סקר
איך הלימוד שלך בתקופת המלחמה בדרום?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ברכות ב-ח

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שנהנה – חינם - משירותי שעון צלילים מעורר?
ב. שכן רע?
ג. תמניא אנפין?
 

2. מניין ש:

א. בענייננו, שחייב אדם לקיים את "והייתם נקיים מה' ומישראל", ולא להסתפק בידיעת האמת באשר להתנהגותו החיובית?
ב. לעולם אסור לאדם "לשבת על זרי דפנה" ולהיות זחוח דעת בגין מצבו הטוב?
ג. למד לשונך לומר איני יודע?
ד. כאשר יש צורך להעמיד מישהו על טעותו, יש לעשות זאת באופן שיגרום לזולת עצמו להזמין את דברי המוסר?
 

3. מה המשותף ל:

א. חורבה, דרך, תפילה קצרה?
ב. חשד, מפולת, מזיקין?
 

4. מי אמר למי:

א. "יפה דנתי?"
ב. "מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא?"
 

5. השלם:

א. "בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא............הגדול...........הקב"ה........... ראשו ואומר אשרי ה............. שמקלסין אותו בביתו כך".

ב. "ר' זירא אמר עד חצות הלילה היה מתנמנם כ.......... מכאן ואילך היה מתגבר כ........".
ג. "למד לשונך לומר ......... ............".
ד. "כל האומר............ ............. בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא".
ה. "אין תפלה של אדם נשמעת אלא ב......... ה..............." .
ו. "בשעה שהקב"ה בא בבית הכנסת .......... ......... ......... ......... מיד הוא כועס".
ז. "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר ב............ ............".
ח. "שלא תהא ברכת.......... קלה ב..........".
ט. "אין מרצין לו ל........ בשעת ..........".
י. "לעולם ידור אדם במקום רבו שכל זמן ש......... ... ..... קיים לא נשא ........ את .... .....".
יא. "תניא אמר ר"ע בשלשה דברים אוהב אני את המדיים כש-..................... , כש-..........................., וכש-...................".
 

6. שונות:

א. במסגרות גדולות מקובל, שכאשר המנהל קובע לוח זמנים, מקדימים אותו הכפופים לו בפני הכפופים להם, וכן הלאה במורד סולם הדרגות, מסיבה ברורה של השתדלותם לעמוד באותו לוח זמנים. מה לזה - ולהבדיל - לענייננו?
ב. היכן בענייננו יש דוגמא חיה ל"שיטת עבודתו" של היצר הרע?
ג. אדם שאינו מסוגל להתפלל במניין, מה עליו לעשות כדי למזער את הנזק?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר", ג: 8 למטה.
ב. "אמר ר"ל: כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע", ח. בהתרחבות הראשונה.
ג. א"ר אבינא כל האומר תהלה לדוד בכל יום...אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין (=פרק קי"ט בתהילים), ד: בהתרחבות התחתונה.

2. מניין ש:
א. "ת"ר מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה מפני חשד וכו', ג. 2 למטה.
ב. " ויירא יעקב מאד אמר שמא יגרום החטא", ד. 5 למטה.
ג. כחצות הלילה, ד.1 לפני ההתרחבות.
ד. בסיפור על אודות רב הונא ש"תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא" (ה: 1 לפני ההתרחבות הראשונה), מגלגלים מבקריו (תרתי משמע) את השיחה כך, שרב הונא מזמין אותם לפרוט את חטאו.

3. מה המשותף ל:
א. אלו הם סימנים לשלוש ההנהגות, שאותן למד רבי יוסי בעקבות פגישתו עם אליהו זכור לטוב, ג. 2 אחרי ההתרחבות.
ב. אלו הן שלוש סיבות, שבגינן אין נכנסים לחורבה, ג. 2 למטה.

4. מי אמר למי:
א. דוד למפיבושת, ד. 9 מתחילת ההתרחבות.
ב. רב יהודה ורבנן לרב הונא, ה: 1 לפני ההתרחבות הראשונה.

5. השלם:
א. ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך. ג. 5 מהסוף.
ב. כסוס, כארי, ג: 9 מתחת להתרחבות.
ג. "למד לשונך לומר איני יודע", ד. 1 לפני ההתרחבות.
ד. תהלה לדוד, ד: 3 מעל ההתרחבות השנייה.
ה. "אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת", ו. מעל חצי העמוד.
ו. ולא מצא בה עשרה, ו: 9 למעלה.
ז. "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות", ו: 12 למטה.
ח. "שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך", ז. 1 בהתרחבות הראשונה.
ט. "אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו", ז. 2 למטה מההתרחבות הראשונה.
י. שמעי בן גרא, שלמה את בת פרעה, ח. 5 מהסוף.
יא. חותכין את הבשר וכו', כשנושקין אין נושקין וכו', וכשיועצין אין יועצין וכו'... ח: מול תוס' "לא".

6. שונות:
א. "... וכל הנאכלים ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד השחר א"כ למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה", ב. בסוף המשנה.
ב. "חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואח"כ אקרא ק"ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה", ד: 5 למעלה.
ג. יכוון להתפלל ביחידות בשעת תפילת הציבור, ח. 2 למעלה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

  1. י סיון תשפ"ב 20:56 שבח והודאה!!! | דניאל יצחקי

    ממש מהמם יישר כח עצום!!! תענוג ללמד את המסכת ולהתחדד בשאלות מאתגרות כאלו פשוט מקסים!!! נשמח לעוד שאלות מגוונות ושונות שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה ביראת שמים טהורה עד ביאת גואל צדק אכי"ר

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר