סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

פסחים עט-פה

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שביקש מזולתו "אל תקניטני"?
 

2. מה המשותף ל:

א. שערי ירושלים ושער ניקנור?
 

3. השלם:

א. "אפילו ............. של ברזל אינה............... בין ישראל לאביהם ש.............."
 

4. שונות:

א. איזו גזירה בענייננו נגזרה מחשש לביוש העניים?
ב. ומאידך גיסא, איזה נוהג במקדש נועד דווקא לבייש?
ג. מה כתוב בענייננו במקום "לא זה הוא טעמו של הדין"?
 

5. לשון נופל על לשון:

5.1. להלן מילים השגורות בשפת היום–יום. אלו הן המילים בלשון חכמים הזהות להן במשמעותן? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. נתקבל (הקרבן) ברצון (ה)?
ב. נשאר (נ)?
ג. איננו (א)?
ד. אלו (ה)?
ה. במקרה ש- (ה)?
ו. מפני ש- (ל)?
ז. ייתכן (א)?
ח. קמצן (צ)?
ט. חשש (ח)?
י. התפוצצות (פ)?

5.2. להלן מילים בעברית. אילו הן מקבילותיהן בארמית התלמודית? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. התורה (ר)?
ב. כמוהו (כ)?
ג. לומד (י)?
ד. ברור (מ)?
ה. מיד (ל)?
ו. עקץ, הרגיז (ה)?
ז. היות ש- (ה)?
ח. חלק, משהו (פ)?

5.3. להלן מילים בארמית תלמודית. אילו הן מקבילותיהן בעברית? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.

א. איתמר (נ)
ב. קמא (ר)
ג. רהיט (ר)
ד. מפנקי (מ)
ה. גדיל (ש)
ו. אזדא (ה)
ז. שלקא (ב)
ח. פקע (נ)
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. רבי יוחנן ביקש זאת מריש לקיש בהסתמך על העובדה, שאותה משנה שסמך עליה הייתה דעת יחיד, פ"ד. 1 לפני המשנה.

2. מה המשותף ל:
א. שניהם לא נתקדשו, מחמת המצורעים העלולים לטמאם, פ"ה: 9 למטה.

3. השלם:
א. "אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים", פ"ה:2 מתחת לגמ'.

4. שונות:
א. "באו לשורפו (=את קורבן פסח שנטמא)...לפני הבירה מעצי עצמן אין שומעין להן... שלא לבייש את מי שאין לו", פ"ב. 10 למעלה.
ב. "ראש המעמד היה מעמיד את הטמאין (=הכהנים) על שער המזרח מ"ט אמר רב יוסף כדי לביישן, פ"ב. 4 לפני המשנה.
ג. "לא מן השם הוא זה", פ"ד. 10 למטה.

5. לשון נופל על לשון:
5.1. המילים בלשון חכמים:
א. הורצה, ע"ט. 7 למעלה.
ב. נשתייר.
ג. אינו.
ד. הללו.
ה. הרי ש- ע"ט: 3 לפני ההתרחבות הראשונה.
ו. לפי ש-
ז. אפשר, פ. 12 לפני ההתרחבות.
ח. ציקן, פ"א: 6 למטה.
ט. חש, פ"ד. 4 לפני המשנה השנייה.
י. פקע, פ"ד: 5 לפני ההתרחבות הראשונה.
5.2. המקבילות בארמית:
א. רחמנא.
ב. כוותיה.
ג. יליף.
ד. מחוור.
ה. לאלתר.
ו. הקניט.
ז. הואיל ו-
ח. פורתא.
5.3. המקבילות בעברית:
א. נאמר.
ב. ראשון.
ג. רץ, פ. 6 לפני ההתרחבות.
ד. מפונקים, פ"ב. בשורת המשנה.
ה. שוזר, פ"ב. בשורת המשנה.
ו. הלך, פ"ב: 4 למטה.
ז. בישול, פ"ד. ברבע העליון.
ח. נבקע, פ"ה: שורה אחרונה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר