סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן

 

קנס למוכר עבד או בית לגוי

"המוכר עבדו לעובדי כוכבים יצא לחירות" – "אם ברח מן העובד כוכבים, או שקנסוהו בית דין לפדותו... וקנס חכמים הוא הואיל והפקיעו מן המצות" (רש"י). הקנס הוא ללוקח שישחררו ויפסיד את דמיו. "המוכר עבדו לחוצה לארץ, יצא בן חורין" – "מפני שהוציאו מארץ לחוצה לארץ" (רש"י). הסבר אחר: "כשמכרוהו לחו"ל הפקיעו ממצוות הנוהגות בארץ ישראל" (תוס' רי"ד).
הלכה אחרת בהמשך הסוגיה עוסקת ב: "מוכר את ביתו לעובד כוכבים - דמיו אסורין" (גיטין מד ע"א). רש"י מסביר: "המוכר ביתו לעובד כוכבים - בארץ ישראל דאמר קרא לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע (עבודה זרה כ ע"א)". לפי רש"י, חכמים קנסו ואסרו ליהנות מכסף שניתן ליהודי עבור ביתו שבארץ ישראל אם הוא נמכר לגוי. הרמב"ם (הל' עבודת כוכבים ט, יג) מפרש גמ' זו אחרת ולפיו מדובר על אדם שמוכר ביתו לעבודה זרה, לא לגוים. הכסף משנה שם מסביר שהרמב"ם לא פירש כרש"י מאחר שלא נראה לו שהדמים יהיו אסורים, שהרי הם אינם חליפי איסורי הנאה. האור שמח (שם) כותב שמקור הרמב"ם הוא בתוספתא (עבודה זרה ו, ב): "המוכר ביתו לעבודה זרה דמיו אסורין ויוליך הנאה לים המלח".
הרב אליהו בקשי דורון, התייחס בצורה חריפה מאד למי שמוכר ביתו לגוים בשל בצע כסף. בדבריו הוא דן מצד איסור לא תחנם, והאם האיסור חל על גוים שאינם עובדי עבודה זרה. והוא מסיים: "כששומעים אנו שאותו קנין גבוה נמכר תמורת בצע כסף, הקרע שנגאלה בדם ויזע מופקרת שוב לידי נכרים? האם נשאיר את פירות הגאולה, את קדושת הארץ, למכירה וחילול תמורת בצע כסף? שומה עלינו להוקיע את הבוגדים, לעמוד על חומרת האיסור לחסום את הדרך בפני עוברי עבירה כפי שעשו חז"ל, ולא לתת שתימכר הארץ לצמיתות. חייבים אנו לדאוג לכך שגאולת הארץ תישאר גאולת עולם ...נעודד קנית קרקעות בשטחים המשוחררים ונקיים גאולה תתנו לארץ" ("באיסור העברת קרקע בארץ ישראל לנכרים", שו"ת בנין אב, חלק א סי' לח).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר