סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

עבודה זרהמו ע"אכד תשרי תשע"א19:40שליחות לעכו''ם בע''ז / ‏שצל
הגמרא בדף מ''ו גבי ישראל שזקף לבינה ובה עובד כוכבים והשתחוה לה אסורה.
רש''י מסביר שאע''פ שאין הלבינה אינה של עובד כוכבים הואיל והישראל גילה דעתו
שניחא לו בעבודת כוכבים שליחותו הוא עושה.

רש''י:אסורה. אפילו למ''ד עד שתיעבד ולא אמרינן הא לאו דעובד כוכבים הוא ואין יכול לאסור בהשתחואה דבר שאינו שלו דכיון דאוקמה ישראל גלי אדעתיה דניחא ליה בעבודת כוכבים וכי פלח לה עובד כוכבים שליחותיה קא עביד:

ומקשה ר' שניאור זלמן הירשוביץ בחידושיו המובאים בש''ס פרדס

שהרי אין שליחות לעכו''ם עיין בתירוצו.

ויתכן גם לומר שיש שליחות לעכו''ם לחומרא.

אך לענ''ד נראה לומר שאין זה גדר בשליחות אלא זהו חידוש בדין אין אדם אוסר דבר שאינו שלו שהואיל וישנה רשות מהיהודי לעבוד ע''ז יש לעכו''ם כח לאסור את הלבינה
ואין רש''י מחדש פה גדר בשליחות

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר