סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יומא פה - סוכה ד

 

1. באיזה עניין נזכר/ים:

א. "עשתרות קרנים"?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. ש"חטף מקלחת" על ראשו?
ב. שיזם צעד מעשי, כדי לסייע לחברו שחטא נגדו "לרדת מן העץ"?
ג. הבכיר, שנקט יוזמה לפייס את זה שפגע בו (=בבכיר)?!
ד. האירוע, שחזר על עצמו אחת לשנה בקביעות, לאורך 13 שנה?
 

3. מה המשותף ל:

א. קנייה ללא תשלום מיידי, הליכה ד' אמות ללא תורה וללא תפילין, כל שחבריו מתביישין מחמת שמועתו?
ב. תעניות, מעמדות, יום הכיפורים?
 

4. השלם:

א. "..... עליו שבת אחת כדי ש.......... שבתות הרבה".
ב. "........ אין אדם........... עצמו על ממונו".
ג. ".... להרגך....... להרגו".
ד. "כל ה....... את הרבים אין.... בא על ידו".
 

5. שונות:

א. איזהו הפתגם בענייננו המעדיף את האיכות על הכמות?
ב. היכן בענייננו יש ביטוי לעיקרון, שהשפעה על הזולת היא תולדה של מעשים (להבדיל מדיבורים והטפות מוסר)?
ג. "אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנא' שובה ישראל עד ה' אלהיך" (פ"ו.2 למטה). מדוע נקט רבי לוי דווקא את המילים "כסא הכבוד" ולא, למשל, את המילה המתאימה יותר לענייננו - "הקב"ה"?
ד. היכן בענייננו יש ביטוי לרעיון של "וישמן ישורון ויבעט"?
ה. על פי הגמרא, איזוהי הדרך - הטובה ביתר שאת גם בתקופתנו - שנקטו אמוראים כדי להתמודד עם "ניפוח האגו" לנוכח תופעות של סגידה לידוענים למיניהם?
 

6. ביד הלשון:

א. "... אביי אמר כדתניא ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך" (פ"ו. בשליש התחתון): מהו ההיגיון הלשוני, שלפיו מגיע אביי למסקנה הזאת, והרי בניין קל אינו מציין גרימה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. "...אלא מעתה העושה סוכתו בעשתרות קרנים" (רש"י: שני הרים גדולים וכו'), סוכה ב. מעל השליש התחתון.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. "ר' ירמיה, כשבא לביתו של רבי אבא כדי ליישר את ההדורים אתו, ספג זרזיפי מי שופכין על ראשו, ששפכה לתומה המשרתת בבית, פ"ז.8 למטה.
ב. "ר' זירא כי הוה ליה מילתא בהדי איניש הוה חליף ותני לקמיה וממציא ליה כי היכי דניתי וניפוק ליה מדעתיה", פ"ז. 5 למטה.
ג. רב הלך בערב יום כיפור לפייס את הקצב שפגע בו (=ברב), פ"ז. 4 למטה.
ד. רב,שרב חנינא בר חמא נפגע על ידו בגלל הפלייתו לרעה משלושת חבריו, סר לביתו בכל ערב יום כיפור, לאורך 13 שנה, כדי לפייסו, פ"ז. שורה אחרונה.

3. מה המשותף ל:
א. חילול ה', פ"ו. 2 מתחת להתרחבות.
ב. בהזדמנויות הללו הכוהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום, פ"ז: 6 לפני ההתרחבות.

4. השלם:
א. "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה", פ"ה: 1 לפני ההתרחבות.
ב. "חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו", פ"ה: 3 מתחת להתרחבות.
ג. "בא להרגך השכם להרגו", פ"ה: לפני אמצע העמוד.
ד. "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו", פ"ז. 1 לפני ההתרחבות.

5. שונות:
א. "טבא חדא פלפלתא חריפא ממלא צנא דקרי", פ"ה: 1 לפני המשנה.
ב. "...שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה וכו'", פ"ו. בשליש התחתון.
ג. הגימטריה המצטברת (כ+כס+כסא+כסאה+כסאהכ וכו' וכו') של "כסא הכבוד" שווה בדיוק לזו של המילה "תשובה" (713)!
ד. "...מהו שאמר משה ויעשו להם אלהי זהב... אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע כסף וזהב שהרבית להם לישראל עד שאמרו די גרם להם שיעשו אלהי זהב", פ"ו: ברבע התחתון.
ה. "...וכי הוי (=רבא) חזי אמבוהא אבתריה אמר", אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע כגללו לנצח יאבד רואיו יאמרו איו רב זוטרא כי הוו מכתפי ליה בשבתא דריגלא הוה אמר כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור ודור", פ"ז. 3 למעלה.

6. ביד הלשון:
א. ייתכן – אם כי לא נאמר - שברקע נמצא העיקרון "יש אם למסורת", דהיינו הקריאה לפי הכתיב הנמסר לנו בלא ניקוד היא העיקרית, ועל כן אפשר לקרוא גם "ואִהבת" – עליך לגרום להאהבתו של הקב"ה על הבריות, ואז "יהא שם שמים מתאהב על ידך".

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר