סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

שבתסב ע"בכא כסלו תשע"ג12:43דינים העולים לדף סב עמ' ב' / ‏המכריע
סב:
במפתח שביד – לא תצא אשה ואם יצאה חייבת (למאי דמחסרינן, אין חולקים בזה).

המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי – תנן להלן (צג:) דפטור אף על הכלי.
לרב אדא בר אהבה ר"א חולק ומחייב. ולרב אשי אינו חולק.
כובלת וצלוחית ללא בושם – תניא דחייבת על הכלי.
לראב"א היינו רק לר"א אבל למתני' פטורה, ולרב אשי מתני' מודה דחייבת בלא ממשא.
שיעור הוצאה – באוכלים כגרוגרת, ובבושם כל שהוא.

שימוש בפלייטון לאחר חורבן – גזר ריב"ב ולא הודו לו.
מסק' דאביי דגזרו (לרבנן) רק על דאית ביה תענוג ושמחה, דלא כס"ד דר' יוסף דסגי תענוג.
שתייה מקנישקנין – מותרת.

ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות;
משתין מים בפני מיטתו (לרש"י ערום לאו דוקא). והיינו בקרקע וכלפי המיטה.
(שר העניות אוהב מקום מיאוס)
מזלזל בנטילת ידים, אפילו משא ולא משא (לרש"י כגון רביעית מצומצם).
אשתו מקללתו בפניו על עסקי תכשיטיה, ויש לו ואינו קונה לה.

מגדרי הצניעות (בנשואות לרש"י);
לא ללכת בקומה זקופה, ולא עקב בצד גודל, ולא לרמוז בעין שכחלוה, ולא להלך ארוכה בצד קצרה, ולא להתיז בושם וכו',
והעונש; נמקים, נקפים, קרחים, מחגורת שק, צרעת, וזיבה או שיעור.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר