סקר
עם סיום מס' שבת

 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו  

 

ואימא כאפי דבר יוכני – יען

 

"רב הונא אמר מהכא: על פני הכפרת קדמה ואין פנים פחות מטפח. ואימא כאפי דבר יוכני! תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת. ואימא כאפי דציפרתא, דזוטר טובא! אמר רב אחא בר יעקב: רב הונא פני פני גמר; כתיב הכא אל פני הכפרת וכתיב התם מאת פני יצחק אביו" (סוכה, ה ע"א).

פירוש: רַב הוּנָא אָמַר ראיה אחרת לעוביה של הכפורת, מֵהָכָא [מכאן], נאמר: "עַל פְּנֵי הַכַּפּרֶת קֵדְמָה" (ויקרא טז, יד) וְאֵין פָּנִים של אדם פָּחוֹת מִטֶּפַח, שהרי מן הכתוב משמע שעובי ("קומת") הכפורת יכול להקרא "פנים", ושיעור פנים של אדם הוא לפחות טפח. ומקשים: מדוע נאמר שפנים הם דווקא כפני אדם, וְאֵימָא [ונאמר] שהוא כְּאַפֵּי [כפני] העוף הענקי בַּר יוֹכָנִי הגדולים הרבה מטפח! ודוחים: תָּפַשְׂתָּ מְרוּבֶּה לֹא תָּפַשְׂתָּ, אם תופש אתה שיעור מרובה אין באפשרותך להוכיח שאכן כך הוא, תָּפַשְׂתָּ מוּעָט תָּפַשְׂתָּ. ומקשים: אם כן, וְאֵימָא כְּאַפֵּי דְּצִיפָּרְתָּא דְּזוּטַר טוּבָא [אמור שהוא כפני ציפור שהם קטנים ביותר]! אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקב: רַב הוּנָא יודע את הדבר לא מתוך השוואה לפניהם של יצורים שונים, אלא מגזירה שווה של המילים "פְּנֵי" "פְּנֵי" גָּמַר [למד]. כְּתִיב הָכָא [נאמר כאן]: "אֶל פְּנֵי הַכַּפּרֶת" וּכְתִיב הָתָם [ונאמר שם]: "מֵאֵת פְּנֵי יִצְחָק אָבִיו" (בראשית כז, ל), ולמד שפני הכפורת הם כפני אדם, טפח (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ). 
 

שם עברי: יען   שם באנגלית: Ostrich   שם מדעי: Struthio camelus

שם נרדף במקורות:  בר יוכני, נעמית 


בספר מרומי שדה (שם) מובאת הוא אמינא מעניינת בסוגייתנו שעל פיה הכרובים הם עופות:

"ואימא כאפי דבר יוכני. נקט פני עוף, משום שכלפי דלמד מפני אדם, מסברא יותר ראוי ללמוד מפני הכרובים דסמיך לכפורת, וס"ד דכרובים היינו עופות. ומשני דלא מסברא למד מפני אדם, אלא מגז"ש פני פני. ואח"כ מקשה שאפילו מגז"ש יותר ראוי ללמוד מפני הכרובים, ומסיק אין ה"נ דלמד משם, אבל פי' כרוב היינו אדם".
 

על זהותו של בר יוכני ראו במאמר "פעם אחת נפלה ביצת בר יוכני".


 

להקת יענים – הזכרים בצבע שחור והנקבות אפרפרות

 

  
 ביצת יען    יען

   

 
שלד של "צפור הפיל" וביצה          צילם:  Monnier   שלד של "צפור הפיל"          צילמה:  LadyofHats

ביצה מאובנת של "צפור הפיל"       צילם:  Kuruc
 


מקורות עיקריים:

הרב נ. סליפקין:
Natan Slifkin and Gila Weinberg, Sacred Monsters: Mysterious and Mythical Creatures of Scripture, Talmud and Midrash. pp. 264-267
הרב ג. ווקסמן  "Was the Bar Yochni an Ostrich"


 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן    © כל הזכויות שמורות

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר