סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

יומאנד ע"אכג סיון תשפ"א11:58כיצד ניתן טכנית לראות את הכרובים שבקה"ק / ‏אברהם בורשטיןקובץ מצורף להודעה
יש לשאול כיצד ניתן לראות מהעזרה את קודש הקודשים. וכמו שכתב בשיח יצחק: "ואי קשיא לך דסוף סוף היאך היו יכולים להביט בהם מעזרת ישראל שהיתה רחוקה מאד מבית קה"ק? דאפילו תאמר שהותר להם מפני זה להכנס בעזרת כהנים שנכנסין לשם בשעת צרכיהם לסמיכה וכו', כדתנן בריש כלים, מלבד שזה מן הדוחק להתיר, עוד זאת, אכתי איכא בין האולם ולמזבח שתים ועשרים אמה, וההיכל אורך מאה אמה. ואין לומר שהיו נכנסין דרך לשכות ופתחים סמוכים לבית קה"ק, דמלבד שזה דוחק שכל ישראל יכנסו דרך שם, עוד זאת, מדקאמר ומגלין להם הפרוכות משמע דדרך פתח אולם והיכל וקדשי הקדשים היו רואין את זה...".
ותירץ: "ומה שנראה לעניות דעתי בזה, דומראין להם דקאמר לאו למימרא שכל העולין היו רואין אותם ממש, אלא הכהנים היו רואין אותם ומודיעים להם ואומרים להם ראו חבתכם וכו'...".
אלא שלכאורה יש להקשות על דבריו, שבגמרא בדף כא: נאמר שמגביהים את השולחן ומראים אותו לעולי רגלים, ושם קשה להסביר שזה רק לכהנים, שאם כן מדוע צריך להגביה את השולחן? ואולי מכיוון שאסור להכנס סתם להיכל, מגביהים אותו ומקרבים אותו לכהנים שלא עובדים באותו זמן, או שלעניין הגבהת השולחן, מכיוון שניתן להגביהו מגביהים ומראים לכולם, ואילו את הכרובים אי אפשר להגביה ולכן מסתפקים בכהנים, וצ"ע.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר