סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"שכן כפרתה מרובה"
אבטיח חדש ואגס מי קודם

יומא לג ע"א


"הייתי בברנוביץ אצל האב"ד הרב חיים יהודא לייב לובצאנסקי זצ"ל, וכיבדני באבטיח ובאגסים. והנה לפי מה שנפסק בשולחן ערוך (אורח חיים ריא, ג) שברכת 'בורא פרי העץ' קודמת לברכת 'בורא פרי האדמה', היה לי לברך קודם על האגסים. אך דנתי לומר לפי שהאבטיח היה פרי חדש וצריך לברך שהחיינו, אם כן הוא קודם ולפי שמרובה מצוותו, שעליו מברכים שתי ברכות" - מעשה זה מביא הגאון האדר"ת - הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים ('עובר אורח' סימן קעד) והוא דן להביא ראיה מסוגייתנו שהיכן שמרובה מצוותו עדיף, שהרי לפנינו אמרו שסידור המערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטורת, ואף על פי שלכאורה קטורת קדושה יותר, שמצילה מהמות וגם נמצאת בהיכל וקדושתה גדולה, בכל זאת המערכה הגדולה קודמת משום שכפרתה מרובה, ופירש רש"י שעליה מקטירים כל הקטרות חוץ מן הקטורת לפנים להיכל

"והרב ר' חיים יהודה לייב אמר לברך שהחיינו מקודם, והשבתיו שאם כן כאילו אני מברך שהחיינו על האגסים. אך במקרה נזדמן שבא האבטיח לידי, ואמרתי שיש בזה עוד מעלה, לאבטיח, שאין מעבירין על המצוות, וצריך עיון בסברא זו באופן שכזה".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר