סקר
מסכת בבא קמא:

 

מאת: הרב יהודה קוק
מחבר ספר "נופת צופים"

מעשה בחסיד אחד

ברכות יח ע"ב
 

מעשה בחסיד אחד וכו', וכה"ג לקמן (לב:) דמעשה "בחסיד אחד", ובשבת רפי"ח (קכז:) , ושם לקמן פכ"ג (קנ:), ובב"ק פ"ז (פ.), ושם לקמן פ"ט (קג:), וכעי"ז שם (נ.) ומצאו חסיד אחד וכו' ע"ש. ויעו"ש בב"ק פ"ט ובתמורה (טו:) שכ' דכל היכא דאמרי' מעשה בחסיד א' היינו ר' יהודה בן בבא או ר"י ברבי אילעאי ע"ש, וכן הביאו רש"י בשבת רפי"ח שם.

ויעוי' הכא בח"א מהרש"א שכ' דהכא הוי ר"י בר אילעאי שהיה עני וכו' יעו"ש. ועתוס' בפ"ק דר"ה (טז.) ד"ה בפסח וכו' שכ' דשמא אזיל כר' יהודה וכו' יעו"ש, אך צ"ע מ"ט לא פי' כן בפשיטות. וגבי העובדא בפ"ז דב"ק כ' בתוספתא (פ"ח ה"ד) דהיה ר"י בן בבא שהיה לו עז וכו', וכ"כ בירושלמי בסוטה (פ"ט ה"י) דהאי עובדא היה עם ריב"ב יעו"ש, ובפני משה. וכ"כ בשיטמ"ק שם בשם "הגאון" ע"ש. ועמש"כ בחי' לשבת רפי"ח שם בזה, ותמצא נחת.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר