סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 796

 

"תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת, אין מדליקין בהן במקדש. שנאמר להעלות נר תמיד"

שבת כא ע"א


והקשה הגרעק"א בגליון הש"ס וז"ל: ק"ל למאי נקט שמנים הא במקדש אין מדליקין רק בשמן זית זך עכ"ל. וכה"ק בפנ"י וע"ש משכ"ב. וב"חשק שלמה" כתב בשם אחיו הגאון ז"ל דתיבת ושמנים טעות סופר בכאן. ובילקוט ליתא. וכן משמע גם בחידושי המאירי דלא גריס כלל שמנים שמסיים: "ובשמנים מיהא לא הוצרכה ללמדה לענין מצוה שהיה שמן זית זך כתית" ויש להוסיף בזה גם את פירוש ר"ח בס' "שיירי המנחה" [להגר' חנוך ארנטרוי זצ"ל בעל ה"מנחת פנים" ו"מנחה טהורה" ו"קומץ המנחה"] בהקדמה שבמהדורת הש"ס מכתב יד מינכן לא מופיעה המילה שמנים. ולא קשי מידי.

[ש.א.ח.]תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר