סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הסבר הביטוי: "אגב אורחיה"   

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

ערכין יד ע"א


מלתא אגב אורחיה קמשמע לן, כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיאמר כמה נאה כנעני זה." 

 

1.
הגמרא אומרת שניסוח המשנה בא ללמדנו את דינו של רב. במקרה - כבסוגייתנו - שמדובר באמורא "רב" נוח להסביר שרבי יהודה הנשיא – מנסח המשנה - בכוונה "רק" רמז על הדין במשנה ואילו את הדין המפורש השאיר לתלמידו "רב" שילמדה לאחרים [רבי יהודה הנשיא בכוונה לא כתב את "הכל" כדי לא לעבור על האיסור "דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתבם" – מלבד ההכרח – "עת לעשות לה' - הפרו תורתך"].

2.
ואפשר לפרש באופן שונה: אין הכוונה שהמשנה מלמדת את דינו של "רב" – כפי שמשתמע מפשט לשון הגמרא, אלא הכוונה היא, ש"רב" כך למד מתוך ניסוח המשנה והוא זה שאומר שהמשנה מלמדת "אגב אורחיה".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר