סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "והא דתניא"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין קכ ע"א-ע"ב


 והא דתניא: הטמאים - לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן, למה לי? ליגמר מהני! צריכי, דאי לא כתב רחמנא, הוה אמינא: דיו לבא מן הדין להיות כנדון, מה התם עד דאיכא כזית, אף הכא נמי עד דאיכא כזית;
וליכתוב רחמנא בשרצים, וליתו הנך וליגמרו מינייהו! משום דאיכא למיפרך: מה לשרצים - שכן טומאתן במשהו.

והא דתניא: הטבל והחדש וההקדש והשביעית והכלאים, כולן - משקין היוצאין מהן כמותן, מנלן? וכי תימא: ליגמר מהנך, מה להנך שכן איסור הבא מאליו הוו, תינח היכא דאיסור בא מאליו היכא דלאו איסור הבא מאליו, מנלן? גמרינן.

 


1.
המופע הראשון של "והא דתניא" משמעותו קושיה: מדוע צריך את הדרשה של "הטמאים", הרי ניתן ללמוד מהדוגמאות הקודמות.

2.
המופע השני של "והא דתניא" איננו קושיה אלא ברור: מנין לומדים שהטבל וכו' "משקין היוצאין מהן – כמותן". ואולי גם כאן יש קושיה, שהגמרא מקשה שאי אפשר ללמוד את הדין משאר הדוגמאות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר