סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

יומאמה ע"אכא טבת תשע"ד10:10הערות ליומא מה / ‏המכריע
מה.
א. עולין במזרחו, דאמר מר כל פינות וכו'. לכאורה העולה עם עוף יין ומים שפונה לשמאלו לכאורה באמת גם עולה במערבו. או שמא אחר שקבעו מערב ליורדים ומזרח לעולים לא חילקו בין העולים.
ב. והיום עולין באמצע ויורדין באמצע. המסוה"ש הגיה מדעתו עולה ויורד כמו במשנה לפנינו. אמנם התו"י העתיקו עולין ויורדין ופירשו שהיו עולים עמו הסגן וראש בית אב, או שאר כהנים שעלו לעשות דברים שאינם לעיכובא בו כמו היפוך בצינורא.
ג. מקדש ידיו וכו' מפני כבודו. לכאורה קצת פלא, שהרי כאן היה ענין של חולשתו ביותר, שהיה טובל למעלה על גג בית הפרוה וצריך שני קידושים בכל טבילה ואילו היה עולה ויורד מבית הפרוה עשר פעמים לפני ואחרי כל טבילה היתה זו טירחה יתירה הרבה יותר מיד קצרה וכבידה למחתה למשל, ומדוע פירשו כאן רק מפני כבודו.
ד. ואחת של קיום האש פירש"י שאם אין אש של מערכה גדולה מתגבר. נ"ב כוונתו ללשון הגמ' לעיל לט. שמשמעון הצדיק פעמים אש מתגבר ופעמים לא.

מה:
ה. שסודרן על גבי מזבח, ר"ל בגגו שלא במקום מערכה. והיינו שהיה צריך כל יום לסדר המערכה הגדולה מחדש עם שני גזירי עצים ועוד עצים, והיה מפנה את השיירים שלא עוכלו לגג המזבח בין המערכות ואם לא הספיק המקום אזי גם לכבש ולסובב, ומסדר המערכה כדינה ומחזיר לשם את כל מה שפינה.
ו. שם. עי' תוס' שנראה ממנו שמספקא לו לדינא אי לינה על היסוד פוסלת או דהוי כלן בראשו של מזבח. ועוד יל"ע לב' תירוצי התוס' (או דרק בחצי עליון אין נפסל בלינה או דרק לשם אין איסור להוריד) האם גם בכבש היה צריך להניחו בחצי עליון של הכבש. ומתי' שני משמע דבכבש וסובב לא חשיב ירידה כלל, אבל לתי' א' יש להסתפק ויל"ע בזה. ולכאורה הבא להוריד מראש המזבח לסובב, מוכרח לרדת בכבש הגדול עד להתפצלות של הכבש הקטן המוליך לסובב ולעלות בו לסובב, וכמדומה דאותו פיצול היה למטה מחצי המזבח, וא"כ יהיה ראיה דגם בחצי תחתון לא נפסל בלינה. (וכל דברי התוס' כאן צל"ע לכ', דהא היה יכול לעשות זאת או קודם עה"ש או לאחריו ולא היה מוכרח שיהיו שם בזמן עה"ש וייפסלו בלינה).
ז. ואי אתה מחזיר עיכולי קטורת. לכ' יל"ע לרבנן מנא להו דין זה.
ח. אף מחתה ומנורה בסמוך לו. להו"א זו צל"ע בשלמא הדלקת מנורה היתה בזמן קטורת בין הערביים והיה באפשר שיהיה אז גחלים בוערות במזבח הפנימי, אבל מחתה אינה בזמן הקטרה דשחרית, והיה צריך לסדר במיוחד גחלים שיבערו עד אז. אלא דלא נשאר כך למסקנה.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר