סקר
המסכתות הקצרות שבסדר מועד

 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 844

 

"אין ממצעין ולא מתמצעין" – רש"י: "לא יעבור איש אחד בין שתי נשים"

פסחים  קיא ע"א


חידוש נפלא על יסוד זה מביא רבינו בחיי בן אשר בפר' אמור על הפסוק המתיר לכהן הדיוט להטמא לקרובים. נאמר בפסוק: "אמור אל הכהנים בני אהרן לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו לבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו הבתולה אשר לא היתה לאיש לה יטמא,.

הפסוק שמונה את 7 הקרובים מונה את האם לפני האב, ויותר מזה – שהרי בהמשך לגבי כה"ג עליו נאסר להיטמא לקרובים נאמר באמת האב לפני האם, כך נאמר שם "והכהן הגדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה וכו', על כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא יטמא". הרי שהקדימה התורה אביו לאמו. אומר רבינו בחיי: "ואפשר לומר כל מה שהקדים כאן אמו לאביו לפי שהזכיר שארו והתיר להטמא, לכן הוצרך להקדים לאמו כדי לסמוך אמו לשארו, [שארו – זו אשתו] שיזכיר הנקבות בפני עצמן, שאם היה אומר כי אם לשארו לאביו ולאמו יבוא הלשון להכניס הזכר בין הנקבות".

האדמו"ר מגור הקשה פעם על דברי רבינו בחיי קושי' מעניינת בפר' נח נאמר: "צא מן התיבה אתה אשתך ובניך ונשי ביתך אתך", נמצאים בניך בין אשתך לבין נשי בניך, והרי לנו זכר בין הנקבות, ולכאורה אליבא דרבינו בחיי שהתורה מונעת מלסדר את הזכר בין הנקבות, היה על הפסוק לומר: "צא מן התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך".

תי' האדמו"ר מגור: אצלנו בגמ' מתבאר שכאשר עומדות שתי נשים משני צידי הרחוב, ישנה עצה ששני גברים יעברו בין שתי הנשים ואז אין את החשש של אדם בין 2 נשים, שהרי כ"א מהזכרים עומד ליד זכר אחד, כך שההולך מצד ימין נמצאת מצד ימין נקבה ומצד שמאל זכר, ואילו חברו ההולך איתו מצד שמאל עומדת נקבה ומימין זכר, בכה"ג אין כאן ענין של מיצוע, היות שמה שנזכר כאן בפסוק אצל נח הזכר בין הנקבות לא היה בזכר יחיד אלא בזכרים רבים, וכפי שנאמר "צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך", נמצאים אמנם הבניך בין אשתך ובין שני בניך, אבל כיון שהמדובר כאן בשלושה בנים, נמצא שאין להלך בין שתי נקבות שוב לא נמנעה התורה מלכתוב בסדר הזה, אבל בפסוק בפר' אמור בו מדובר על אביו בין אמו לבין שארו, בזה נמנעה התורה מלכתוב את הזכר בין שתי הנקבות.

לדרכנו למדנו מה גדולה מעלת הקדושה והטהרה בלשונה של תורה.

(האדמו"ר מטאלנא שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר