סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

שקליםטז ע"אכד ניסן תשפ"א12:08הסיבה לגניזת ארון הברית / ‏עלי
במאמר שהעליתי בפורטל ביומא נד הבאתי את הסברו של רס"ג המובא גם בפירוש רבינו בחיי אבן פקודה לסיבה הנוספת לגניזת ארון הברית. מי שירצה לקרא את המאמר כולו יפנה לשם ( ואם מנהל האתר/הפורום רוצה יעתיק את המאמר כולו לכאן בלינק ) ואני מצטט כאן משם את הערה 37 במאמר :
"בפירושו לתורה, דברים י', א, כותב רבינו בחיי :"וכבר כתבתי בסדר ויהי בשלח, שהארון הזה שעשה בצלאל נגנז שם בביהמ"ק עם צנצנת המן ושאר הדברים, ויאשיה המלך צווה לגנזם תחת מחילות ההיכל. והסיבה ליאשיהו שגנז הארון יותר משאר כלי הקדש, לשני עניינים :
האחד, לעילוי קדושתו, שאין לך מקודש ומעולה בכל הכלים כמוהו, וכשם שהוא קודם לכולן במעשה כך הוא מקודש מכולן, שהוא דוגמא לכסא הכבוד ומעון לשכינה, והשכינה דבקה לעולם עם הארון, ולכך בבית שני לא היה בו ארון, וכשחסר ארון חסרה שכינה, ולפי שהיה יאשיהו יודע שהבית עתיד ליחרב ע"י נבוכדנצר, והנביאים שבימיו מתנבאין וצווחין כן, והיה דבר ברור אצלו שכל הכלים יגלו לבבל, לפיכך חס על כבוד הארון לעלויו, ורצה לגנזו. והשני : שראה בארון סימן הנסיעה, והוא, שהבדים שהאריכו בימי שלמה, נתקצרו בימיו וחזרו לאותה מדה שהיו בימי משה, וכשהיו ישראל נכנסין במקדש והיו רואין הפרוכת ושני בדי הארון, היו ראשיהן נראין מחוץ לפרוכת כשני דדי אשה שנראין מתחת בגדיה, ועל שני בדין אלו הזכיר שלמה ע"ה :"שני שדיך כשני עפרים..." וגו', וכשנתקצרו עתה בימי יאשיהו, וחזרו כלפי פנים, היו ישראל נכנסין ולא היו רואין אותן יוצאין ובולטין מן הפרוכת כמנהג, לפי שחזרו לאותה מדה שהיו בימי משה, והכיר יאשיהו בזה שהארון מזומן לנסיעה ומתכנס והולך.
ועוד ראה, [כ]שנכנס חלקיה הכהן לעבוד עבודה בהיכל, (ש)[ו]מצא שם ספר תורה [ כנראה בארגזו ], שהוא מצד הארון ברית ה', ( שיצא ל)[ב]תוך ההיכל [ ונגלל לפרשת התוכחה לגבי הגלות ], והכיר בזה שזה אות לגלות ולחורבן ביהמ"ק.
וזה שתרגם יונתן :"ויהי בשלשים שנה..." - "והוה בתלתין שנין בזמן דאשכח חלקיה כהנא רבא ספרא דאורייתא בבי מקדשא, בעזרתא תחות אולמא, בפלגות ליליא בתר מעלני סהרא בימי יאשיהו בן אמון". ומתוך שראה סימנין אלו, ראה לגנזו".
וכן מה שכתב רס"ג בפירושו לספר שמות, שהו"ל ותירגם מערבית פרופ' י. רצהבי, ומובא שם בעמ' קפג ( והוא כנראה המקור לדברי רבינו בחיי הנ"ל ) :
"...לפי שדיבור המקרא על יאשיהו :"ויאמר ללוים המבינים ( המבונים ) לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקדש בבית אשר בנה שלמה בן דויד מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבדו את ה' א-לקיכם ואת עמו ישראל" ( דבהי"ב ל"ה, ג ), עניינו [ הוא גניזת הארון ], וזה, כשנתאמת לו שהעם יגלו, גנז את הארון כדי שלא יעבירוהו לבבל......שהיתה התארכות הבדים עד שהגיעו אל פתח הדביר ראיה למקום הארון, כמו שנאמר :"ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר ולא יראו החוצה..." ( דבהי"ב ה' , ט ), כך היתה...[ כאן חסר במקור, וי. רצהבי לא השלים את החסר. ונראה שצריך להשלים כאן : כך היתה התקצרות הבדים בימי יאשיהו ראיה שהארון יועתק ממקום למקום [ עתה, כדי למנוע את יציאתו לגלות ], וזאת היתה סיבת גניזתו, ואילו לא היה [ נס ורמז זה שהבדים נתקצרו מאליהם ] אלא [ רק ] מה שאמרה לו חולדה הנביאה [ על הגלות הקריבה ], היה מספיק [ כסיבה לגניזתו ]".
יתכן אפוא שהמלים 'אין לכם משא בכתף' משמען שיש לתת את ארון הברית בגניזה כדי שבעקבות זה יאריכו שם הכהנים מחדש את הבדים למצב חניה שבו אין משא בכתף. וכדאי לקרא את המאמר כולו.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר