סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

יומאסב ע"בג תמוז תשפ"א11:42איפה נמצאת הטבעת השניה של שחיטת התמיד? / ‏אברהם בורשטין
"כיצד? תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה, ושל בין הערבים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית על טבעת שניה".
רש"י הסביר שהכוונה ביחס למזבח, דהיינו מערבית צפונית של המזבח, ולשיטתו שוחטים בצד של הטבעות הקרוב |הדגש|למזבח, בטבעת השניה, (ולא בראשונה שמצפון למזבח).|סדגש|

לעומת זאת בפשטות הרמב"ם סבר אחרת, שהכוונה לצפון |הדגש|הטבעות, בצד הקרוב יותר לקיר הצפוני, וכמו שכתב התפא"י אחרי שהביא את רש"י:
תפארת ישראל - בועז מסכת תמיד פרק ד אות א
אמנם לולא מסתאפינא מרבותינו הי' נ"ל דטבעת שניי' דקאמר מתני' היינו מב' השורות שבצפון העזרה, וקרן צפונית מערבית וקרן מזרחית צפונית דנקט מתני' לאו בקרנות מזבח מיירי, רק בקרנות של רבוע מקום הטבעות מיירי, וכן משמע לשון הרמב"ם [פ"א תמידין הי"א] שכתב וז"ל נשחט על קרן צפונית מערבית של בית המטבחיים וכו'.
ועיי"ש שם בתפא"י שהאריך בעניין ובטעמים מדוע בטבעת השניה.|סדגש|


תודה לרב ברוך כהנא שהעירני לזה בדבריו:
"יומא סב לפי רש"י יומא סב ע"ב (ד"ה על טבעת), תוס' שם (ד"העל), רא"ש תמיד ל ע"ב, והמפרש תמיד שם, הכוונה לטבעת השניה כאשר הראשונההיא הדרומית ביותר. ואלו לפי רמב"ם (תמידין ומוספין, א, י"א),ראב"ד תמיד ל ע"ב (ד"ה של שחר), ותוס' רי"ד יומא שם, הכוונה לטבעת השניה כאשר הראשונה היא הצפונית ביותר".

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר