סקר
האם אתה לומד דף יומי עם רש"י?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

פסחים סה-עא

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. יהודה בן דורתאי ודורתאי בנו?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "עצלנית"?
ב. "היפראקטיביים"?
ג. שהאשים תלמידי חכמים בעצלות?
ד. שאינו פושע, ולמרות זאת תחב סכין באיזה שהוא מקום?
ה. שכעס על אחיו ונענש על כך בהורדתו מגדולתו?
 

3. מה המשותף ל:

א. הלל, דבורה, משה, אלישע?
 

4. השלם:

א. "אי אפשר לעולם בלא ....... ובלא .......... אשרי מי שאומנתו ........אוי לו למי שאומנתו............".
ב. "ואי אפשר לעולם בלא ............. ובלא .............. אשרי מי שבניו.............. אוי לו למי שבניו.............."
ג. "כהנים ............. הן".
ד. "כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה ....... את השבת".
ה. "הנח להן לישראל אם אין ........... הן בני ............ הן".
ו. "כל ה................ אם חכם הוא חכמתו .............. ממנו אם ......... הוא ................ מסתלקת ממנו".
ז. "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא ............. ................... בלבד".
 

5. שונות:

א. ב"שטיבלאך", במציאות של מספר מנייני עוקבים של תפילת מנחה קטנה למשל, האם יש לחז"ל העדפה להצטרפות לאחד מהם?
ב. בניגוד למקובל, היכן "מרחץ דמים" מקובל כמעשה חיובי?
ג. מהי הטעות בציטוט המשפט הבא:"אמר רב עיליש טעות"?
ד. תחיית המתים מן התורה מניין?
ה. מהו המרשם של אחד האמוראים, המלמד על המינון הנכון בין הזמן המוקדש ללימוד לבין הזמן שיש להקדיש לחזרה עליו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "תניא יהודה בן דורתאי פירש הוא ודורתאי בנו והלך וישב לו בדרום אמר אם יבוא אליהו ויאמר להם לישראל מפני מה לא חגגתם חגיגה בשבת מה הן אומרים לו וכו'", ע: 8 למעלה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "תנא היא (=הכת השלישית השוחטת את קרבן פסח) נקראת כת עצלנית", ס"ה. 3 למעלה.
ב. "כהנים זריזין הן אי זריזין אמאי משתפיך אגב זריזותיה דעבדי משתפיך", ס"ה. 8 למטה.
ג. הלל הבבלי:"התחיל מקנטרן (=את שומעי לקחו) בדברים אמר להן מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם עצלות שהיתה בכם שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון", ס"ו. 4 לפני ההתרחבות.
ד. "למחר מי שפסחו טלה תוחבו (=את סכין השחיטה) בצמרו", ס"ו. 1 מתחת להתרחבות.
ה. "ויחר אף אליאב בדוד וכו'"... ויאמר ה' אל שמואל אל תביט אל מראהו ...כי מאסתיהו מכלל דהוה רחים ליה עד האידנא", ס"ו: 3 מתחת להתרחבות הראשונה.

3. מה המשותף ל:
א. ארבע הדמויות הללו מובאות כהוכחה להמחשת אמיתותם של כללים, המתריעים על התנהגות של יוהרה או כעס, ס"ה: מתחת לשליש העמוד ואילך, ד"ה אמר רב יהודה אמר רב כל המתיהר.

4. השלם:
א. "אי אפשר לעולם בלא בשם ובלא בורסי אשרי מי שאומנתו בשם אוי לו למי שאומנתו בורסי", ס"ה. 6 למעלה.
ב. "ואי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות", ס"ה. 8 למעלה.
ג. "כהנים זריזין הן", ס"ה. 8 למטה.
ד. "כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת", ס"ו. 7 למעלה.
ה. "הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן", ס"ו. בהתרחבות.
ו. כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו", ס"ו: מתחת לשליש העליון של העמוד.
ז. "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד", ס"ח. 6 למטה.

5. שונות:
א. "תנא היא (=הכת השלישית השוחטת את קרבן פסח) נקראת כת עצלנית...אפ"ה איבעי להו לזרוזי נפשייהו", ס"ה. 3 למעלה. לשיטה זו יש להעדיף אפוא את המניין הראשון.
ב. "אמרו לו שבח הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם (=הקדשים)", ס"ה: 5 למעלה.
ג. "אמר רב עיליש טייעות" (רש"י:"דרך סוחרים ישמעאלים הוא זה"), ס"ה: סוף הפרק.
ד. "אני אמית ואחיה... מחצתי ואני ארפא"... מכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה", ס"ח. 3 למטה.
ה. "רב ששת כל תלתין יומין מהדר ליה תלמודיה", ס"ח: 4 לפני ההתרחבות.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר