סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 

אור לציון
הרב יהודה זולדן

 

קדושת פירות ארץ ישראל

בגמ' מובא נוסח ברכה מעין שלוש, בה אומרים: "ונאכל מפריה ונשבע מטובה". כתב הטור (או"ח סימן רח): "ואין לאמרו, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה, ע"כ. ובהלכות גדולות ישנו, ואדוני אבי הראש ז"ל לא היה אומרו". על כך העיר הרב יואל סירקש (בית חדש שם): "תימה, הלא קדושת הארץ הנשפעת בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ, כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי "ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה, כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל" (במדבר לה, לד). ואמר אם תטמא אל הארץ נמשכת הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה, וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה ממש בגוף הארץ נסתלקה מפני הטומאה שטימאתם אותה, ונמשך מזה כי גם אנכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. כי עד עתה היכל ה' היכל ה' המה היו בני ישראל לפי שהשכינה היתה שורה בקרבם ממש ועתה באכלם מפירות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה, כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת הפירות בתוך בני ישראל יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל, וע"כ ניחא שאנו מכניסין בברכה זו, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה".

הראי"ה קוק, (אורות הקדש, חלק ג עמ' רצה): "המאכל של ארץ ישראל מקדש בפנימיותו, ואינו מגשם אלא בחיצוניותו, אבל ממאכלי חו"ל צריכים להזהר, ולפי רוב הצפיה לארץ ישראל מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. וזה סוד הזכרת ירושלים בעל נהרות בבל, או בשיר המעלות שובה בכל סעודה. צפית ארץ ישראל הבאה תכף למזון, מעדנת את המאכל שבחוץ לארץ, ועושה אותו קרוב לעילוי של ארץ ישראל".

יוצא לאור על ידי: מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל, בשיתוף מכון "משפטי ארץ", עפרה
המערכת: הרב אברהם גיסר -מכון "משפטי ארץ", עפרה
הרב יהודה זולדן – ישיבת ההסדר נוה דקלים- גוש קטיף
אלחנן גלט- מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל, רמות שפירא
בסוגיות: ארץ, מדינה, צבא, ומקדש

תגובות

  1. כו שבט תשפ"א 22:45 משמע לכאורה שבזמן הזה מטמא? | אמלתראות

    פלא

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר