סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

ארבעה אבות

ברכות טז ע"ב

 
"תנו רבנן: אין קורין אבות אלא לשלשה".

קשה, הכיצד אמרו בבראשית רבה פרשת חיי שרה פרשה נח, ד:
"קרית ארבע שנקברו בה ד' צדיקים אבות העולם, אדם הראשון, אברהם, יצחק ויעקב".

וכן בילקוט שמעוני יהושע רמז כג:
"ושנקברו בה ארבעה אבות: אדם אברהם יצחק ויעקב".

אלא שדייק רש"י לכתוב:
"אין קורין אבות - לישראל. אלא לשלשה - אברהם יצחק ויעקב, לאפוקי שבטים".

וכי מה בא רש"י להוסיף במילת "לישראל"?
אלא שבא להשמיענו שכוונת הברייתא רק למעט את השבטים, ולא את אדם הראשון שהוא אב לבני העולם כולו.

וראייתו לכך מהמשך הגמרא:
"תניא אידך: עבדים ושפחות... ושל רבן גמליאל היו קורים אותם אבא פלוני ואמא פלונית... משום דחשיבי".
ואם בעבדים ושפחות של רבן גמליאל כך, על אחת כמה וכמה באדם הראשון, שאב הוא וחשוב הוא לעולם כולו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר