סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור המושגים: "כתנאי"; "סדר הדורות"

ברכות סב ע"א


מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל?
אמר רבא: מפני שהתורה ניתנה בימין, שנאמר +דברים ל"ג+ מימינו אש דת למו.
רבה בר בר חנה אמר: מפני שהיא קרובה לפה.
ורבי שמעון בן לקיש אמר: מפני שקושר בה תפילין.
רב נחמן בר יצחק אמר: מפני שמראה בה טעמי תורה.
כתנאי,
רבי אליעזר אומר: מפני שאוכל בה. רבי יהושע אומר: מפני שכותב בה. רבי עקיבא אומר: מפני שמראה בה טעמי תורה. 
 
1.
בסדר הבאת דברי האמוראים קצת קשה: לגבי שלושת האמוראים הראשונים הסדר הוא "הפוך" מבחינה כרונולגית. הסדר היה צריך להיות:
ריש לקיש [שהיה חברו של רבי יוחנן]
רבה בר בר חנה [שהיה תלמידו של רבי יוחנן]
רבא [חי 2-3 דורות אחרי רבי יוחנן]

רב נחמן בר יצחק מוזכר בסוף הרשימה כי היה אחרון על פי סדר הדורות [היה תלמידו רבא].

2.
אצל התנאים בברייתא - בפשטות - הרשימה "תקינה".

3.
ונראה ליישב כך: דברי רב נחמן בר יצחק הובאו אחרונים גם מפני שהיה אחרון על פי סדר הדורות וגם מפני שנימוקו מוזכר במפורש בברייתא בדברי רבי עקיבא.

3.1
ויותר מכך: הגמרא אומרת "כתנאי", ולכאורה רק דברי רב נחמן בר יצחק מתאימים לדברי רבי עקיבא ואילו דברי שאר האמוראים לא מתאימים ממש לתנאים האחרים [רבי אליעזר ורבי יהושע]!

4.
ולכן נראה לומר כך:
כל הרשימה מסתדרת מלבד דברי "רבא".

נימוקו של רבה בר בר חנה – "קרובה לפה" מתאימים לדברי רבי אליעזר – "מפני שאוכל בה"
נימוקו של ריש לקיש "שקושר בה תפילין" מתאימים לדברי רבי יהושע "מפני שכותב בה" שהרי הדין הוא, שמניחים תפילין על היד שלא כותב בה וממילא קושרים בעזרת היד שכן כותבים בה!
ונימוקו של רב נחמן בר יצחק ממש [כמעט] זהה לדברי רבי עקיבא.

4.1
מסקנה: סדר הזכרת נימוקי האמוראים בגמרא מתאים לסדר הזכרת נימוקי התנאים בברייתא !

5.
אמנם ראה ב"הגהות וציונים", ב, גירסא שונה שמובאת בה מחלוקת אחרת [והיא גם נוספת] בין רב ושמואל לפני ה"כתנאי", ולפי זה חלק מדברינו לעיל אינם מחייבים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר