סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

זבחיםד ע"אז כסלו תשע"א17:07מה יותר חמור שינוי קדש או שינוי בעלים? / ‏דוד מקובר
תלמוד בבלי מסכת זבחים דף ד עמוד א
נאמרה זביחה בשינוי קודש ונאמרה זביחה בשינוי בעלים, מה זביחה האמורה בשינוי קודש לא חלקת בין זביחה לשאר עבודות, אף זביחה האמורה בשינוי בעלים לא תחלק בהן בין זביחה לשאר עבודות. איכא למיפרך: מה לשינוי קודש שכן פסולה בגופה, וישנו בארבע עבודות, וישנו לאחר מיתה, וישנו בציבור כביחיד


הגמ' רוצה ללמוד שגם מחשבת שינוי בעלים, שפוסלת בשחיטה פוסלת בכל העבודות ממחשבת שינוי קדש, שפוסל בשחיטה, ופוסל בכל ארבעת העבודות. פורכת הגמ' ששינוי בעלים פחות חזק משינוי קדש, בארבעה נקודות. שפסולו בגופו, שפוסל בארבעת העבודות, שישנו לאחר מיתה, וישנו בציבור, ואילו שינוי בעלים לא.

ואילו בפסחים ס' ע"ב, רוצה הגמ ללמוד שפסח שנשחט במשך השנה לשלמים, לא יפסל במחשבת שינוי בעלים, כמו שלא נפסל במחשבת שינוי קדש. ופורכת הגמ' ששינוי בעלים יותר חזק משינוי קדש. מאותן ארבע נקודות. וזה הפוך על הפוך.

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ס עמוד ב
איבעיא להו: פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, מהו? שינוי בעלים כשינוי קודש דמי, ומכשיר ליה, או לא אמר רב פפא: אמריתא לשמעתא קמיה דרבא: הואיל ושינוי קודש פוסלו בזמנו, ושינוי בעלים פוסלו בזמנו. מה שינוי קודש שפוסלו בזמנו מכשירו לאחר זמנו, אף שינוי בעלים שפוסלו בזמנו מכשירו לאחר זמנו. ואמר לי: לא אם אמרת בשינוי קודש שכן פסולו בגופו, וישנו בארבע עבודות, וישנו לאחר מיתה, וישנו בצבור כביחיד. תאמר בשינוי בעלים דאין פסולו בגופו, ואינו בארבע עבודות, ואינו לאחר מיתה, ואינו בצבור כביחיד.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר