סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

מכותכ ע"בט כסלו תשע"ח11:24משאצ"ג במלאכות גוזז ובורר / ‏אור חדש
"תניא נמי הכי הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייב וכמה מלא פי הזוג שתים רבי אליעזר אומר אחת ומודים חכמים לרבי אליעזר במלקט לבנות מתוך שחורות אפילו אחת שהוא חייב ודבר זה אפילו בחול אסור..."
תוס
במלקט (שחורות מתוך לבנות) שהוא חייב. פרשב''ם דאתא דוקא כר' יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה:

הסבר מורחב קצת לשיטות ר"י ור"ש וכמה מהלכות שבת (לפחות לשיטת הרשב"ם):
בגמרתנו מדובר שיש לאדם בראשו שערות שאינו חפץ בהן מפני שכאשר הן קיימות הן מקלקלות את יופי מראהו
ברצותו לתקן את היופי הוא מסיר השערות המזיקות ובכך מתקן היופי

ישנה מחל' בין ר' יהודה ור"ש בשאלה האם התורה אסרה מעשים רק אם אתה מתכוון לעשות איסור באופן ישיר (כך לר"ש) או אף אם כוונתך שהאיסור ייעשה באופן עקיף (כך לר"י), זה נקרא מחל' 'האם מלאכה שאין צריך לגופה חייב' שלר"ש אם לא זקוק לגוף המלאכה אלא לתוצר לוואי שלה אין איסור בעשיית המעשה (ולרשב"ם לא אסור אפילו אם התוצר לוואי אסור בעצמו) ולר"י אסור בין אם המעשה אסור בעצמו ובין אם נגרם ממנו עניין אסור.

כך למשל אצלינו:
הרצון של האדם הינו לייפות ראשו לעומת זאת את המעשה של החיתוך עושה בשערו, האם נאמר שהייפוי של הראש 'כדרך הנשים- דבר אסור' נעשה כאן באופן ישיר וייאסר לדעת ר"ש או שמא זה רק בצורה עקיפה ואסורה רק לדעת ר"י?
כאמור, דעת רשב"ם- כיוון שהפעולה היא בשער וייפוי הראש הינו רק תוצאה שנגרמת בעקיפין מהשרת השער הדבר לא נאסר (לפחות מדאו') ורק לר"י נבין דעות התנאים שמחייבים בכך.
הגמ' כאן לא מחלקת בין מלאכות שבת לאיסור של 'לא ילבש' ולכן נראה שהדין לא נובע מכך ש'מלאכת מחשבת אסרה תורה' שזה שייך רק למלאכות שבת, אלא זה נגזר נטו מהשאלה הכללית אם התורה אסרה גם איסורים שנגרמים בעקיפין מהמעשה שנעשה.
לפי הבנת הרשב"ם אם ההלכה כר"ש (כך מקובל לפסוק) יתחייב רק אם זקוק לשער עצמו וממילא השיעור יהיה הרבה יותר גדול- כנראה כמות שער שניתן להכין ממנה כלי קטן כלשהו.

שאלה דומה:
כאשר אדם בורר פסולת מתוך אוכל, המעשה נעשה בפסולת עצמה שאותו כלל לא צריכים ואילו האוכל 'מתייפה בעקיפין'
האם גם מלאכה זו אסורה מהתורה רק לדעת ר"י? (שאלת הבה"ל)
בפשטות נראה שלר"ש אין הבדל בין גוזז לבורר ויתחייב רק אם זקוק לפסולת והגדרת המלאכה לפי שיטתו תהיה ש'אסור להפריד דברים מעורבים' ולכן דווקא בשני מיני אוכלים וכד' או באוכל מתוך פסולת המעורבים לגמרי בינהם(אחרת אין משמעות למלאכת הברירה- סברא פשוטה) יוכל להתקיים איסור בורר אך הוצאת פסולת מאוכל כלל לא תאסר לשיטתו (עכ"פ מהתורה)
דווקא להבנת ר"י נוכל לקבל גם ההגדרה ש'בורר זה הוצאת פסולת מאוכל' כי הגם שזו משאצ"ג ר"י לשיטתו מחייב עליה

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר