סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

פורום פורטל הדף היומי

בבא מציעאסב ע"אכו חשון תשע"ז02:42כמה הערות והארות / ‏שמואל דוד
א) בבא מציעא נח. שומר חנם אינו נשבע וכו':
ורמינהו בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו אם משנתרמה התרומה נשבעין לגזברין ואם לאו נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן נמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים הם ואין עולין להם לשנה כו'
וברש"י נמצאו - קאי אאבדו:
שהחזירום - קאי אנגנבו:
וכ"כ רש"' ביומא סה. עיין שם. 
ולכאורה תמוה טובא, הרי זה מבואר להדיא בגמרא וצ"ע מדוע צריך לפרש כן.


ב) שם בגמרא . נשבעין לגזברין ואם לאו נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן נמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים הם ואין עולין להם לשנה הבאה אמר שמואל הכא בנושא שכר עסקינן ונשבעין ליטול שכרן אי הכי נשבעין לגזברין לבני העיר מבעי ליה אמר רבה נשבעין לבני העיר במעמד גזברין כי היכי דלא "נחשדינהו" ואי נמי כי היכי דלא "לקרו להו פושעים".
לכאורה הם טעם אחד ומה הביאור בכפילות הלשון. וצ"ע

החותם בכבוד רב,
דב"ש

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר