סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

פסחים ק-קו

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. הציטוט ממגילת אסתר: "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית"?
ב. "אפרכוס"?
ג. "אסכרה"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "בנן של קדושים" ועל שום מה כונה כך?
ב. שספג מאביו דברי ביקורת קשים על אי ביצוע מושלם של משימה שהטיל עליו?
ג. שייחס לעצמו את הציטוט "החכם עיניו בראשו" ובאילו נסיבות?
 

3. מה המשותף ל:

א. ציצית, נר חנוכה, מטה כסא וספסל?
 

4. השלם:

א. "אין עושין מצוות ............... ..................".
ב. "חביבה ........... בשעתה".
 

5. שונות:

א. לעתים חורגים חכמינו מהנהגה מסוימת, וזאת לא משיקול ענייני, אלא כדי למנוע מתלמידיהם מסקנה שגויה צפויה. היכן בענייננו?
ב. איזה מבנה ציבורי שימש בימי חז"ל גם כבית מלון לעניים?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. בשאלת החובה להפסיק בסעודה עם כניסת השבת: "אמר לו (=רבי יוסי לרשב"ג) בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפני רבי יהודה ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפני הגם לכבוש את המלכה עמי בבית", ק. מתחת לאמצע העמוד.
ב. בשאלת הגמרא באשר לסדר הברכות ביום טוב שחל להיות אחר השבת מנומקת הדעה הסוברת, שהסדר הוא נהי"ק ב"משל... למלך שיוצא ואפרכוס נכנס מלווין את המלך ואח"כ יוצאים לקראת אפרכוס", ק"ג. 8 למעלה.
ג. "דרב הונא חזייה לההוא גברא דשתה מיא קודם הבדלה אמר ליה לא מיסתפי מר מאסכרה", ק"ה. מעל אמצע העמוד.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם בר סימאי ואמאי קרו ליה בנן של קדושים דלא איסתכל בצורתא דזוזא", ק"ד. מעל אמצע העמוד.
ב. רב יצחק, בנו של רב יהודה, שנצטווה ע"י אביו לברר את נוסח ההבדלה אצל עולא, מינה את אביי כשליח במקומו. מחדל זה היה הגורם לנזיפה שספג מאביו: "רברבנותיה דמר וסררותיה דמר גרמא ליה למר דלא תימא שמעתיה מפומיה", ק"ד: 2 למעלה.
ג. רב אשי, שהזדמן למחוזא וכובד לקדש "קידושא רבה" ולא הכיר את משמעות המושג הזה, קידש כרגיל, ובסיום המתין קמעא עד שראה זקן גוחן ושותה. מהמעשה הזה הבין, שאין שום תוספת לנוסח הרגיל, וכי כך מקובל לכנות את הקידוש הרגיל בשבת. בעקבות זאת "קרי אנפשיה החכם עיניו בראשו", ק"ו. מתחת לאמצע.

3. מה המשותף ל:
א. שלושה עניינים, שבהם פסק רבה - בניגוד לנוהגו הקבוע - דווקא כשמואל, ק"א. 10 למטה.

4. השלם:
א. "אין עושין מצוות חבילות חבילות", ק"ב: 6 למעלה.
ב. "חביבה מצוה בשעתה", ק"ה: 3 למעלה.

5. שונות:
א. "א"ל (=רשב"ג לרבי יוסי) א"כ לא נפסיק שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות", ק.7 למטה.
ב. "ושמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא", ק"א. 3 למעלה. המבנה הוא אפוא בית הכנסת.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר