סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה – זית אירופי 


"גמרא. תנו רבנן: האומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך, ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה, ושאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללין. ובעל הבית בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליון" (ברכות, טז ע"א).

פירוש: גמרא ובענין זה של האומנים תנו רבנן [שנו חכמים] בתוספתא: האומנין כשהם עסוקים במלאכתם קורין קריאת שמע אם הם עומדים בראש האילן ובראש הנדבך שהם בונים. ומותר להם שיהיו מתפללין כאשר הם עומדים בראש הזית ובראש התאנה, שענפי עצים אלה מרובים וסמוכים, והאומן יכול לעמוד שם ולהתפלל בכוונה. ואילו בשאר כל האילנות יורדים למטה ומתפללין. ואולם בעל הבית בין בעץ זית בין בשאר אילנות, יורד למטה ומתפלל, לפי שאין (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).  


שם עברי: זית אירופי     שם באנגלית: Olive     שם מדעי: Olea europaea


נושא מרכזי: מבנה גזעי וענפי הזית והתאנה.

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על הזית האירופי הקש/י כאן.

 

מדברי התוספתא ניתן להסיק שמבנה הזית והתאנה שונה מאשר עצים אחרים באופן הגורם לכך שהקלו לפועל להתפלל בראשם מבלי לרדת. לשיטת רש"י מבנה עצים אלו מאפשר לעמוד עליהם בביטחון יחסי ולהתפלל. מפרש רש"י: "ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה - בזמן שעוסקין בהן, מפני שענפיהם מרובים ויכולין לעמוד שם שלא בדוחק, ואין שם פחד ליפול לפיכך מתפללין בראשם, אבל בשאר אילנות אין מתפללין". הזית התרבותי והתאנה הם אכן עצים רחבי צמרת ורחבי גזע (תמונות 1-3). ענפיהם רחבים ומסועפים ויוצרים משטחים שניתן לעמוד עליהם.

בירושלמי אנו מוצאים טעם שונה לייחודם של הזית והתאנה: "מתניתין: האומנין קורין בראש האילן או בראש הנדבך מה שאין רשאין לעשות כן בתפילה. מני מתניתה הפועלים קורין בראש האילן והאומנין בראש הנדבך ותני כן מתפללים בראש הזית ובראש התאנה הא בשאר כל האילנות יורד ומתפלל למטן, ובעל הבית לעולם יורד ומתפלל למטן. ולמה בראש הזית ובראש התאינה? ר' אבא ור' סימון תרויהו אמרי מפני שטרחות' מרובה" (ברכות, פ"ב דף ה טור א /ה"ה). על פי הירושלמי עלינו להניח ששני עצים אלו הם עצי פרי גבוהים בהשוואה לעצים אחרים ולכן הירידה מהם כרוכה במאמץ רב יותר. לצורך הדיון בהסבר זה אציג טבלה המתארת את גובהם של כמה מעצי הפרי שהיו נפוצים בתקופת חז"ל:
 

חרוב 15- 20 מ' נוף רחב זית 3-6 מ'
שקמה 20 מ' נוף צפוף ברוחב 6 מ' תאנה 6-8 מ' נוף רחב
רימון 3-6 מ' אתרוג 2.5 – 4.5 מ'

 
מתוך הטבלה ניתן להסיק באופן ברור שהחרוב והשקמה גדולים פי שנים ויותר מעצי הפרי הנפוצים האחרים כולל הזית והתאנה. ניתן להציע שהברייתא התייחסה לעצי פרי שהיו רגילים לקטוף את פירותיהם וייתכן שפירות החרוב והשקמה נאספו לאחר שנשרו (ערכם של החרובים ופגות השקמה היה נמוך ולא הצדיק את מאמץ הטיפוס על עצים אלו שהיו גבוהים ביותר). לחילופין ניתן להציע שהירידה מעצים אלו קשה יותר בגלל שענפיהם סבוכים ולא משום שהם גבוהים במיוחד. חלופה זו אולי מהווה את הבסיס להסבר שלישי המובא במאירי (בנוסף לשנים הנ"ל):

"אע"פ שאמרנו שלענין תפלה צריך הוא לירד, יש אילנות שאף לתפלה לא הטריחוהו לירד, והן הזית והתאנה. וטעם לדבר פירשו בתלמוד המערב מפני שטרחתן מרובה, רצה לומר שיש טורח גדול בעלייתם וירידתם, ויש בטול יותר מדאי. ויש מפרשים מפני שאדם טורח בהם הרבה שיש הפסד מרובה אם ירבה בעליה וירידה בשבור הענפים. ויש מפרשים מפני שענפיהן גסים וגדולים ואדם עומד בטוח בהן אף מעומד כמי שעומד בקרקע, והכונה מצויה בהם וכו'".

המאירי מבחין בין שני נזקים העלולים להגרם לבעל הבית כתוצאה מירידת הפועל מהזית והתאנה: 1. בטול מלאכה רב יותר משום שהירידה מעצים אלו קשה במיוחד בגלל גובהם או בגלל צפיפות ענפיהם. 2. הירידה גורמת לשבירת ענפים רבה משום שעצים אלו סבוכים יותר. 
 

    
תמונה 1. כרם זיתים ממערב לציפורי          צילם: שי לביא    תמונה 2.  זית עתיק - גזע        צילם: שי לביא
 

 
 

תמונה 3. תאנה  - אורך הסרגל השחור במסעף הענפים הוא 15 ס"מ.            צילמה - תהילה רענן
             מהשוואה לגודל האדנית ניתן להסיק שקוטר הגזע כ - 80 ס"מ.           

  

לעיון נוסף:


ע. לונדון, 'סוגיות חקלאיות במטע בתקופת המשנה והתלמוד לאור מקורות חז"ל והספרות הקלאסית. פרק הזית. תשס"ט, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. לקריאה לחץ כאן.

זית אירופי
בצמח השדה.

 


 

א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]

ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.

 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר