סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ברכות נא-נז

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "ארבע מאה דני דחמרא" (וכן במקום אחר במסכת!)?
ב. בועז?
ג. "פילא דעייל בקופא דמחטא"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שעשה מעשה מסוים בנסיבות מסוימות במקום מסוים ובירך עליו כדת וכדין, ולמחרת - באותן נסיבות ועל פי ההלכה – לא בירך עליו?
ב. המצורע, שאליבא דהדרשן בגמרא (ובניגוד לכל הפרשנים האחרים בתורה על אתר) שמו הפרטי (המופיע בתורה) פותח באות ה"א?
ג. הצדיק בהיגד "ועל ל.. אומר ברוך זוכר את הצדיקים"?
 

3. מה המשותף ל:

א. חולה, חתן וכלה?
 

4. השלם:

א. "אין ................ בבת קול".
ב. "בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך ל.............".
ג. "מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפני ש.......... .......... ...................".
ד. "אין מעמידין .......... על הציבור אלא אם כן ............. בצבור".
ה. "כשם שאי אפשר ל..... בלא תבן כך אי אפשר ל........ בלא דברים .............".
ו. "בנפול ............. אל תשמח ובכשלו אל ......לבך".
 

5. שונות:

א. מדוע לא רצוי להתפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת בשעה מוקדמת יחסית?
ב. באילו נסיבות, דווקא נוכחותו של הרב הראשי, למשל, מונעת אמירת ברכה?
ג. איזה נוהג מחיי בית המדרש מצביע על ההסתייגות היוצאת דופן מביטול תורה שם?
ד. איזו הלכה מוסברת בהיגד: "מפני שבנות ישראל מקטרות..."?
ה. על איזו מילה שואלת הגמרא אם הכתיב שלה באות א או באות ע?
ו. ידוע הסיפור על אם רש"י, שבזמן הריונה ניצלה מדריסת סוסו של פרש לאחר שהקיר שעליו נשענה שקע לאחור. הזכור לך סיפור דומה בענייננו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "...אדהכי שמעה ילתא קמה בזיהרא ועלתה לבי חמרא ותברא ד' מאה דני דחמרא", נ"א: 1 לפני ההתרחבות. וכן בדף ה: "רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא", 1 לפני ההתרחבות הראשונה.
ב. "והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם שנאמר והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם", נ"ד. באמצע העמוד.
ג. אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא", נ"ה: שורה אחרונה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. ביום שישי הוא שהה בציפורי, למשל, והריח ריח – מברך עליו, בעוד שלמחרת, במוצאי שבת, אינו מברך עליו (ראה רש"י), נ"ג. 3 למטה.
ב. "תנא את והב בסופה שני מצורעים היו דהוו מהלכין בסוף מחנה ישראל... כי אתו את והב (ראה פירוש שטיינזלץ) חזו דמא דקא נפיק מביני טורי ואמרי להו לישראל", נ"ד. 2 למטה.
ג. הצדיק איננו לוט אלא אברהם – ראה ברש"י, נ"ד: 9 מעל להתרחבות השנייה.

3. מה המשותף ל:
א. צריכין שימור, נ"ד: 4 מהסוף.

4. השלם:
א. "אין משגיחין בבת קול, נ"ב. 1 למעלה.
ב. "בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפרא", נ"ד: 6 למטה.
ג. הנהיג עצמו ברבנות, נ"ה. לפני אמצע העמוד.
ד. "אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכין בצבור", נ"ה. 7 מעל להתרחבות השנייה.
ה. "כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים", נ"ה. 2 למטה.
ו. "בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך", נ"ה: 15 למטה.

5. שונות:
א. "כי היכי דלא להוי עלן כמשוי", נ"ב. מתחת לאמצע העמוד.
ב. "ל"ק הא דאיכא אדם חשוב הא דליכא אדם חשוב" (ראה רש"י), נ"ג. מתחת לאמצע העמוד.
ג. "של בית גמליאל לא היו אומרים מרפא בבית המדרש מפני בטול בית המדרש", נ"ג. בשליש התחתון.
ד. "היה מהלך חוץ לכרך והריח ריח אם רוב עובדי כוכבים אינו מברך אם רוב ישראל מברך רבי יוסי אומר אפי' רוב ישראל נמי אינו מברך מפני שבנות ישראל מקטרות לכשפים", נ"ג. 8 מהסוף.
ה. על המלה "אוממות", "איבעיא להו אוממות או עוממות" נ"ג: 5 מתחת להתרחבות הראשונה.
ו. "ותו זמנא חדא הוה (=מר בריה דרבינא) קאזיל ברסקתא דמחוזא ונפל עליה גמלא פריצא איתפרקא ליה אשיתא על לגוה", נ"ד. 15 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר