סקר
מסכת בבא קמא:

 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת ברכות דף יח

 

עמוד א

רש"י ד"ה אריאל - זה בית המקדש, שנאמר הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד (ישעיהו כ"ט):
אולי אפשר להוסיף שרש"י הביא את הפסוק מישעיה הוי אריאל אריאל וכו' ובשלמות ולא כתב רק אריאל קרית חנה דוד, וכן הביא דווקא את פסוק זה, כי כתוב כאן פעמיים אריאל וזה רמז נוסף לשני המקדשים, אריאל הוא ע"פ התרגום כינוי למזבח שהיה רובף עליו האש בצורת אריה ורש"י מביא פירוש נוסף מרבותיו שבית המקדש עצמו היה נראה כאריה שהייכל היה צר מאחוריו ורחב מלפניו.

רש"י ד"ה מואב – על שם שבנאו דוד דאתי מרות המואביה:
רש"י כאן כותב ע"ש שבנאו דוד ובספר שמואל רש"י כותב ע"ש שבנאו שלמה שבא מרות המואביה, ותוס' כאן כותב דשני אריאל הכוונה לדוד ושלמה שבאו מרות המואביה , ובאמת ההתייחסות העיקרית היא שדוד בא מרות, כי רות נקראה כך ע"ש דוד שריווהו לה' בשירות ותשבחות כמו שלמדנו בריש המסכתא, (ואולי רש"י לא רצה לכתוב כאן שלמה ודוד שזה משמעות ה"שני" כי היות וכאן הובא פסוק זה ע"מ לדורשו במשמעות שני המקדשות). 
 

עמוד ב

רש"י  ד"ה אלמא ידעי – מה שעושין, שידעה שזו גוססת ונטויה למות:
מה שעושין אולי צ"ל מה שנעשה או מה שגוזרין (בשמים).

רש"י ד"ה דלמה דומה – מלאך שהוא ממונה על המתים קדים ומכריז להו:
מי הוא המלאך דומה ומה תפקידו ולמה שמו דומה, בזוהר כתוב שהוא מלאך הממונה על הקברות ומכונה גם חברון ע"ש שממונה על שוכני עפר והופקדו בידו כל פנקסי הצדיקים ו"חבורת" החסידים השוכנים בעפר, ובמסכת סנהדרין כתוב שהוא מלאך הממונה על הרוחות ויש אומרים שהוא מלאך הממונה על הגהינם ככתוב בתהילים ולא כל יורדי דומה שהכוונה לגהינם, ואולי זה ע"ש הכתוב ודומו סלה וכמו שרש"י הסביר בפרק הראשון שיום המות הוא יום דומיה עולמית, ואולי לכן שמו דומה.

רש"י ד"ה אמר לו - המתים נגלו לו כאילו הם חוץ מקבריהם ויושבים בעגולה:
ראוי לשים לב לתיאור המעניין שרש"י מביא כאן שהיו יושבים לפניו כעגולה ומניין יודע רש"י דבר זה שאינו מובא בגמרא, אמנם בהמשך כתוב שלוי חברו היה יושב מחוץ לקבוצה, ואולי מכך הסיק רש"י שהם ישבו בעיגול כמו שהיה מקובל בזמנם לשבת בבית המדרש שורות שורות בעיגול .

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר