סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

זהב הקודש / הרב משה זאב איתן


מסכת בכורות הינה מסכת מסדר קדשים, ועניניה בלולים מדיני קדשים מחד, ומחלקים נרחבים מיורה דעה מאידך, וכן הרבה סוגיות חמורות בדיני ממונות יש בה, וענפיה ושריגיה מתפשטים בכל הש"ס כולו, ואף שהמצוות שהמסכת עוסקת בהם, כמצות דיני בכורות אדם ובהמה נוהגים גם בזמן הזה, ועל כן יש בראשונים ובספרי התשובות וההלכה אריכות עליה, אבל מטבע הדברים בהיותה מסכת מסדר קדשים אשר לא הרבו לעסוק בה בדורות קודמים, לא נדפסו עליה חיבורים רבים, ואף שבמאת השנה האחרונות היתה לה עדנה, ונדפסו עליה מספר ספרים, עם כל זאת ניכר לכל הבא בשערי מסכתא זו בחיסרון ספר המקיף את כל עניני המסכת, בדרך הלימוד הישיבתית המקובלת לנו מרבותינו, ספר שיקבץ את המתחדש והנאמר בבית המדרש תחת פונדק אחד.

החיבור הגדול הנ"ל בא למלא את החלל החסר, המחבר בעטו המיוחדת, עט סופרים, בסגנונו הבהיר והקולח, אשר הוצק חן על שפתותיו, בהסברה רהוטה, אשר נותנת ללומד את התחושה כי הוא מצוי בתוככי בית המדרש בעומקא דשמעתתא, פורש כשמלה את שורשיה יסודותיה ועניניה של מסכתא זו, בלמדנות ובבהירות, מתוך היקף עצום ובקיאות גדולה, כשחידושיו המאירים וסגנונו המיוחד מושכים על כל הספר חוט של חן, ונותנים ללומד מתיקות ונעימות, ומעוררים בו את התשוקה העצמית לעמול ולחדש עוד בלימוד מסכתא זו.

אין ספק כי ספר זה הערוך על סדר הדפים, מתחילה ועד סוף (מלבד עניני מומין), יתפוס את מקומו בכל בית מדרש אשר עוסקים בו בלימוד מסכתא זו, באשר לא בא עדיין כבושם הזה, וצעירי הצורבים ירוו בו מכל אשר תאוה נפשם, וגם זקני תלמידי חכמים יתענגו בו, כי ימצאו בו רוב דברי חפץ.

הרב המחבר אשר הינו מפארי גידולי ישיבת וכולל פונביז', ומשמש כהיום בקודש בישיבת "נתיבות חכמה" (שבראשות הגר"ד וולפסון שליט"א) שבעיה"ק ירושלים, וכבר פקיע שמיה בבי מדרשא, הן בשיעוריו הנאמרים מתוך חדותא וריתחא דאורייתא, בכשרון הסברה נדיר, ובהרצאת דברים רהוטה, אשר בכוחם לפשט את הסוגיות הסבוכות והעמוקות ביותר ולקרבם אל לב השומעים, מתוך נעימות ועריבות ומתיקות התורה, והן בספריו המרובים, ובפרט בסדרת ספריו "זהב התרומה" על סדר זרעים, וכעת הניף ידו לבאר ולהעמיק חקור אף בסדר קדשים, ולזקק את זהב הקודש.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר