סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

יומא נח ע"א - סא ע"ב

 

שאלות:

1. איפה מצינו את ההבדל בין מים לדם
2. איפה מצינו שאסור לכהן לדרוך על חבירו
3. היכן ראינו שצורת העבודה הושפעה שבגדי הכהן לא יתלכלכו
4. איפה מצינו שאנשים משכו איש
5. מה פרוש המילולי של טהרו למסקנה
6. מה למדים מהפסוק 'וקידשו וטיהרו'
7. כל מעשה יוה"כ האמור על הסדר אם ___ מעשה לחברו לא עשה ___
8. צורך פנים כפנים דמי- הסבר
9. למה צריך 3 פסוקים שאין מעילה בדם?
10. כל שני כתובין הבאין כאחד – אין מלמדין- הסבר
11. כל שיש לו מתירין בין __ בין ל__ – חייבין עליו משום פיגול ודם __ את עצמו
12. על מה מכפר: פר של יוה"כ, שעיר הפנימי ושעיר המשתלח
13. איפה מצינו ששני כהנים מקבלים את הדם
14. דוגמא ל'צריך ואין לו תקנה'
 

תשובות:

1. לגבי כהן שהניח סיב במזרק – שאני מים דקלישי. מים - לא חוצץ. דם - חוצץ. נח.
2. ע"ג רגל חבירו – פסול דלא מבטיל ליה נח.
3. מלמעלה למטה כי היכי דלא נתווסן מאניה – שהדם לא יזל על השרוול נח:/ נט.
4. וסימנך – תלמידי רשב"י משכו את א' ישמעאל לומר כדבריהם ששירי דם חטאת פנימית וחיצונית נשכים על יסוד הדרומית נט.
5. גג המזבח שמגולה מאפר ומגחלים נט.
6. במקום שקידשו במתנות הדם שם היזו 7 הזאות על גגו נט.
7. כל מעשה יוה"כ האמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום ס.
8. עבודה הנעשית בעזרה לצורך עבודה בק"ק נחשבת כעבודת פנים (ומעכבת את העבודות שאחריה) ס.
9. למעט נותר, מעילה וטומאה (מפיגול לא צריך) ס.
10. וכל שני כתובין הבאים כאחד אין מלמדין למקומות אחרים ואים פה בנין אב, אלא דין זה נוהג איפה שנכתב בפירוש ס.
11. כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח – חייבין עליו משום פיגול ודם מתיר את עצמו ס.
12. טומאת מקדש של כהנים (וידוי מכפר על שר עבירות של כהנים). שעיר הפנימי – עבירות טומאת מקדש של לוים וישראלים. שעיר המשתלח – שאר עבירות של (כהנים) לוים וישראלים. סא.
13. באשם מצורע. אחד מקבל בכלי ובא למזבח ואלחד מקבל ביד ובא למצורע (מקבל בימין,מעביר לשמאל ונותן בימין) סא:
14. נזיר ממורט, מצורע בלי בהן סא:

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר