סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"ובימה של עץ באמצעיתה"
היכן צריך להעמיד את הבימה?

סוכה נא ע"ב


בתקופת ההשכלה, היה מקום בית הכנסת אחד המקומות העיקריים בהם ניסו הרפורמים שר"י לנעוץ טלפיהם ולדמותו ככל האפשר לבתי תיפלה ה"י. גדולי ישראל נלחמו נגד מגמות אלו בחרב ובחנית, עמדו על המשמר שלא לשנות כמלוא נימה מצורת בית הכנסת המקובלת - אפילו במקום שהיה הכרח טכני לכך, ואף הגדילו עשות שלא להיכנס לבית כנסת שלא ענה לכל דרישות ההלכה.

ה'חתם סופר' (אורח חיים, כח) מברר בכמה ראיות שאסור לשנות העמדת הבימה מן אמצע בית הכנסת, והביא דברי הרמב"ם (תפילה יא, ג) בונין תיבה באמצע בית הכנסת כדי שישמעו כולם בשוה.

מקור נוסף לדברים הראה החתם סופר מדברי הגמרא כאן לגבי אלכסנדריה, שלא שמעו לענות אמן רק על ידי הנפת סודרין מחזן הכנסת שעומד על בימת עץ באמצע בית הכנסת, ולכאורה הרי היה אפשר לעשות גם מסוף בית הכנסת, אלא בהכרח שאסור להעמידה שם וצריכה להיות באמצע.

נציין עוד לתשובתו של הגה"ק ה'קדושת יום טוב' מסגיעט שנשלחו לאחד מגדולי רבני הונגריה אשר היה מפורסם גם הוא כלוחם מלחמת ה' - הגאון רבי שאול בראך, שכיהן אז כאב"ד מאגענדארף ולימים התפרסם על שם רבנותו בעיר קאשוי, לגבי שינויים בסדר צורת הישיבה בבית הכנסת (קובץ 'פרי תמרים' ה, נה):

"הנני בא בקצירת אומר לגלות אזנו כי כמה מקהילות ישראל אותה נפשם למנהג החדש ההוא לבנות מקומות המושבות בבתי כנסיותם ולהפכם כלפי מזרח כלו. ואני מחיתי בידם בכל מאמצי כחי, מאחר כי מנהג זה נובע ממקור משחת שואפי חדשות אשר לא שערו אבותינו, לדמות בתי התפילות מקדש מעט להיכלי האומות וחדש אסור מה"ת כמבואר בחת"ס. ויעי' בספר מחולת המחנים שאומר שביהכנ"ס צריך להיות תמונתו וצורתו דומה ממש לדגלי מדבר. הבימה שעליה קורים בתורה היא דוגמת המחנה שכינה שהיה באמצע. וסביב לבימה ישיבת אנשים דומה למחנה לויה. ואחר כך סביב לזה רשות להלך - זה היה ושות הרבים. ואח"כ יושבין סביב לארבעה כותלי בית הכנסת - דומה לארבעה דגלים מרובעים.

ולכן חיובא רמיא על כ"ת לעכב ולמחות בידי אנשי עדתו יראים, הן בדבר המקומות מושבות והן בדבר הפתחים אשר כל בר שכל ישר יודע כמה מכוער הוא אם יהיה מקום בכניסה לבית הכנסת בצד אחד לאנשים ונשים ויבא לידי תערובות. שלא יעשו חדשות כי כך דרכו של יצה"ר, היום אומר עשה כך ולמחר כך, אלא ילכו בעצת הזקנים שהישן נוח להם ובזה ישימו לראש עדתם אשר יקרא כמלפנים עיר הצדק קריה נאמנה. וחותם, הנני ידידו הדו"ש תורתו כהלכה, חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר