סקר
המסכתות הקצרות שבסדר מועד

 

אהבה רבה ואהבת עולם / הרב הלל בן שלמה

ברכות יא ע"ב


האמוראים נחלקו בנוסח הנכון של הברכה: לדעת רב יהודה בשם שמואל יש לומר "אהבה רבה", וכן הורה רבי אלעזר לרבי פדת בנו, וכך מופיע בברייתא. אבל חכמים סוברים, כי יש לומר "אהבת עולם", כמופיע בפסוק "ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד". התוספות (ד"ה ורבנן) כותבים, כי בגלל דעת חכמים, תקנו לומר בערב אהבת עולם, ובבוקר אהבה רבה. ראיה לכך שאומרים בבוקר אהבה רבה, מביא הרא"ש מהמובא להלן בגמרא מספר פעמים, לגבי מי שלא ברך ברכות התורה, שכבר נפטר באהבה רבה, וכן לגבי האפשרות שהברכה שהיו מברכים אנשי המשמר בבוקר היתה אהבה רבה (ולא כתוב "אהבת עולם"); ועל פי זה הוא מבאר את המנהג באשכנז ובצרפת כדברי התוספות. אמנם, הרא"ש עצמו כותב כי ההלכה היא כדעת חכמים, ואין ראיה מהמובא להלן, שהרי דברים אלו נאמרים על ידי שמואל, ושיטתו של שמואל כבר נזכרה לעיל, שעליו לומר "אהבה רבה" (ואף הגמרא הדנה בכך, אינה עוסקת כעת בנוסח הברכה, לגביה היא דנה קודם לכן). בגרסת הרי"ף והרא"ש מופיע שישנה ברייתא כדעת חכמים, ועל כן יש מכך חיזוק לפסיקה כמותם; אולם בגמרא שלפנינו ברייתא זו אינה מופיעה, ואדרבה, מופיעה ברייתא שאין לומר אהבת עולם, אלא אהבה רבה (ועומדים על כך הצל"ח ואחרונים נוספים).

המנהג המקובל הוא שנוסח ספרד אומרים בבוקר אהבת עולם, ונוסח אשכנז אהבה רבה. בשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן סא כתב על עצמו, שנוהג לומר שניהם לצאת ידי חובת שתי הדעות; כפי שאומר רב פפא בכמה מקומות שישנן מחלוקות אמוראים: "הלכך לימרינהו לתרוייהו".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר