סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 786

 

הקדמה למסכת ברכות

ברכות ב ע"א


התיו"ט מסביר את הלשון "מסכת" נראה בעיני שהוא מלשון "מסכה יינה" כי כל מסכת מזוגה ומעורבת בדינים שונים והפסוק מסכה יינה נאמר על תורה שבע"פ שהוא כשו"ע ומסודר להנות על ידיה בתורה שבכתב, כי בלעדי הקבלה שבע"פ לא ירים איש את ידו ואת רגלו בתורה שבכתב, ולכן אומר הפסוק מסכה יינה על ערוב ומזיגת דברי כולה כי דיניה ומשפטיה צדקו יחדיו, ותלויים זה בזה, ונלמדים זה מזה, ונדרשים זה עי"ז, ולכן קראו לקובץ של ספרים "מסכת", וכ"כ מביא התיו"ט פירוש מבעל ספר חסידים בסימן תתקכ"ט שתורה שבע"פ דומה לצמר ופשתים שעומלים ואורגים בה, ולכן נקראת מסכת לשון אריגה, כמו שנאמר אצל שמשון "עם המסכת" הלכות ופרקים שמקבץ כל הדברים של ענין אחד זו היא מסכת. והנ"מ בין שני הפירושים שלפי פירוש התיו"ט צריך לקרוא "מְסכת" ואילו לפי פרוש ספר החסידים יקרא "מַסכת. השלטי גיבורים על הרי"ף מסביר מדוע פותח הש"ס במסכת ברכות ובמצות ק"ש, "ראשית חכמה יראת ה' " ע"כ היה סדר רבותינו הקדושים להתחיל המשנה בייחודו של הקב"ה ואמרו שחייב אדם לקרוא ק"ש לייחד שמו של הקב"ה ולקבל עליו עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות ערב ובוקר שנאמר: "בשכבך ובקומך". הקב"ה יזכנו ללמוד וללמד לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, שהלימוד יביאנו להתקרב אל ה' לקיים את מצוותיו לעבודתו וליראתו.

[הרה"ג מיכל זילבר שליט"א]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר