סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

הני דוקרי דקני מסככין בהו – עבקנה

 

"אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא: הני דוקרי דקני מסככין בהו, אף על גב דאגידי נינהו אגד בידי שמים לא שמיה אגד, אף על גב דהדר אגיד להו איגד בחד לא שמיה אגד. תניא נמי הכי: קנים ודוקרנין מסככין בהן. קנים פשיטא? אימא: קנים של דוקרנין מסככין בהן" (סוכה, יג ע"א).

פירוש: וכן אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר שֵׁילָא: הָנֵי דּוֹקְרֵי דְּקָנֵי [אותם קנים היוצאים יחד ממקום אחד] מְסַכְּכִין בְּהוּ [בהם] כמות שהם. ואַף עַל גַּב דַּאֲגִידִי נִינְהוּ [אף על פי שאגודים הם] אֶגֶד בִּידֵי שָׁמַיִם לָא שְׁמֵיהּ [אין שמו, איננו נחשב] אֶגֶד. ויתר על כן; אַף עַל גַּב דַּהֲדַר אָגֵיד לְהוּ [אף על פי שהוא חוזר ואוגד אותם בצד האחר] אִיגֵּד בְּחַד לָא שְׁמֵיהּ [קשר בצד אחד אין שמו, איננו נחשב] אֶגֶד. ומעירים: תַּנְיָא נַמִי הָכִי [שנוייה ברייתא גם כן כך]: קָנִים וְדוֹקְרָנִין מְסַכְּכִין בָּהֶן. ויש לתהות: קָנִים פְּשִׁיטָא [פשוט, מובן] שמסככין בהן, שהרי קיימים בהם כל המידות שמנו חכמים בסכך כשר! אֶלָּא אֵימָא [אמור] ותקן כך: קָנִים שֶׁל דּוֹקְרָנִין אף שהם צומחים אגודים יחד (דוקרני דקני), בכל זאת מְסַכְּכִין בָּהֶן (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: עבקנה שכיח          שם באנגלית: Giant Cane         שם מדעי: Arundo donax

השם במקורות: קנה, קני


נושא מרכזי: מהו דוקרני דקני?


ממהלך הסוגיה משתמע שדוקרני דקני הוא סוג מסויים של "חבילת" קנים המחוברים זה לזה באופן טבעי (אגד בידי שמים") בדומה ל"אפקותא דדיקלא" שהוזכרו בשורות הקודמות. על הדמיון בין "דוקרני דקני" ו"אפקותא דדיקלא" עמד כבר רש"י: "דוקרי דקני - כעין אפקותא דדיקלא, אלא שזה של קנים וזה של דקלים". המבנה שעליו דיבר רב שילא הוא של קנים מחוברים זה לזה ובלשון רש"י: "קנים של דוקרנים - שיוצאים בגזעם כמין דוקרנים הרבה". ייתכן והמונח "דוקרני דקני" מקביל למונח "גודריתא דקני" המופיע בכמה מקומות בש"ס (ראו במאמר "חיצת הקנים, קנה קנה פחות משלשה"). האפשרות שקנים יהיו מחוברים זה לזה בגוש אחד מחייבת בחינה לאור כך שקנים, בדרך כלל, אינם מסתעפים. בשורות הבאות אציג שתי חלופות העשויות להסביר את מבנה ה"דוקרני דקני". הראשונה מתייחסת למין קנה מצוי והשניה למין המסועף עבקנה.
 

קנים מחוברים בעזרת קנה שורש

הקנה המצוי מתרבה הן בעזרת זרעים והן בעזרת רבייה א-מינית (וגטטיבית) על ידי הנצה של קנים חדשים מתוך מפרקי קנה שורש (תמונה). קנה השורש זוחל על פני הקרקע או מתחתיה בכיוון הלחות והמים. הוא מגיע לעומקים שבין 40 ס"מ למטר. השורשים שיוצאים מקנה השורש אל תוך הקרקע מגיעים לעומק של עד מטר. רחבם של הקנים 1-3 ס"מ, הם זקופים, חזקים וגמישים ובדרך כלל אינם מסתעפים. בגמר התפתחותם הם עשויים להגיע לגובה של 2-5 מ'. ניתן לעקור קנים רבים בעודם מחוברים זה לזה בעזרת קנה השורש שלהם ולקבל "דוקרני דקני".
 


תמונה 1. קנה שורש של קנה מצוי שממנו מבצבצים גבעולים צעירים - ליד שפך נחל שורק         
 

עבקנה שכיח

קרוב לוודאי שחז"ל לא הבחינו בין מיני הקנים השונים ובמיוחד בין הקנה המצוי (תמונה 2) והמין עבקנה שכיח (תמונה 3). בניגוד לקנה המצוי הרי שהעבקנה מסתעף וכך ניתן לקבל אגודת קנים המחוברים זה לזה (תמונה 3). יש לציין שמן הסתם גם רובנו לא מבחינים בין שני המינים ולכן צירפתי את רשימת התכונות המפרידות בטבלה ב"הרחבה". 
  

               
תמונה 2.  קנה מצוי   תמונה 3.  עבקנה שכיח - צולם בוואדי קלט

  
 
הרחבה 

טבלת ההבדלים בין קנה מצוי לעבקנה שכיח (על פי אנציקלופדיה 'החי והצומח של א"י, אנציקלופדיה שימושית מאויירת (עורך ל. פישלזון), כרך 11):
  
 
 

לעיון נוסף:

באתר צמח השדה: "קנה מצוי", "עבקנה שכיח".

 


א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 

 
כתב: ד"ר משה רענן    © כל הזכויות שמורות

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר