סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

נדריםעג ע"בכ אב תשע"ה22:44כל הנודרת על דעת בעלה נודרת / ‏שאינו יודע לשאול

מתני' בוגרת ששהתה י''ב חדש ואלמנה ל' יום ר' אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר וחכ''א אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו:
גמ' אמר רבה ר''א ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד דתנן נותנין לבתולה י''ב חדש לפרנס עצמה הגיע י''ב חדש אוכלת משלו ואוכלת בתרומה אבל היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום א' או כולן בפני היבם חסר יום א' אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה ב''ד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה א''ל אביי דלמא לא היא עד כאן לא קא אשמעינן משנה ראשונה אלא למיכל בתרומה דרבנן אבל נדרים דאורייתא אימא לא
ועד כאן לא שמעת ליה לר' אליעזר אלא גבי נדרים כדרב פנחס משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת אבל תרומה אפילו מדרבנן נמי לא אכלה:

מדוע לדעת רבי אליעזר - בעלה (ארוסה) מפר לה נדריה לבדו?
אז מה אם היא נדרה על דעת בעלה, והרי התורה קבעה שארוסה - אביה ובעלה גם יחד מפירים את נדריה!

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר