סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה מצויה בהן – זית אירופי 


"משנה: תקוע אלפא לשמן, אבא שאול אומר שניה לה רגב בעבר הירדן ... וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה. מאי שנא תקועה? אמר רבי יוחנן: מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה מצויה בהן וכו'" (מנחות, פה ע"ב). 

 

שם עברי: זית אירופי     שם באנגלית: Olive     שם מדעי: Olea europaea


נושא מרכזי: מה הקשר בין שמן זית ובין חכמה?

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על הזית האירופי הקש/י כאן.תקציר: על פי דברי הברייתא אנשי תקוע הגלילית היו רגילים בשמן זית ולכן הצטיינו בחכמתם. מעניין היה לבדוק האם קיים קשר ריאלי בין צריכת שמן זית וחכמה? הן מתוך המקורות והן מתוך המחקר המודרני עולה שלשמן זית יש השפעות רפואיות חיוביות בתחומים שונים ודי בנתון זה על מנת להסביר את פשר החכמה המיוחדת של אנשי תקוע מבחינת "נפש בריאה בגוף בריא". לאמיתו של דבר התברר במחקרים, שהתבצעו הן במבחנות והן בעכברים חיים, שלתרכובות מסויימות הנמצאות בריכוזים גבוהים במיוחד בשמן זית יש השפעה ישירה על מערכת העצבים. חומרים אלו אחראים להתפתחות תקינה של המוח, לעיכוב תהליכי הזדקנות המוח ואף מעכבים התפתחות מחלות עצביות כמו פרקינסון ואלצהיימר. לשמן הזית יש תרומה חשובה, אף יותר, לפעילות המוח באמצעות ההשפעה החיובית שיש לו על היחס בין הכולסטרול ה"טוב"(HDL) והכולסטרול ה"רע" (LDL) ובכך מונעת את ההשפעה המצטברת של טרשת עורקים ועורקיקים במוח. ניתן להניח שתרכובות המשפרות את תפקוד תאי העצב ואספקת הדם למוח עשויות גם לשפר את יכולתו הקוגניטיבית.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 את הזיתים גידלו בעיקר להפקת שמן ולכן התורה מונה "זית שמן" בין שבעת המינים שהשתבחה בהם א"י ולא מונה "זית" בלבד (דברים, ח ח'). כך מצאנו גם בדברי רבשקה לאנשי ירושלים הנצורים (מלכים ב', יח ל"ב): "עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים ארץ זית יצהר ודבש וחיו ולא תמתו וכו'". באופן זה מפרש המהרש"א את דברי הגמרא במנחות (נג ע"ב): "מה זית זו אחריתו בסופו, אף ישראל אחריתן בסופן". אומר המהרש"א: "אחריתו הוא תכליתו אינו אלא בסופו, שנשתנה להיות שמן, דהזית גופיה כמו שהוא אין לו שום מעלה עד תכליתו וכו'". שימושו העיקרי של השמן היה כמזון הן על ידי תיבול הפת והן לטיגון. השמן שימש גם לסיכה, לרפואה ולמאור. על כמה חלופות לשימוש בשמן אנו לומדים בסוגיה בברכות (לה ע"ב) העוסקת בברכה על שמן הזית: "גופא: אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ. היכי דמי? אילימא דקא שתי ליה - אוזוקי מזיק ליה? ... הסך שמן של תרומה ... אלא: דקא אכיל ליה על ידי פת ... דקא שתי ליה על ידי אניגרון וכו'". במנחות (פו ע"א) מתואר השימוש בשמן זית למטרות קוסמטיות: "תניא: רבי יהודה אומר: אנפקנון, שמן זית שלא הביא שליש. למה סכין אותו? שמשיר את השיער ומעדן את הבשר".

הזית היה גידול מרכזי בא"י בעל חשיבות כלכלית רבה ומכאן עצתו של רבי יוחנן (בבא מציעא, קז ע"א): "ברוך אתה בשדה - שיהו נכסיך משולשין: שליש בתבואה, שליש בזיתים ושליש בגפנים". במסכת בבא קמא (צא ע"ב) נאמר: "כמה יהא בזית ולא יקצצו? רובע! שאני זיתים, דחשיבי" (ראו בהרחבה במאמר "כמה יהא בזית ולא יקצצו? רובע" (בבא קמא, צא ע"ב)). איזור הגידול העיקרי היה הגליל כפי שמשתמע מהנאמר בסוגייתנו לגבי חלקו של אשר, המושך שמן כמעיין, ומתיאור עסקת הענק של אנשי לודקיא שהתבצעה בגוש חלב. נחלתו של אשר השתרעה על פני עמקי הצפון, הגליל התחתון והגליל המערבי (גוש חלב מזוהה היום בגליל העליון).

השם "תקועה" כמקור השמן המשובח ביותר בארץ ("אלפא לשמן") וכמקום שאנשיו רגילים בשמן איננו מתייחס, כפי הנראה, ליישוב תקוע שביהודה השוכן ליד בית לחם בגבול המדבר ונזכר בדברי הימים (כ כ'): "וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע וכו'" אלא לתקוע הגלילית ששכנה ליד מירון. תקוע זו מוזכרת כמקום שזיתיו אפילות (מאחרות להבשיל): " ... אם יש אפילות מהן אוכלין עליהן, ושאר ארצות אחת לזתים ולתמרים אוכלין בזתים עד שיכלה אחרון שבתקוע. ר' ליעזר בן יעקב אומר אף של גוש חלב וכו'" (תוספתא, שביעית (ליברמן) פ"ז הלכה טו). מסתבר שמדובר ביישוב גלילי (סמוך לגוש חלב) שפירותיו מאחרים להבשיל ולא ביישוב בספר המדבר בעל אקלים חם ולכן ממהר להבשיל פירות. (1)

הקדמונים (כמו גם החוקרים בני זמננו) יחסו לשמן הזית השפעות רפואיות חיוביות רבות. בסוגייתנו מתואר השמן כתורם לחכמה. בלשון רש"י כת"י כאן: "חכמה מצויה בהם – שמן זית מפקח את הלב". בהוריות (יג ע"ב) אנו מוצאים השפעות סותרות, לכאורה, על הזיכרון: "תנו רבנן: חמשה דברים משכחים את הלימוד: האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בזיתים ... חמשה דברים משיבים את הלימוד: פת פחמין וכל שכן פחמין עצמן, והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח, והרגיל בשמן זית, והרגיל ביין ובשמים ... מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן: כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה". ניתן לפרש את דברי הגמרא במונחים רוחניים אך לפחות לגבי שמן הזית נראה שהדברים מעוגנים בריאליה. ההבדל בין הזיתים עצמם ובין השמן המופק מהם עשוי לנבוע מתכולת חומרים שונה. את התרכובות המרוכזות בשמן נתאר להלן ואילו בזיתים עצמם נעסוק, אי"ה, בעתיד. 

 

כרם זיתים ממערב לציפורי          צילם: שי לביא 


צילם: שי לביא


שמן הזית היה בעבר (ובארצות אחדות עד היום) המרכיב השומני העיקרי בתפריט הים-תיכוני. שמן זה מאופיין בכך שהוא מכיל חומצות שומן חד בלתי רוויות (monounsaturated fatty acids) בעיקר חומצה אולאית (אומגה 9) ותכולה גבוהה של תרכובות נוגדות חימצון. על סוגי תרכובות השומן וההבדלים ביניהן תוכל לקרוא במאמר על השומנים  ובמאמר "שומנים מה זה"

מתוך הטבלה המצורפת ניתן לעמוד על חשיבותו של שמן הזית כמקור לחומצה אולאית:


מתוך פירסום של המשרד לאיכות הסביבה 

שמן הזית ממלא מספר רב של תפקידים ביולוגיים החשובים לבריאות האדם. הוכח ששמן זית תורם למניעת עליית רמת הטריגליצרידים המלווה את מחלת הסכרת ומפחית את הסיכון ללקות בכמה סוגי סרטן. במחקרים אחרים נמצא ששמן זית יעיל בטיפול במחלות זיהומיות ואוטואימוניות כדוגמת דלקת פרקים שיגרונית. במערכת העיכול נמצא ששמן זית מעודד את ריקון כיס המרה ובכך מונע את סכנת התפתחות אבני מרה ועוד (La Lastra et al, 2001). ראה עוד במאמרה של אוסנת הראל "שמן זית: כן, הוא בריא, אבל יש לו גם חסרונות". תפריט עשיר בחומצות שומן חד בלתי רווי מספק לקרומים הביולוגיים את הצמיגות הדרושה, מנטרל רדיקלים חופשיים (גורמי חימצון) ומגן בכך מפני חימצון שומנים. בהתייחס למערכת הקרדיו-וסקולרית (לב וכלי דם) הרי ששמן זית מפחית את רמות הכולסטרול LDL (הכולסטרול ה"רע") ומעלה את רמות הכולסטרול HDL (הכולסטרול ה"טוב") ובכך מפחית את הסכנה לבעיות לב. משערים שצריכה גבוהה של חומצות שומן חד בלתי רוויות במקום שומן רב בלתי רוויות גורמת לליפופרוטאנים (על נושא זה תוכל לקרוא בויקיפדיה) המועברים על ידי זרם הדם להיות פחות רגישים לחימצון ובכך להפחתה בהתפתחות טרשת העורקים.

לאחר שסקרתי את היתרונות הבריאותיים הכלליים של שמן הזית אפנה לתאר את הקשר בין צריכת שמן זית לבין החכמה (כמתואר בסוגייתנו) ושיפור הזיכרון (הוריות, יג ע"א). הדיון הנוכחי יעסוק בהשפעות הספציפיות של שמן הזית על המוח בשני תחומים: א. שיפור אספקת הדם למוח. ב. שיפור בתיפקוד הנאורונים (תאי העצב) במוח, אך עלינו לזכור שלשמן הזית עשויות להיות גם השפעות נוספות. ניתן להניח שמזון התורם לבריאות האדם (גם אם איננו משפיע באופן ישיר על המוח) מאפשר לו להפנות פנאי ואנרגיה רבה יחסית לעיסוק אינטלקטואלי. ובתחום שונה, ואולי משמעותי אף יותר, ניתן להציע שאנשי תקוע היו "רגילין בשמן זית" במובן ששמן זה היה מצוי אצלם בכמויות גדולות ולכן הרשו לעצמם להאיר את ביתם שעות רבות ולעסוק בתורה ומכאן הייתה חכמתם. "רבי שמעון בן עקשיא אומר: זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מיטרפת עליהן ...אבל זקני תורה אינן כן אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן" (קינים, פ"ג מ"ו).(2)


שיפור אספקת הדם למוח 

היחס בין שני סוגי הכולסטרול (HDL/LDL) שתיארנו לעיל חשוב לא רק למערכת הקרדיו-וסקולרית אלא גם לתיפקוד המוח משום שהנזק המצטבר של חסימת עורקים ועורקיקים המובילים דם למוח מהווה אחד מהגורמים החשובים להתפתחות שטיון בזקנים. גורם נזק זה נפוץ אף יותר מאשר מחלות כמו אלצהיימר ולכן לצריכת שמן זית עשוייה להיות השפעה רבה על תפוצת השטיון בגיל מבוגר(3). מאחר וחסימת העורקיקים היא תהליך מצטבר ניתן להניח שהשפעתו של שמן הזית איננה מוגבלת דווקא ל"מצבי קצה" ולמעשה היא קיימת בכל מהלך החיים ואנשי תקוע שהיו רגילים בשמן זית הצטיינו בחכמתם. 


שיפור בתיפקוד הנאורונים (תאי העצב) במוח 

מחקרים רבים עוסקים בהשפעת תרכובות ספציפיות לשמן הזית על פעילות המוח ולהלן אציג סכום של כמה מהם. יש להעיר שחלק מהמרכיבים החשובים שאתאר להלן נמצאים רק בשמן זית איכותי הנקרא "כתית מעולה" (Extra Virgin Olive Oil) ולא בשמנים בעלי איכויות נמוכות יותר. בחלק מהמחקרים ההתייחסות היא להפרעות עצביות כמו אלצהיימר ולכן הקשר למצבים נורמליים איננו הכרחי אך מאידך גיסא ניתן לשער שתהליכים הגורמים למחלה עשויים להתרחש בקנה מידה קטן גם באדם הנורמלי.

לחומצה האולאית הנמצאת בריכוז הגבוה ביותר בשמן הזית, בהשוואה לשמנים אחרים שאנו צורכים (היא נמצאת בריכוז גבוה בחלב אם), יש תפקיד מרכזי בבניית המיילין, החומר הבונה את המעטפת המכסה את תאי העצב המתקשרים. המיילין מורכב מ – 30% חלבון ו – 70% שומן ואחת מחומצות השומן הנפוצות ביותר במיילין היא החומצה האולאית. חומצה אולאית נמצאת בריכוז גבוה גם בשמן שקדים, פקן, מקדמיה, בוטנים ואבוקדו. תפקוד תקין של מערכת העצבים מחייב מבנה תקין של מעטפת המיילין ומכאן חשיבותה של החומצה האולאית.

במחקר חדש יחסית שהתבצע על עכברים התברר שמיצוי זיתים המכיל Hydroxytyrosol עשוי להגן על הנאורונים במוח מהדרדרות טבעית הקשורה לגיל. חומר זה מגן על תאי המוח מהשפעות מזיקות של עקת חימצון וניתן להציע אותו כמרכיב להגנה עצבית על מנת להאיט ירידה ברמת הביצוע הקוגניטיבית המתרחשת בעת הזדקנות. Hydroxytyrosol נחשב לחומר נוגד החימצון העיקרי בזיתים ומניחים שיש לו תפקיד חשוב בהרבה מהיתרונות הבריאותיים המיוחסים לשמן זית. מחקר קודם קשר בין תרכובת זו ליתרונות קרדיו-וסקולריים (מערכת הלב וכלי הדם) בכך שהוא מפחית את רמת ה – LDL (הכולסטרול ה"רע"). התברר גם שהתרכובת ממריצה את בריאות העין ומפחיתה את הסכנה להתנוונות קולטני האור במרכז הראיה בעין (macular degeneration). ממצאים דומים התקבלו גם במחקר שבדק את המיצוי המימי של הזיתים בעל השם המסחרי Hytolive. תכשיר זה מכיל כ – 35% Hydroxytyrosol. בדיקת יעילות מיצוי עשיר ב – Hydroxytyrosol בתנאי in vitro (במבחנה ולא בבעל החיים השלם) על תאים שנחשפו לעקת חימצון ולעקה הנגרמת מתרכובת חנקן הראתה שהמיצוי הפחית את השפעת התרכובות המזיקות באופן התלוי בכמותו כאשר עליה בכמות סיפקה הגנה טובה יותר. יתר על כן, ההשפעות היו תלויות בריכוז Hydroxytyrosol במיצוי. העובדה ש – Hydroxytyrosol מוטמע ב – LDL המועבר למוח עשוייה לספק לו מסלול פיסיולוגי דרכו הוא יכול לחדור לתאי המוח.

מחקר אחר הצביע על תרכובת הנמצאת בשמן זית מהסוג כתית מעולה העשויה להגן על המוח מפני מחלת האלצהיימר. תרכובת זו הנקראת Oleocanthal משנה את מבנה חלבונים הנקראים ADDLs התורמים לנזקים הנגרמים למוח במחלה זו. ADDLs הם גושי חלבון קצרים הנצמדים לתאי העצב (הנאורונים) ומעכבים את מהירות העברת האותות העצביים דרכם. כתוצאה מכך נגרמים איבוד זכרון ושיבוש התיפקוד הנורמלי של המוח. בניסויי מעבדה התברר שה – Oleocanthal משנה את מבנה ה – ADDL באופן המונע מהם ליצור קשרים עם הסינפסות העיצביות (קשרים בין תאי עצב) ולבצע הרס במוח. מוקדם עדיין לקבוע אם צריכת שמן זית יכולה למנוע אלצהיימר אבל מחקרים קודמים הוכיחו שתרכובות טבעיות כמו כורכומין (גורם אנטי דלקתי הנמצא בתבלין הכורכום), Resveratrol (תרכובת הנמצאת בענבים וביין אדום) והעשב Ginkgo biloba עשויים לסייע בהתגוננות מאלצהיימר (Schaffer, 2010).
 


(1) ראה עוד בערך "תקוע שבגליל" ב"דעת - אנציקלופדיה יהודית".
(2) את רעיון זה שמעתי מפי ידידי דוד נתיב.
(3) תודתי נתונה לרב ד"ר מרדכי הלפרין על המידע ועל ההפניה למאמרו העוסק בנושא זה במדור "חידושים ברפואה" (עמ' 4) בעיתון "יתד נאמן" מיום ד' ו' טבת תשמ"ו.

 


מקורות עיקריים: 

י. פליקס, הצומח החי וכלי החקלאות במשנה (עמ' 97-112). 

La Lastra, C, et al, 2001, 'Mediterrranean Diet and Health Biological Importance of Olive Oil',
Current Pharmaceutical Design, Volume 7, Number 10, 1 , pp. 933-950(18)
SCHAFFER, S. et al, 2007, 'Hydroxytyrosol-Rich Olive Mill Wastewater Extract Protects Brain Cells in Vitro and ex Vivo'. J. Agric. Food Chem. 55, 5043-5049.
Schaffer S. et al, 2010, 'Cytoprotective effects of olive mill wastewater extract and its main constituent hydroxytyrosol in PC12 cells'. Pharmacol Res. 62(4):322-7. 

לעיון נוסף:

זית אירופי בצמח השדה.

מצגת על אופן הפקת השמן בימינו ומקורות רלוונטיים מאת חנוך פלסר. ראה כאן.

ע. לונדון, 'סוגיות חקלאיות במטע בתקופת המשנה והתלמוד לאור מקורות חז"ל והספרות הקלאסית. פרק הזית. תשס"ט, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. לקריאה לחץ כאן.

 


א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר