סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

קושיה מאמורא על אמורא

סוכה טו ע"א


אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: רישא בנסרים משופין עסקינן, ומשום גזרת כלים נגעו בה. 
ולרב יהודה אמר רב, דאמר: סככה בחיצין זכרים - כשרה, בנקבות - פסולה, ולא גזר זכרים אטו נקבות. הכא נמי, לא נגזר נסרים משופין אטו כלים! 
אלא, על כרחך רישא פליגי בגזרת תקרה וסיפא פליגי בגזרת תקרה, ואפליגי בתרתי זימני למה לי? - סיפא רבי יהודה (היא) דקא אמר ליה לרבי מאיר.

 

1.
הגמרא מקשה מהאמורא רב על רבי יוחנן, וקשה, שהרי לא מקשים מאמורא על אמורא ["גברא אגברא קרמית?"].

2.
וניתן להסביר זאת בכמה אופנים:

2.1
לאמורא "רב" היה מעמד מיוחד עד כדי כך שלעיתים נחשב כתנא. וגם בסוגייתנו.

2.2
הקושיה היא על "רב יהודה" [שאמר בשם "רב"] שכך הסביר את המשנה הקודמת [ובלשון הגמרא - ה"רישא"], וכפי שמשמע מה"ערוך לנר":
ערוך לנר מסכת סוכה דף טו עמוד א:

בגמרא ולרב יהודה א"ר. עיין בפ"י שהקשה דאטו גברא אגברא קרמית ולענ"ד לק"מ דהקושיא היא לרב יהודה א"ר היאך מוקי למתניתין דהכא:

3.
דומה להסבר הקודם אבל ביתר הרחבה: ברגע ש"רב" הסביר את המשנה באופן מסויים אזי רבי יוחנן [שהיה צעיר מרב] כבר ידע שכך פירוש המשנה - כך ידעה גמרתנו - ולכן זו קושיה על רבי יוחנן מהמשנה עצמה!

4.
בהמשך לסעיף הקודם: דווקא כשתלמיד אומר בשם רבו - "רב יהודה אמר רב" - מוכח מכאן שהסבר רבו - "רב" - התקבל על ידי רבים ונחשב כפירוש המוסמך של המשנה. והיות והוא קדם לרבי יוחנן ותלמידו לכן ניתן להקשות על רבי יוחנן. [חשוב ביותר להבנת המושג "אמר רב... אמר רב..." ] 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר