקרופון דינו כקול האדם (ונראה שהוא הדין לקול הנשמע על ידי מכשיר שמיעה וצ"ע).
(הרב פיינשטיין אינו מסתייג מעצם הקול שמשמיע מכשיר השמיעה החשמלי, אלא מתייחס למעמדו האישי של החרש, שאינו נחשב כשומע, משום שללא עזרת מכשיר שמיעה אין הוא מסוגל לשמוע. מעמדו האישי של החרש המדבר ואינו שומע הוא עדיין כחרש, משום שכישורי השמיעה העצמיים שלו פגומים. אך לכאורה הקול שהוא שומע בעזרת המכשיר הוא קול תקין מבחינה הלכתית).

הרב עובדיה יוסף שליט"א
הרב עובדיה יוסף שליט"א פסק שחרש השומע על ידי מכשיר שמיעה דינו כשומע ואף יכול אף להוציא אחרים ידי קריאת מגילה (שו"ת יביע-אומר ח"ז או"ח סי' יח; אבה"ע סי' יז).

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר