סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

תפילין שבראש / הרב הלל בן שלמה

ברכות ו ע"א


התפילין הם עוז לישראל, שנאמר "וראה כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", ורבי אליעזר הגדול דורש על כך, שהכוונה היא לתפילין שבראש. רש"י במנחות (לה,ב ד"ה שם) מסביר, שרוב שם שדי נמצא בתפילין של ראש – ש' שעל גבי הבית וד' בקשר הרצועות.

התוספות בברכות (ו,א ד"ה אלו; ובהרחבה בתוספות הרא"ש שם, ובתוספות במנחות לה,ב ד"ה אלו) תמהים על דבריו, שהרי בגמרא בשבת (כח,ב) מבואר, שבלימוד האמור לגבי התפילין "מן המותר בפיך" הרצועות אינן נכללות; ובגמרא במגילה (כו,ב) הרצועות מכונות תשמישי קדושה, ומשמע שהם רק משמשים לקדושה והם אינם מהקדושה עצמה (אם כי לגרסתנו בגמרא במגילה, אף התפילין עצמן נזכרות שם כתשמישי קדושה). ועל כן מבארים התוספות, כי התפילין של ראש נמצאים בגובה הראש ונראים לכל, ועל כן הם מכונים בשם זה, מה שאין כן התפילין של יד, לגביהם נאמר "לך לאות על ידך" ולא לאחרים לאות, והם מכוסים. בדעת רש"י נראה, שיש חשיבות גדולה גם לרצועות עצמם, כחלק מהתפילין (ובפרט לפי גרסתנו במגילה ששניהם נחשבים לתשמישי קדושה).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר