סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

זמן תחילת אשמורות הלילה וסופן

ברכות ג ע"א

 
"אחרונה לא צריך, למאי נפקא מינה - למיקרי קריאת שמע".

כתב התוספות:
"למאן דגני בבית אפל - וא"ת והלא רבי אליעזר בעי (לקמן ד' ט:) עד שיכיר בין תכלת לכרתי בק"ש של שחרית.
וי"ל מ"מ כיון שידע מתי יעלה עמוד השחר. קודם שיקום ויזמן עצמו כבר הגיע אותו עת".

להבנת התוספות סוף האשמורה האחרונה זהו עמוד השחר, כפי שעולה מדבריו בתירוצו.
הבנה זו לקח התוספות רש"י. על הגמרא פה: "תחלת משמרה ראשונה סימנא למה לי? אורתא הוא", פירש רש"י: "אורתא הוא - צאת הכוכבים". כלומר שי"ב שעות הלילה על משמרותיהם זמנם מצאת הכוכבים ועד עלות השחר.
וכן דעת התוספות במסכת פסחים דף יא ע"ב ד"ה אחד (התוספות לפסחים הוא תוספות טוך): "כדאמ' לקמן דתחילת שעה שניה קודם הנץ החמה".
שיטה זו מוכרת כשיטת המגן אברהם בזמן קריאת שמע.

אבל בביאור הגר"א אורח חיים סימן תנט סעיף ב האריך והוכיח מהסוגיה בפ"ט דפסחים ועוד שחשבון שעות הלילה מהשקיעה עד לזריחה (ומה שהקשה שם על שיטת הרמב"ם שפסק כעולא, קשה גם על רש"י בסוגייתנו בדף ב ע"ב ד"ה ומקדמי).
לשיטה זו לא קשה כלל קושיית התוספות, כי בסוף האשמורה השלישית כבר הגיע זמן קריאת שמע לכולי עלמא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר