סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מפעל הדף היומי

תולדות הדף היומי

תולדות הדף היומי

מספרים, כי בשעה שהגאון רבי מאיר שפירא מלובלין הגה את רעיון "הדף היומי" (שכל היהודים, בכל ארצות פזוריהם, ילמדו אותו דף תלמוד בכל יום) היו רבים ממכריו שפקפקו ביכולת הגשמתו. "האם אתה מעלה בדעתך ש'יקה' מפרנקפורט וחסיד גור מוורשה, יהודי מקזבלנקה והסוחר היהודי מניו יורק ילמדו כולם אותו דף גמרא?" - "אכן כן", השיב ר' מאיר, "צאו וראו את דף הגמרא: התלמוד נכתב בבבל, לצדו נדפס פירושו של רש"י, בן אשכנז-גרמניה, לידו פירושם של בעלי התוספות הצרפתיים, מתחתיו פירושו של רבנו חננאל מצפון אפריקה, ובשוליים ניתנו הפניות לרמב"ם, בן מצרים, לשולחן ערוך שנתחבר בארץ ישראל והגהות הרמ"א שנכתבו בפולין. אם כל אלה היו מסוגלים - למרות מחלוקות שביניהם - לחבור יחדיו כדי ליצור את היצירה התלמודית המופלאה, גם אנו נוכל לעשות כן".
                                                                                     מתוך: 'דף לתרבות יהודית', גליון 248  

רעיון הדף היומי

על מנת ליצור סדר אחיד ומשותף ללימוד הגמרא בכל קהילות ישראל, נקבע לוח ללימוד "דף יומי" – סדר ללימוד התלמוד הבבלי, בקצב של דף אחד ליום, הנלמד על-ידי מאות אלפי יהודים בכל העולם. הואיל ובש"ס יש 2711 דפים, הלימוד נמשך כשבע שנים וחצי.
 

יסוד הרעיון

רעיון "הדף היומי" הוכרז על ידי מחוללו הרב מאיר שפירא מלובלין (תרמ"ז-תרצ"ד, 1887-1933), ראש ישיבת "חכמי לובלין" שבפולין, לאחר שנועץ בגדולי הדור דאז, החפץ חיים, והרבי מגור (האמרי אמת), והם הביעו את תמיכתם וברכתם.
 

ההכרזה

ההכרזה הייתה ביום ט' אלול תרפ"ג (21 באוגוסט 1923), בכנסייה הגדולה של תנועת אגודת ישראל, והרעיון התקבל בהתלהבות. הוחלט להתחיל את הלימוד בראש השנה, א' תשרי תרפ"ד. לפי המסופר בספר תולדותיו של רבי מאיר שפירא, היה חשש גדול להתחיל ליישם את תוכנית "הדף היומי" (מגודל המחויבות לרציפות בלימוד), עד שהאדמו"ר של חסידות גור הרב אברהם מרדכי אלתר אמר באותו ראש השנה: "אני הולך ללמוד דף יומי", דבר ששכנע את חסידיו הרבים ואחריהם את שאר הציבור.
 

המכתב שצרף רבי מאיר שפירא ללוח הדף היומי

אל הצעירים החרדים לדבר ה' ותוה"ק בכל ארצות תבל שלום ורב ברכה!
חברי לדעה!
הכנסי' הגדולה החליטה - עפ"י הצעתי - שיעור הדף היומי. והכל קבלו עליהם החלטה זו בשביעות רצון ושמחה. אבל אתם צעירים, מבחר עמנו ועתידו, קבלתם אותה בהתלהבות קדושה.
דעו אפוא בנים חביבים כי נדר גדול נדרתם לאלקי ישראל ועליכם איפוא לגשת אל עבודת הקודש ללמוד בעצמכם ולעורר אחרים לזה.
קבלו בזה מידי לוח השיעור והוכחו לדעת כי התחלת הש"ס הי' ביום א' ר"ה תרפ"ד וסיומו אי"ה בר"ה לאילנות חמשה עשר בשבט תרצ"א.
דעו לכם שאם על כל חבר של אגודת ישראל מוטלת החובה ללמוד את הדף היומי, הנה יגדל החוב הזה עליהם שבעתיים.
הבו ונקווה לה' החסד כי יזכנו בקרוב לראות בבנין בית הבחירה ומלאה ארץ דעה את ה'.
בנים חביבים למקום! יצאתם לעזרת ד' בגבורים - לכו בכוחכם זה הלאה!
שאו דגל התורה ברמה כי עיני כל היהדות החרדית נשואות אליכם! והיה ה' עמכם גבורי החיל!
החותם בלב מלא געגועים לתוה"ק ובגמח"ט.
הק' מאיר שפירא
אב"ד ור"מ דק' סאניק
 

סבבי הלימוד של הדף היומי

סבב תאריך התחלה תאריך סיום
1 א' בתשרי תרפ"ד ט"ו בשבט תרצ"א
2  ט"ז בשבט תרצ"א כ"ח בסיון תרצ"ח 
3 כ"ט בסיון תרצ"ח  י"ד בכסלו תש"ו 
4 ט"ו בכסלו תש"ו   כ"ח בניסן תשי"ג
5  כ"ט בניסן תשי"ג  י"ג באלול תש"כ
6 י"ד באלול תש"כ   כ"ח בטבת תשכ"ח
7 כ"ט בטבת תשכ"ח  י"ד בתמוז תשל"ה 
8 ט"ו בתמוז תשל"ה  ח' בכסלו תשמ"ג 
9 ט' בכסלו תשמ"ג  ב' באייר תש"ן 
10  ג' באייר תש"ן כ"ו באלול תשנ"ז 
11  כ"ז באלול תשנ"ז כ' באדר א' תשס"ה 
12  כ"א באדר א' תשס"ה י"ד באב תשע"ב 
13 ט"ו באב תשע"ב   ז' בטבת תש"פ
14 ח' בטבת תש"פ  ב' בסיון תשפ"ז 
15 ג' בסיון תשפ"ז   כ"ו בחשון תשצ"ה
16 כ"ז בחשון תשצ"ה  כ"א בניסן תת"ב 
17 כ"ב בניסן תת"ב ט"ו באלול תת"ט
18 ט"ז באלול תת"ט ט' באדר תתי"ז
19 י' באדר תתי"ז ד' באב תתכ"ד
20 ה' באב תתכ"ד כ"ז בכסלו תתל"ב

 

לקריאה נוספת


תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר